eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7159/2017 23.06.2017 Utgående brev Delegering av myndighet til Fellesnemnd Hitra og Snillfjord Snillfjord kommune
7160/2017 23.06.2017 Utgående brev Søknad til fylkesmannen om å slippe å holde felles kommunestyremøte jfr. inndelingslovas § 25 Snillfjord kommune
7179/2017 23.06.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon gnr 16 bnr 1 EK-HOLDING AS
7149/2017 23.06.2017 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff Direktoratatet for samfunnsikkerhet og beredskap
7170/2017 23.06.2017 Inngående brev Endring i reguleringsbestemmelsene for Olsvika gbnr 126/15 Hitra kommune». Sør-Trøndelag fylkeskommune
7172/2017 23.06.2017 Inngående brev Løyve - SalMar Farming AS - Søknad om endring av flåteplassering - Lokalitet 24115 Singsholmen - Hitra kommune - Sør-Trøndelag fylke Kystverket
7174/2017 23.06.2017 Inngående brev Tillatelse til tiltak gnr 93 bnr 146, firemannsbolig.pdf Hitra kommune
7171/2017 23.06.2017 Inngående brev Søknad om utslipp ifm oppføring av fritidsbolig gnr 124 bnr 148 Tor Helmersen
7135/2017 22.06.2017 Inngående brev Refusjonsgaranti for barn bosatt i Hitra kommune med barnehageplass i Frøya kommune 2017 FRØYA KOMMUNE
7084/2017 22.06.2017 Inngående brev Oppdragsavtale - besøkshjem *****
7053/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Lossius Brevik
7045/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Lene Renate Kvernø Berge
7052/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Lossius Brevik
7042/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr 91 bnr 1 og 2 - motorisert ferdsel i utmark Torbjørn Glørstad
7039/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO - Knarrlagsund oppvekstsenter Elin Beate Elstad
7040/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO - Knarrlagsund oppvekstsenter Elin Beate Elstad
7041/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO - Fillan skole Janne Handberg
6692/2017 22.06.2017 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum
7083/2017 22.06.2017 Inngående brev Taushetserklæring Kai Rønning
5850/2017 22.06.2017 Utgående brev Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen gnr 68, bnr 2, samt oppføring av garasje på den fradelte parsellen. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Knarrlagsund Øst Tore Aftret Bjørstad m.fl.
7099/2017 22.06.2017 Inngående brev Taushetserklæring Katrine Johansen
7102/2017 22.06.2017 Inngående brev Egenerklæringsskjema for Tuberkulose og MRSA *****
7051/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Lossius Brevik
7049/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Ole Hofstad Eide
7050/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Cathrine Lossius Brevik
7055/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Margret Hrefna Gudmundsdottir
7054/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om stilling Margret Hrefna Gudmundsdottir
7044/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om tiltak - gnr 104 bnr 1 - Ny grunneiendom Sigrid Hanssen
7091/2017 22.06.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 122 bnr 264 TRONDHEIMSLEIA BÅT OG SERVICESENTER AS
7070/2017 22.06.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 88 bnr 44 Andreas Haltland
7127/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 50 bnr 2 KYSTPLAN AS
7089/2017 22.06.2017 Inngående brev Klage på vedtak FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
7130/2017 22.06.2017 Inngående brev Kvalvikbakkan 2, 4 og 6 - Seksjonering av rekkehus STIFTSSTADEN INVESTERINGSSELSKAP AS
7092/2017 22.06.2017 Inngående brev Nabovarsel MULTICONSULT ASA
7082/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om rammetillatelse Dolmøy næringsområde MULTICONSULT ASA
7115/2017 22.06.2017 Inngående brev Søknad om tiltak - bolig Gunnar Hyll
7141/2017 22.06.2017 Inngående brev Spørsmål vedrørende søknad om igangsetting av grunnarbeid Eva Beate Holm og Mats-Gøran Karlsen
7087/2017 22.06.2017 Inngående brev Melding om politisk vedtak HEMNE KOMMUNE
7136/2017 22.06.2017 Inngående brev Høring: Ny forskrift om gradering av pleiepenger ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
6980/2017 21.06.2017 Inngående brev Innkalling til Generalforsamling i Kystlab-PreBIO AS KYSTLAB - PREBIO AS
6978/2017 21.06.2017 Inngående brev Begrenset høring av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Hitra 2 vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
6982/2017 21.06.2017 Inngående brev 16/139049-6 - Offentlig høring av Vegdirektoratets forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) Statens vegvesen Region midt
5475/2017 21.06.2017 Saksframlegg/innstilling Revidert Budsjett 2017/Økonomiplan 2018-2020
6981/2017 21.06.2017 Inngående brev Sak fra Fellesnemnda Hitra-Snillfjord SNILLFJORD KOMMUNE
6976/2017 21.06.2017 Inngående brev 201709339-4 - Retting av vedtak - ST-AA-27, ST-AA-28, ST-AA-29. SalMar Farming AS, Org nr 966840528. Økologisk matfisk. Tillatelse til samlokalisering på lokaliteten 24115 Singsholmen. Sør-Trøndelag fylkeskommune
7007/2017 21.06.2017 Inngående brev Oppstartsbrev - forvaltningsrevisjon Revisjon midtnorge
6902/2017 20.06.2017 Inngående brev Oversikt over barn plassert i andre kommuner Hitra kommune
6921/2017 20.06.2017 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - gnr 106 bnr 2 og 3 Vidar Utseth
6934/2017 20.06.2017 Inngående brev Vedlegg til byggesøknad gnr 125 bnr 15 Strøm Sara Kristina
6881/2017 20.06.2017 Inngående brev Nabovarsel Alfrida L. Strøm Karlsen
Versjon:5.1.1