eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3878/2015 26.04.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
4537/2017 26.04.2017 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
4827/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kent Inge Stranden Bjerknes
4829/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Klingenberg Ingvar Aabrek
4831/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Heida Hrund Matthiasdottir
4830/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Klingenberg Ingvar Aabrek
4833/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad på stilling Per-Arne Waagbø
4828/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Kent Inge Stranden Bjerknes
4825/2017 26.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Shanthi Gretta Pasanha
4855/2017 26.04.2017 Inngående brev VS: protokoll for generalforsamling i DalPro AS onsdag 26.04.17 DalPro AS
4535/2017 26.04.2017 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon - fradeling av boligtomt på eiendommen gnr 14, bnr 4 Edvard Meland Hjertås
4794/2017 25.04.2017 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE
4470/2017 25.04.2017 Utgående brev Tjenestetidsattest Pia Cathrine Midtlyng
4490/2017 25.04.2017 Utgående brev Tjenestebekreftelse Sandra Guzmicka
4481/2017 25.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale 270317-310517 Martina Schmid
4487/2017 25.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale 270317-310517 Monika Ewa Slomczewska
4784/2017 25.04.2017 Inngående brev Innspill til reguleringsplan Frode Eide
4788/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
4775/2017 25.04.2017 Inngående brev Aksept arbeidsavtale Marit Tanemsmo
4777/2017 25.04.2017 Inngående brev Taushetserklæring Marit Tanemsmo
4790/2017 25.04.2017 Inngående brev Avtale om plass - Barman oppvekstsenter, barnehage Øystein Jensen
4799/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - adkomstveg på gnr 11 bnr 22 KYSTPLAN AS
4800/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO - Fillan skole Therese Dogsbo
4803/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO - Kvenvær Jan Egil Skumfoss
4805/2017 25.04.2017 Inngående brev 17/23560-2 Søknad om om fritak for konsesjonsplikt - gnr. 17 bnr. 3 i Hitra kommune LANDBRUKSDIREKTORATET
4818/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 64 bnr 4 M2 ENTREPRENØR AS
4493/2017 25.04.2017 Utgående brev Arbeidsavtale 270317-310517 Marit Berge
4494/2017 25.04.2017 Utgående brev Tjenestetidsbekreftelse Kenneth Nordgård
4510/2017 25.04.2017 Utgående brev Ang søknad om tiltak gnr 9 bnr 42 - fritidsbolig Kristian Sørensen
4515/2017 25.04.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
4501/2017 25.04.2017 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 på eiendommen gnr 19, bnr 4 KYSTPLAN AS
4813/2017 25.04.2017 Inngående brev VS: protokoll Representantskapsmøte i HAMOS - Mandag 24. april 2017, kl. 13.00 Hamos Forvalting IKS
4502/2017 25.04.2017 Utgående brev Ang søknad om ettergodkjenning gnr 63 bnr 14 Terje Knudsen
4507/2017 25.04.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 44 bnr 35 - utvidelse av eksisterende flytebrygge VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
4781/2017 25.04.2017 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av parsell - Hitra 120/3 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
4504/2017 25.04.2017 Utgående brev Refusjonskrav St.Olavs Hospital
4787/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Bjørn-Tore Hasfjord
4492/2017 25.04.2017 Utgående brev Endret % arbeidsavtale 270317-310517 Per Støen
4500/2017 25.04.2017 Utgående brev Endring av engasjement 270317-310517 Tina Lefstad
3260/2017 25.04.2017 Saksframlegg/innstilling Navnesak 2017/36 i Hitra kommune - Bøsting/Bysting/Bystingen
4786/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om stilling Bjørn-Tore Hasfjord
4780/2017 25.04.2017 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte Konsek 24.4.17. Kontrollutvalgssektretariatet
4475/2017 25.04.2017 Utgående brev Epost angående dyretall på foretaket Oddvar Herø
4793/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om Driftsstøtte Hitra Volleyballklubb
4791/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om Driftsstøtte Kvenvær Teaterlag
4441/2017 25.04.2017 Utgående brev Ferdigattest HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
4446/2017 25.04.2017 Utgående brev Orientering sendt FM angående inndragning av tilskudd Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
4802/2017 25.04.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO - Kvenvær Jan Egil Skumfoss
4444/2017 25.04.2017 Utgående brev Orientering sendt FM angående inndragning av tilskudd Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
4804/2017 25.04.2017 Inngående brev Dokumenter til Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 27.04.2017. Midt Norge 110-sentral
Versjon:5.1.1