eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1588 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om deling av gnr 22bnr 24 Øyvind Kaul Kragerud
2020/1587 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gnr 13 bnr 31 KYSTPLAN AS
2020/577 20200224 24.02.2020 Inngående brev Kartlegging av nedslagsfelt Larsskogvatnet - Tilbud Asplan Viak Asplan Viak
2020/577 20200224 24.02.2020 Inngående brev Kartlegging av nedslagsfelt Larsskogvatnet - tilbud Multiconsult Multiconsult
2020/1262 20200224 24.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret 204/75 Hitra Kommune - Lene Tømmerås Bakeng
2020/1262 20200224 24.02.2020 Inngående brev Opplysning om bygninger til eiedomsregisteret gnr 204 bnr 55 Svein Rottem
2020/577 20200224 24.02.2020 Inngående brev Kartlegging av nedslagsfelt Larsskogvatnet - Tilbud Rambøll Norge AS Rambøll Norge
2020/619 20200224 24.02.2020 Inngående brev Svar - begjæring om innsyn Hitra Kommune
2020/619 20200224 24.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn saksnr 19/1044-5-Snillfjord kommune Daniel Holmen Rønning
2020/172 20200224 24.02.2020 Inngående brev Reguleringsendring Balsnes del av gnr 127/1 - Brenna reg.best ING OLE GULLICHSEN
2020/1510 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert drift og vedlikeholdsavtale braArkiv Geomatikk-Ikt - Harbak, Geir (Geomatikk-IKT)
2020/247 20200224 24.02.2020 Inngående brev 127/62 - Innhittervegen 440 - Klage på avslag på søknad om dispensasjon Rambøll
2020/1577 20200224 24.02.2020 Inngående brev Byggemelding vedbod under 15 kvm Linda Johnsen
2020/619 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Einar Trønsdal
2020/1010 20200224 24.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole Hitra Kommune
2020/619 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Einar Trønsdal
2020/619 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Einar Trønsdal
2020/1566 20200224 24.02.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 204, bnr 64, 109 og 110. Solveig Fosdal
2020/1558 20200224 24.02.2020 Utgående brev Festegrunn gnr. 32 bnr. 19 Anne Lise Hamnes
2020/1559 20200224 24.02.2020 Utgående brev Festegrunn gnr. 127 bnr. 1 fnr. 1 Tone A. Karlsen
2020/1561 20200224 24.02.2020 Utgående brev Festegrunn gnr. 128 bnr. 1 Bjørn Strøm
2020/1079 20200224 24.02.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/1563 20200224 24.02.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 7, bnr 3 Hans Inge Isaksen m.fl.
2020/1079 20200224 24.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Bodil Holm
2020/989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1506 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sara Renate Lund
2020/158 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Berit Sivertsen
2020/989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tarjei Sollie Sørensen
2020/176 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding -Varsling av planoppstart Sandstad masseuttak, planID 201922 - Hitra kommune, fv. 713, 714 STATENS VEGVESEN
2020/1262 20200224 24.02.2020 Utgående brev Salgsoppgave - Kongensvollveien 317 Lene Tømmerås Bakeng m.fl.
2020/750 20200224 24.02.2020 Inngående brev Utbygging Hitrahallen Edvard Olaus Ulvan
2020/989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Natalija Lukociene
2020/1432 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Danielle Ulvan
2020/989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sylvia Fjeldberg
2020/1080 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Linda Johnsen
2020/989 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Maria Leonor de Loureiro Sutil
2020/1082 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Anna Bendiksen
2020/158 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Veronica Ervik
2020/1262 20200224 24.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 204 bnr 60 Terje Gunnar Brustol
2020/164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Uttalelse til forslag til reguleringsplan og VA plan for Neverlia flerbruksanlegg gnr 104 bnr 48 mfl. MATTILSYNET
2020/71 20200224 24.02.2020 Inngående brev Skjøte gnr 123 bnr 28 HITRA KOMMUNE
2020/641 20200224 24.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak på eiendommen - gnr 204, bnr 234. Dispensasjon fra plan- og bygningsloven §1-8." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/1580 20200224 24.02.2020 Inngående brev Avtale om anlegg,drift og vedlikehold av vannanlegg gnr 69 bnr 29 ADVOKATFIRMAET STOKHOLM SVENDSEN AS
2020/1581 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 95 bnr 6 Ole Jakob Øyen
2020/734 20200224 24.02.2020 Inngående brev Vedtak - pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner - gjenbrukstorg - ReMidt IKS - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1010 20200224 24.02.2020 Inngående brev Svar - Innsynsbegjæring INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2020/1582 20200224 24.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 6,66 Kristin Strøm
2020/1582 20200224 24.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 6,66 Jostein Strøm
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Utgående brev Referat fra SU-møte 11.02.2020 - Fillan barnehage Dag Willmann m.fl.
2020/1582 20200224 24.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 6,66 Lisbet Strøm
2020/1056 20200224 24.02.2020 Inngående brev Ad utbygging på gnr 251 bnr 15 Arne Johan Kvam
2020/9 20200224 24.02.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården gnr 93 bnr 105 MATTILSYNET
2020/1583 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tidligere skoleskade og forsikringsselskap *****
2020/1262 20200224 24.02.2020 Utgående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret 204/75 Lene Tømmerås Bakeng
2020/1582 20200224 24.02.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen gnr 14, bnr 6 og 66. Lisbet Strøm m.fl.
2020/1584 20200224 24.02.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt gnr 11 bnr 30 Frode Hoff
2020/1515 20200224 24.02.2020 Utgående brev Revidering av vedtekter for barnehagene i Hitra kommune Eva Braseth m.fl.
2020/163 20200224 24.02.2020 Utgående brev Oppfølging i sak 20/163 Audun Norbotten
2020/688 20200224 24.02.2020 Inngående brev Leiekontrakt *****
2020/1124 20200224 24.02.2020 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - redusering av størrelsen og endring av fasong på fritidsbolig gnr 47 bnr 131 KYSTPLAN AS
2020/1430 20200224 24.02.2020 Utgående brev Antagelse av tilbud transport Dombås Leirskole for Hitra kommune -revidert ordrebekreftelse BOREAL TRAVEL AS
2020/1302 20200224 24.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppføring av veranda, endring av vindu og innsetting av nytt vindu Bror Åsmund Blichfeldt
2020/1359 20200224 24.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr. 11, bnr. 22 - Barman oppvekstsenter ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/314 20200224 24.02.2020 Utgående brev Godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger KYSTPLAN AS
2020/674 20200224 24.02.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 203 bnr 64 Ole Håkon Lian
2020/1562 20200221 21.02.2020 Inngående brev Referat fra Samarbeidsforum 15.01.20 Hitra Kommune - Laila Eide Hjertø
2020/404 20200221 21.02.2020 Inngående brev Havnerådsprotokoll 13.02.20 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/1563 20200221 21.02.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr 7 bnr 3 Hans Inge Isaksen
2020/619 20200221 21.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Sandstad masseuttak HITRA KIRKELIGE FELLESRÅD
2020/619 20200221 21.02.2020 Inngående brev Svar - innsynsbegjæring - bestilling av kommunale plandokumenter Hitra Kommune - Merete Lian
2020/619 20200221 21.02.2020 Inngående brev Svar - innsynsbegjæring - bestilling av kommunale plandokumenter Hitra Kommune
2020/1262 20200221 21.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 204 bnr 147 Hallgeir Frengstad
2020/1079 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad renholder Zarwali Shinwari
2020/1478 20200221 21.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/1357 20200221 21.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/1564 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering på gnr. 204, bnr. 3 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/1569 20200221 21.02.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Dolmsundet hotell Hitra
2020/1410 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kart skisse gnr 15 bnr 14 Merethe B Hermanstad
2020/1572 20200221 21.02.2020 Inngående brev Bufdirs tolkningsansvar for krisesenterloven BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/1560 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om rett til fri opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
2020/1262 20200221 21.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 254 bnr 16 Audhild Hoem
2020/750 20200221 21.02.2020 Utgående brev Sentrumsplanen Svein Rasmussen
2020/1508 20200221 21.02.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 17.02.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS
2020/989 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Merhawit Solomon
2020/405 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Merhawit Solomon
2020/1079 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Laila Johansen
2020/405 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Laila Johansen
2020/405 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Gerd Eva Davidsen
2020/1079 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Gerd Eva Davidsen
2020/989 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Melissa Jobotn
2020/989 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Guro Schei
2020/1262 20200221 21.02.2020 Inngående brev Eiendomsregister 204/182 Gjermund Huus Waagen
2020/1262 20200221 21.02.2020 Utgående brev Eiendomsregister Gjermund Huus Waagen
2020/1508 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Melding - Protokoll fra møtet kontrollutvalget 17.02.2020
2020/1532 20200221 21.02.2020 Utgående brev Festegrunn gnr. 32 bnr. 1 Fredrik Strøm
2020/1550 20200221 21.02.2020 Utgående brev Festegrunn gnr. 32 bnr. 12 Paul Strøm
2020/1556 20200221 21.02.2020 Utgående brev Festegrunn gnr. 32 bnr. 14 Inge Strøm
2020/1578 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL -på gnr. 204, bnr. 3 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kvittering på mottatt forskuddsbetaling Tora Mellemsether
2020/1077 20200221 21.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt Tora Mellemseteher
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt John Steinar Lervik
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse av tiltak gnr 1714, bnr. 20 Kystplan AS
2020/1359 20200221 21.02.2020 Inngående brev Ferdigattest gnr. 11, bnr. 22 - Barman oppvekstsenter HITRA KOMMUNE
2020/405 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Weronica Wassæther
2020/989 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Weronica Wassæther
2020/1566 20200221 21.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 204, bnr 64, 109 og 110 Signy Hamnebukt
2020/1566 20200221 21.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 204, bnr 64, 109 og 110 Signy Hamnebukt
2020/1567 20200221 21.02.2020 Inngående brev Omdisponering av jordbruksareal gnr 36 bnr 5 Henki Peder Monsø
2020/1562 20200221 21.02.2020 Inngående brev Prisestimat utarbeidelse av rapporter Hitra og Frøya brann- og redning Norconsult - Hermansen Tore Andre
2020/251 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av to parseller til boligformål på eiendommen - gnr 15, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2020/1408 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling 17. mai 2020 på Fillan
2020/945 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dirigent til Strand skolekorps
2020/951 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av representant til representantskapet i 110-sentralen
2020/952 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av Trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023
2020/968 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av parsell fra gnr 250, bnr 4. Dispensasjon fra reguleringsplan for Bystingen
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Private vannverk - valg av forhandlingsutvalg
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Meierisalen - Revisjon av leieavtale 2020
2020/1264 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Ombygging i Rådhus etter utflytting av skatteetaten - Tilleggsbevilgning
2020/936 20200221 21.02.2020 Utgående brev Nybygg enebolig - bolig gnr 204 bnr 317 MULTI-BYGG AS
2020/863 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 254 bnr 2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/792 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om oppføring av spikertelt på gnr 201 bnr 1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/725 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av vedtektene for Samarbeidsforum Hitra og Frøya
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunesammenslåing - Revidert permisjonsreglement
2020/953 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Styrehonorar og møtegodtgjørelse - Hitra Storkjøkken KF
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Finansiering av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan vannbehandlingsanlegg på Grisholmen
2020/203 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - endring av reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m fl
2020/241 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl
2020/41 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen gnr 6 bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/265 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om etablering av aktivitetsområde på gnr 68, bnr 33 og gnr 68, bnr 1. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Selvågen
2020/253 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på tildeling av offisiell adresse - Hjertøya 9 og 11
2020/936 20200221 21.02.2020 Utgående brev Nybygg enebolig - gnr 204 bnr 317 MULTI-BYGG AS
2020/49 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Visit Trondheim - søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop
2020/257 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av parsell fra gnr 15 bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/530 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya kommuner i en vertskommunemodell
2020/718 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 - 2023
2020/719 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av forliksråd til og med 31.12.2020
2020/56 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om oppføring av naust og utebod på gnr 102 bnr 7 og 8. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/300 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Hitra kommunes prisutdelinger 2020
2020/802 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Tilstand- og vedlikeholdsplan kommunale veger Hitra kommune
2020/816 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunesammenslåing - Revidering av seniortiltak i Hitra kommune
2020/817 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Debatthefte 2020 - KS spør
2020/750 20200221 21.02.2020 Saksframlegg/innstilling Sentrumsplan Fillan - trafikkanalyse og parkering
2020/750 20200220 20.02.2020 Inngående brev Måling ved Hjorten kjøpesenter Ramboll - Anne Elisabeth Katmo
2020/619 20200220 20.02.2020 Inngående brev Svar - begjæring om innsyn - tegninger for hytte - gnr. 211, bnr. 8 Hitra Kommune
2020/785 20200220 20.02.2020 Inngående brev Merknad til nabovarsel gnr 204 bnr 227 AREAL & PLAN AS
2020/619 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innsyn-Tegninger for hytte - gnr 211 bnr 8 KYSTPLAN AS
2020/1079 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling Rasa Sabutiene
2020/619 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn gnr 122 bnr 15 Dolmsundet - stian@dolmsundet.no
2020/619 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn gnr 69 bnr 192 dag_alfred@hotmail.com
2020/750 20200220 20.02.2020 Inngående brev Hjorten kjøpesenter, Fillan Ramboll - Anne Elisabeth Katmo
2020/1262 20200220 20.02.2020 Inngående brev Info om gnr 254 bnr 3,2 Kongensvollveien 313 Tor Nygård
2020/1534 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bekreftelse Norges Kommunekalender Basic medlem Mediadigital - Anne Stenshol
2020/1104 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fradeling gnr. 120 bnr. 1 Erbe - Eigil Erbe
2020/1104 20200220 20.02.2020 Utgående brev Vedrørende fradeling på gnr. 120 bnr. 196 Eigil Erbe
2020/1542 20200220 20.02.2020 Inngående brev Spørsmål Anita Strode
2020/1079 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ivana Adame
2020/1077 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Brage Mandal
2020/1542 20200220 20.02.2020 Utgående brev Svar - spørsmål Anita Strode
2020/1544 20200220 20.02.2020 Inngående brev Underretning til klager TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2020/1545 20200220 20.02.2020 Inngående brev Individuell avtale - JA Fysikalske AS JA FYSIKALSKE AS
2020/1545 20200220 20.02.2020 Inngående brev Individuell avtale - JA fysikalske JA FYSIKALSKE AS
2020/619 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bestilling av kommuneplandokumenter HEIM KOMMUNE
2020/619 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bestilling av kommuneplandokumenter del 3 HEIM KOMMUNE
2020/989 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sabrina Wøien
2020/1077 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Janne Elise Handberg
2020/1077 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Patrick Kristoffersen Burø
2020/1077 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Reidar Haranes
2020/666 20200220 20.02.2020 Utgående brev Angående rentemidler og prosjektkontoer Rannem, Arne
2020/1338 20200220 20.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 69 bnr 200 Eskild Lervik
2020/1514 20200220 20.02.2020 Utgående brev Revidering av forskrift om ordensregler for hitraskolen Hege Østmark m.fl.
2020/1407 20200220 20.02.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for eiendommen gnr. 91 bnr. 8 -Grisholmen Johan H. Lervåg m.fl.
2020/1344 20200220 20.02.2020 Utgående brev Mangel ved søknad gnr. 44, bnr. 37 Marc Hempel
2020/785 20200220 20.02.2020 Utgående brev Merknad til nabovarsel gnr 204 bnr 227 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/1555 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 204 bnr 4 Linda Leiknes
2020/1518 20200220 20.02.2020 Utgående brev Retting i matrikkelen gnr. 69 bnr. 56 Olga Ulvan Resell
2020/181 20200220 20.02.2020 Utgående brev Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til innkjøp av friidrettsutstyr HITRA FRIIDRETTSKLUBB
2020/685 20200220 20.02.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr. 45, bnr. 58 Leif Haaheim
2020/1465 20200220 20.02.2020 Utgående brev Faktura som gjelder vannforbruk - Ansnes Ytre vannverk YTRE ANSNES VANNVERK
2020/1518 20200220 20.02.2020 Utgående brev Retting i matrikkelen gnr. 69 bnr. 56 Olga Resell
2020/639 20200220 20.02.2020 Utgående brev Rammetillatelse - Nybygg enebolig - gnr 68 bnr 170 ROJO ARKITEKTER AS m.fl.
2020/727 20200220 20.02.2020 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - bruksendring bolig til næringsareal gnr 90 bnr 25 SØRLI ARKITEKTER AS
2020/1510 20200220 20.02.2020 Utgående brev Signert drift og vedlikeholdsavtale braArkiv GEOMATIKK IKT AS AVD TRONDHEIM
2020/1060 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - riving og oppføring av naust gnr 207 bnr 1 Kari Øien
2020/1104 20200220 20.02.2020 Utgående brev Fradeling gnr. 120 bnr. 1 Eigil Erbe
2020/1262 20200220 20.02.2020 Utgående brev Registrering av bruksareal 204/255 Breunig Svend Georg
2020/943 20200220 20.02.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste MFO v/Frode Jektvik m.fl.
2020/1358 20200220 20.02.2020 Utgående brev Barnehage - Permisjon og oppsigelse Brene Vargas Paloma
2020/934 20200220 20.02.2020 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale *****
2020/619 20200219 19.02.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Robert Sollie Larsen
2020/610 20200219 19.02.2020 Inngående brev UTTALELSE OM KULVERT/UNDERGANG FOR KRYSSING AV FV 714 FILLAN SENTRUM Egil Hestnes
2020/619 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innsyn Marith Holm
2020/1262 20200219 19.02.2020 Inngående brev Skjema eiendomsregisteret gnr 204 bnr 224 Eivind Bustad
2020/1262 20200219 19.02.2020 Inngående brev Salgsoppgave - Kongensvollveien 317 254/16 Hitra Kommune - Lene Tømmerås Bakeng
2020/666 20200219 19.02.2020 Inngående brev Godkjent budsjett - Angående rentemidler og prosjektkontoer Fylkesmannen - Rannem, Arne
2020/619 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar - begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 980/100 i Orkland kommune (tidligere 80/100 Snillfjord) HITRA KOMMUNE
2020/1518 20200219 19.02.2020 Inngående brev Retting i matrikkelen gnr. 69 bnr. 56 Me - Olga Ulvan Resell
2020/1528 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedlegg rammesøknad Gnr 92 bnr 50 EGGEN ARKITEKTER AS
2020/1528 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vedlegg rammesøknad gnr 92 bnr 50 EGGEN ARKITEKTER AS
2020/1528 20200219 19.02.2020 Inngående brev Rammesøknad Storhaugveien 10 , gnr 92 bnr50 EGGEN ARKITEKTER AS
2020/619 20200219 19.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 980/100 i Orkland kommune (tidligere 80/100 Snillfjord) ORKLAND KOMMUNE
2020/404 20200219 19.02.2020 Inngående brev Ad havnerådsprotokoll 13.02.20 OTEK NORDMØRE OG ROMSDAL
2020/172 20200219 19.02.2020 Inngående brev Reguleringsendring Brenna reguleringsplan Balsnes ING OLE GULLICHSEN
2020/172 20200219 19.02.2020 Inngående brev Reguleringsendring Brenna reguleringsplan Balsnes ING OLE GULLICHSEN
2020/685 20200219 19.02.2020 Inngående brev Ad ferdigattest på hytte gnr 45 bnr 58 Leif Arnulf Haaheim
2020/619 20200219 19.02.2020 Inngående brev Svar - oppsigelse av abonnement - Gemini landmåling Hitra Kommune
2020/1524 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 204, bnr. 22 Rørleggerteam AS
2020/1077 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Jan Arne Øberg
2020/1526 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 98, bnr. 8 Rørleggerteam AS
2020/1077 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Yngve Sandvig
2020/1080 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Linn Kristin Indergård
2020/405 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ellinor Eriksen Støen
2020/1080 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marianne Østensen
2020/1080 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Hanne Vikan
2020/1079 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Thongmalai Ananya
2020/1080 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sigrid Volden
2020/159 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marie Bergmann
2020/1262 20200219 19.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 3 bnr 81 i Hitra kommune Geir Kåre Jamtøy
2020/158 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marie Bergmann
2020/1262 20200219 19.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 4 bnr 44 i Hitra kommune Marit Solligård
2020/123 20200219 19.02.2020 Inngående brev Avløsertilskudd ved sykdom *****
2020/237 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fillheiveien PRO INVENIA AS
2020/1538 20200219 19.02.2020 Inngående brev Statsbudsjettets kapittel 0765 post 60 - tilskuddsmidler forprosjekt FACT - St Olavs hospital hf, Orkdal DPS, med kommuner - rapport 2019 ST. OLAVS HOSPITAL HF
2020/404 20200218 18.02.2020 Inngående brev Havnerådsprotokoll 13.02.20 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/619 20200218 18.02.2020 Inngående brev Vedr. oppsigelse av abonnement - Gemini landmåling ORKLAND KOMMUNE
2020/181 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad Trivselstiltak i grendene. Monica Strand Hansen
2020/1513 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr. 50, bnr.2 KYSTPLAN AS
2020/1510 20200218 18.02.2020 Inngående brev Utkast til drift og vedlikeholdsavtale braArkiv Geomatikk-Ikt - Harbak, Geir (Geomatikk-IKT)
2020/1472 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet eiendommen 97/32 Åga Kaasbøll
2020/619 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innsynskrav VG
2020/777 20200218 18.02.2020 Inngående brev Referat - byggemøte 6 ORKLAND KOMMUNE
2020/1010 20200218 18.02.2020 Inngående brev Vertskommuneavtale Hemne Hitra Kommune
2020/1262 20200218 18.02.2020 Inngående brev Opplysninger eiendomsregister gnr 203 bnr 48 Kjell Olav Kleveland
2020/750 20200218 18.02.2020 Inngående brev Hjorten kjøpesenter, Fillan Ramboll - Svein Rasmussen
2020/1010 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar - begjæring om innsyn Hitra Kommune
2020/1265 20200218 18.02.2020 Inngående brev Detaljregulering av gnr 92 bnr 58, B14 Vikan Nord - Søknad om tillatelse til oppstart av planarbeid ROJO ARKITEKTER AS
2020/1262 20200218 18.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 204 bnr 140 Gunhild Irene Berg
2020/1010 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar - begjæring om innsyn Hitra Kommune
2020/619 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar - bestilling av dokumenter fra Snillfjord - Kommuneplanens samfunnsdel Hitra Kommune
2020/619 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar - bestilling av dokumenter fra Snillfjord - Kommuneplanens samfunnsdel Hitra Kommune
2020/1345 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 1 KYSTPLAN AS
2020/1395 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 6 bnr 3 Anita Haltland
2020/1345 20200218 18.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 1 KYSTPLAN AS
2020/1079 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Laima Miliuviene
2020/159 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Laima Miliuviene
2020/158 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Laima Miliuviene
2020/842 20200218 18.02.2020 Inngående brev Merknad supplering til tidligere nabovarsel gnr 97 bnr 34 Eva Anita Braseth
2020/843 20200218 18.02.2020 Inngående brev Merknad supplering til tidligere nabovarsel gnr 97 bnr 35 Eva Anita Braseth
2020/1262 20200218 18.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 204 bnr 68 Bjørn Åge Johansen
2020/1504 20200218 18.02.2020 Inngående brev Signert taushetserklæring Jon Mehlum Eide
2020/71 20200218 18.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 123 bnr 7 HITRA KOMMUNE
2020/1312 20200218 18.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst kjøpekontrakt Lervåg STATENS KARTVERK
2020/1060 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 7 bnr 1 Kari Øien
2020/125 20200218 18.02.2020 Inngående brev Takst Nettselskapet *****
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Lars Håvard Slørdal
2020/125 20200218 18.02.2020 Inngående brev Korrigering Takster i gamle Snillfjord *****
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Von Vosgraff Julian Nils Albin Moro
2020/125 20200218 18.02.2020 Inngående brev Takst av Hitra II *****
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Merete Lian
2020/917 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Ella Karin Strøm Reitan m.fl.
2020/917 20200218 18.02.2020 Utgående brev Følgeskrivet til utvidet søkerliste - Avdelingsleder ved hjemmetjenesten *****
2020/947 20200218 18.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/328 20200218 18.02.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/1082 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1508 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollutvalget ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Kjell Roar Sæther
2020/361 20200218 18.02.2020 Inngående brev Myravalen, Dolmøya - Kloakk problemer - Avstengning av bukta med vei til gnr 19/91 Kjell Arild Bremvåg
2020/1263 20200218 18.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/626 20200218 18.02.2020 Utgående brev Oversender melding om sammenslåing av eiendommene gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 6 bnr. 2 til tinglysing Kartverket
2020/1104 20200218 18.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr120 bnr 1 STATENS KARTVERK
2020/1495 20200218 18.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 84, bnr 28 Gry-Anita Skjerve
2020/1495 20200218 18.02.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 84, bnr 28 Gry-Anita Skjerve
2020/626 20200218 18.02.2020 Inngående brev Samtykke til sammenslåing gnr. 4 bnr 1 og gnr. 6 bnr. 2 EiendomsMegler1
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Vigdis Strøm Øien
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Sunniva Berg
2020/1345 20200218 18.02.2020 Inngående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 1 HITRA KOMMUNE
2020/1345 20200218 18.02.2020 Inngående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 1 Hitra kommune
2020/1099 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilbakesending til kommunen - sammenslåing av legat - Hitra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1517 20200218 18.02.2020 Inngående brev Melding om vannmåler gnr 90 bnr 38 Ester Karla Norbotten
2020/1516 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og tillatelse i ett trinn på gnr. 50, bnr. 2 Kystplan AS
2020/1463 20200218 18.02.2020 Utgående brev Saksnr. 18-151926RFA-JTRD ULVAN Heidi Fosmo
2020/1056 20200218 18.02.2020 Inngående brev Klage på byggesak - avslag på søknad om endring av gitt tillatelse til uthus og tilbygg til fritidsbolig - Snillfjord 51/15 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1410 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tegning over anneks gnr. 15, bnr. 14 Merethe Hermanstad
2020/1520 20200218 18.02.2020 Inngående brev Husleiekontrakt *****
2020/1122 20200218 18.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Hitrahallen SA
2020/1194 20200218 18.02.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Hitrahallen SA
2020/1262 20200218 18.02.2020 Inngående brev Registrering av bruksareal 204/255 Luthgruppen - Breunig Svend Georg
2020/941 20200218 18.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 122/69. Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1430 20200218 18.02.2020 Inngående brev Transport Dombås Leirskole for Hitra kommune -revidert ordrebekreftelse Boreal - Tore Hansen
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Terje Sørsæther
2020/1507 20200218 18.02.2020 Inngående brev Taushetserklæring kommunikasjonsenheten Eskild Lervik
2020/868 20200218 18.02.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/1402 20200217 17.02.2020 Inngående brev Din e-post er mottatt hos Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen - FMTL Postmottak
2020/927 20200217 17.02.2020 Inngående brev E-post av Ordfører om at innspillene tas gjennom regionråd Hitra Kommune - Ole Laurits Haugen
2020/1010 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vertskommuneavtale Hemne ORKLAND KOMMUNE
2020/1010 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vedtak Snillfjord ORKLAND KOMMUNE
2020/1010 20200217 17.02.2020 Inngående brev Snillfjord-vedtak ORKLAND KOMMUNE
2020/1262 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kommunale avgifter 203/74 Hitra Kommune - Lene Tømmerås Bakeng
2020/764 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vedtatte retningslinjer for tilskudd til skogsvei mv 2020 for kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Heim og Hitra Heim Kommune - Kjell Sverre Strøm
2020/1493 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord kommune SKATTEETATEN
2020/336 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 114 bnr 9 ADNOR ADVOKAT AS
2020/994 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Hitra kommune sendt fra KS Konsern KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2020/644 20200217 17.02.2020 Inngående brev Ang. Søknad om økonomisk støtte, deres ref: 2020/644-2 / 0128/0001 Masoval - Lars Jørgen Ulvan
2020/1485 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder NINA - Christer Moe Roalndsen
2020/670 20200217 17.02.2020 Inngående brev OBS tilskuddskoder i kommune med nytt komm.nr. Fylkesmannen - Heggelund, Elisabeth
2020/1482 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nedsetting av gjødselstank gnr 204 bnr 3 Johnny Stolpnes
2020/619 20200217 17.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle tidligere saker på gnr 981 bnr 13 (tidligere 81/13 ) og 981/58 (tidligere 81/58 ) Hitra Kommune
2020/600 20200217 17.02.2020 Inngående brev Igangsettingssøknad for endring av reguleringsplan Risneset-Nesset KYSTPLAN AS
2020/1074 20200217 17.02.2020 Inngående brev Veiledning i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen - Hitra kommune RIKT AS
2020/1074 20200217 17.02.2020 Inngående brev Veiledning i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen RIKT AS
2020/1074 20200217 17.02.2020 Inngående brev Veiledning i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen HITRA KOMMUNE
2020/1262 20200217 17.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregister gnr 204 bnr 160 Arne Christian Johansen
2020/242 20200217 17.02.2020 Inngående brev Ad innsigelse vedr reguleringsarbeid Ansnes Havn ANSNES BÅTFORENING
2020/87 20200217 17.02.2020 Inngående brev Privat forslag detaljplan for Olalia Tomt nr. 24, (jamfør Reguleringsplan R0070 for Leirvågen) 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/1262 20200217 17.02.2020 Inngående brev Eiendomsregisteret gnr 204 bnr 156 Hanne Jorunn Fonn
2020/1262 20200217 17.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 203 bnr 119 Gry Margrete Singsaas
2020/1402 20200217 17.02.2020 Utgående brev Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven innen regulerte planfelt -- 100 meters beltet Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1478 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknadskjema for TT kort *****
2020/1479 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tildeling av startlån i 2019 - innkalling til samtale *****
2020/1074 20200217 17.02.2020 Inngående brev Veiledning i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen RIKT AS
2020/951 20200217 17.02.2020 Utgående brev Valg av representant til representantskapet i 110-sentralen Midt - Norge 110-sentral IKS
2020/68 20200217 17.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Tranvikan - Fradeling av eiendommer - 104/1. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/989 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Margareth Strøm
2020/158 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Margareth Strøm
2020/405 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Margareth Strøm
2020/1484 20200217 17.02.2020 Inngående brev Melding om vannmåler gnr 90 bnr 20 Kjell Bjørnar Larsen
2020/1010 20200217 17.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn *****
2020/1010 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innsyn i sakspapirer *****
2020/65 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klagebehandling - klage på avslått søknad om dispensasjon fra kommuneplan - ettergodkjenning av tiltak - dispensasjon fra strandplanen for Selvåg - eiendom 68/33 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1262 20200217 17.02.2020 Utgående brev Kommunale avgifter 203/74 Lene Tømmerås Bakeng m.fl.
2020/1492 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klage på hindring i utførelse av tiltak gnr 69 bnr 237, samt henstilling om oppretting av feil i arealformål Trine Christensen Berg
2020/1491 20200217 17.02.2020 Utgående brev Oppfølging startlån *****
2020/1010 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar - Innsynbegjæring Bente Karlsvik
2020/1494 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin MILJØDIREKTORATET OSLO
2020/1495 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 84 bnr 28 Jorunn Wåttabakk Restad
2020/1495 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 84 bnr 28 Ann-Iren W Olaussen
2020/1495 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 84 bnr 28 Berit Marianne Wåttabakk
2020/1495 20200217 17.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet med nedsatt konsesjonsgrense gnr 84 bnr 28 Gry-Anita Skjerve
2020/1479 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilsagn startlån *****
2020/1496 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån *****
2020/1428 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om transporttjeneste *****
2020/943 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/1300 20200217 17.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 123 bnr 23 KYSTPLAN AS
2020/1467 20200217 17.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2020/1054 20200217 17.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr 207 bnr 33 Vivian Berg Andersen
2020/842 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedr søknad om tiltak og dispensasjon på eiendommen gnr 97, bnr 34 og 35 Norgeshus v/Monica Moum
2020/843 20200217 17.02.2020 Utgående brev Vedr søknad om tiltak og dispensasjon på eiendommen gnr 97, bnr 34 og 35 Norgeshus v/Monica Moum
2020/1079 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Jamal Aldin Ismael Sharif
2020/405 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Erlend Broholm
2020/1080 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Erlend Broholm
2020/917 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tone Anette Hansen
2020/1476 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåler gnr 204 bnr 185 Rørleggerteam AS
2020/1080 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Dina Røtvoll Holum
2020/917 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Karina Larsen Sundvor
2020/1477 20200217 17.02.2020 Utgående brev Årsregnskap 2019 Hitra kommune Ann Katharine Gardner m.fl.
2020/843 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ad tilsvar nabovarselLyngliveien 21 og 23 gnr 97 bnr 37, gnr 97 bnr 34 NORGESHUS
2020/842 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tilsvar nabovarsel Lyngliveien 21 og 23 gnr 97 bnr 35 NORGESHUS
2020/1472 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet eiendommen bnr 97 bnr 32 Åge Kaasbøll
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle tidligere saker på gnr 981 bnr 13 (tidligere 81/13 ) og 981/58 (tidligere 81/58 ) HITRA KOMMUNE
2020/1463 20200214 14.02.2020 Inngående brev Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Krav om matrikkelføring FOSEN TINGRETT
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i byggesaker på gnr 933 bnr 7 (tidligere 33/7 ) Hitra Kommune
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i sak 19/1083 på gnr 980 bnr 39 (tidligere 80/39 ) HITRA KOMMUNE
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 251/15 i Hitra kommune (tidligere 51/15 Snillfjord) Hitra Kommune
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 251/15 i Hitra kommune (tidligere 51/15 Snillfjord) Hitra Kommune
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 251/15 i Hitra kommune (tidligere 51/15 Snillfjord) HITRA KOMMUNE
2020/619 20200214 14.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 251/15 i Hitra kommune (tidligere 51/15 Snillfjord) HITRA KOMMUNE
2020/843 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ad nabovarsel nr.2 gnr 97 bnr 35 Monika Broholm
2020/842 20200214 14.02.2020 Inngående brev Ad nabovarsel nr.2 gnr 97 bnr 34 Monika Broholm
2020/1448 20200214 14.02.2020 Inngående brev Utmelding SFO Hilde Sivertsen
2020/1410 20200214 14.02.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 15 bnr 14 Merethe B Hermanstad
2020/1446 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av: Svar fra Trøndelag fylkeskommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv. 6426 i Sundlandet - 203/31 - Garasje TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1341 20200214 14.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 20 bnr 15 ARNE ØIEN AS
2020/943 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Heidi Janita Wold
2020/583 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad *****
2020/595 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/589 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/1080 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Martin Elshaug
2020/989 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lotte Aunøien Tøften
2020/158 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lotte Aunøien Tøften
2020/158 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lotte Aunøien Tøften
2020/405 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lotte Aunøien Tøften
2020/1080 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Yasmin Malin Udseth
2020/917 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Monica Iren Brorstad
2020/947 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/943 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1464 20200214 14.02.2020 Inngående brev Lån, tilskudd og nye verktøy fra husbanken i 2020 HUSBANKEN
2020/1080 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vitnemål og attester *****
2020/1465 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedrørende faktura som gjelder vannforbruk - ref. 19/987 YTRE ANSNES VANNVERK
2020/1466 20200214 14.02.2020 Inngående brev Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2 HELSEDIREKTORATET
2020/1470 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dispensasjon,regulering/strandplan gnr 25 bnr 3 Kristin Aune
2020/1471 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tomtekjøp gnr 124 bnr 12 - Oversiktskart over tomten Frank Haugen
2020/158 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Britt Eva Berget
2020/1077 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Kjell Arild Bremvåg
2020/989 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Majd Abdo
2020/1262 20200214 14.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 254 bnr 4 Kjell Oddvar Heggvoll
2020/586 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/1262 20200214 14.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 203 bnr 84 Roger Kristoffer Jamtøy
2020/1262 20200214 14.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 203 bnr 52 Sigvald Husdal
2020/1462 20200214 14.02.2020 Inngående brev Fradeling, eiendom gnr 38 bnr 14 Marit Monsø Bosness
2020/1473 20200214 14.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1474 20200214 14.02.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1064 20200214 14.02.2020 Utgående brev Utslippstillatelse til infiltrasjonsanlegg gnr 204 bnr 22 Bjørn Trotland
2020/1440 20200213 13.02.2020 Inngående brev Godkjennelse samtykkeskjema for uthenting av apotekdata UNIVERSITETET I OSLO
2020/928 20200213 13.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave, alkohol Bunnpris
2020/619 20200213 13.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle tidligere saker på gnr 981 bnr 13 (tidligere 81/13 ) og 981/58 (tidligere 81/58 ) ORKLAND KOMMUNE
2020/619 20200213 13.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i byggesaker på gnr 933 bnr 7 (tidligere 33/7 ) ORKLAND KOMMUNE
2020/619 20200213 13.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i sak 19/1083 på gnr 980 bnr 39 (tidligere 80/39 ) ORKLAND KOMMUNE
2020/242 20200213 13.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om utvidet planområde - Ansnes brygge gnr 87 bnr 193 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1423 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gravesøknad Grønnbaken Sandstad gnr 0122 bnr 0155 SODVIN ENERGI OG FIBER AS
2020/1054 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg til fritidsbolig - Rottem 142, Gnr. 207 Bnr. 33 Vivian Berg Andersen
2020/1410 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av bolig eller fritidsbolig gnr 15 bn r14 Merethe B Hermanstad
2020/1262 20200213 13.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregistret. Ole Krogh
2020/164 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ønsker utsettelse på frist for uttalelse til planforslag for Neverlia flerbruksanlegg Mattilsynet - Erik Wahl
2020/164 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ønsker utsettelse på frist for uttalelse til planforslag for Neverlia flerbruksanlegg Mattilsynet - Erik Wahl
2020/750 20200213 13.02.2020 Inngående brev Trafikkanalyse sentrumsplan Fillan Ramboll - Tor Lunde
2020/1066 20200213 13.02.2020 Inngående brev Merknad byggesak tidligere Snillfjord 19/653 Bølskammen 25 Gnr 50 Bnr 25 Wenche K Vatshellen
2020/610 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kulvert/undergang for kryssing av FV 714Fillan sentrum Egil Hestnes
2020/1262 20200213 13.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 204 bnr 192 Toril Boldermo Skjetne
2020/1410 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tegninger, fritidsbolig gnr 15 bnr 14 Merethe B Hermanstad
2020/1410 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tiltak, fritidsbolig gnr 15 bnr 14 Merethe B Hermanstad
2020/1411 20200213 13.02.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring: Avslutning av sak uten matrikkelføring - saksnummer 19-033578SKJ SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/66 20200213 13.02.2020 Inngående brev SEPTIKTANK 5/9 Lars P. Hammerstad
2020/1410 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedrørende ansvarsrett på gnr. 15, bnr. 14 Merethe Hermanstad
2020/1410 20200213 13.02.2020 Utgående brev Mangel ved søknad på gnr. 15, bnr.14 Merethe Hermanstad
2020/619 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-00009-11 - Bestilling av dokumenter HEIM KOMMUNE
2020/1080 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Solveig Bollingmo Svardal
2020/164 20200213 13.02.2020 Utgående brev Ønsker utsettelse på frist for uttalelse til planforslag for Neverlia flerbruksanlegg Erik Wahl
2020/1262 20200213 13.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 201 bnr 47 Oddbjørn Pettersen
2020/1262 20200213 13.02.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret Gudmund Melum
2020/987 20200213 13.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 18 bnr 23 KYSTPLAN AS
2020/1194 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ad søknad om skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2020/1420 20200213 13.02.2020 Inngående brev Bekreftet grunnbokutskrift gnr 93 bnr 161 STATENS KARTVERK
2020/1402 20200213 13.02.2020 Utgående brev Fradeling hyttetomter Tranvikan sigrid@soerstua.com
2020/1428 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
2020/1430 20200213 13.02.2020 Utgående brev Antakelse av tilbud transport til Dombås leirskole BOREAL TRAVEL AS
2020/1010 20200213 13.02.2020 Inngående brev Innsynbegjæring Bente Karlsvik
2020/328 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/328 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Raimonda Ciurlione
2020/1438 20200213 13.02.2020 Inngående brev Garanti *****
2020/1413 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 58, bnr 20. Anita Schei
2020/1407 20200213 13.02.2020 Utgående brev Kartskisse gnr. 91 bnr. 8 etter avtale Torbjørn Glørstad m.fl.
2020/678 20200213 13.02.2020 Utgående brev Kontaktperson Nettverk klimatilpasning Hitra Fylkesmannen - Sandra Lilledal
2020/868 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding *****
2020/1060 20200213 13.02.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr. 207, bnr. 1 Kari Øien
2020/868 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/868 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/623 20200213 13.02.2020 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - avløpsanlegg og utslippstillatelse Storvika gnr 249 bnr 1 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/941 20200213 13.02.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til uttalelse: "Søknad om tiltak på gnr 122 bnr 69. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Utgående brev Private vannverk - valg av forhandlingsutvalg John Lernes m.fl.
2020/1413 20200213 13.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 58, bnr 20. Sten Arild Vollan
2020/1346 20200213 13.02.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 1 KYSTPLAN AS
2020/1434 20200213 13.02.2020 Inngående brev Dialogmøte med kommunen om barneverntjenesten på Hitra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1413 20200213 13.02.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen gnr. 58, bnr 20. Anita Schei
2020/78 20200213 13.02.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969674726 Landbruksdirektoratet
2020/1437 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 1 Hitra kommune
2020/750 20200213 13.02.2020 Utgående brev Sentrumsplan Fillan Anne Elisabeth Katmo
2020/623 20200213 13.02.2020 Inngående brev Avløpsanlegg gnr 49, bnr. 1 Arealogplan - Kåre Kårtvedt
2020/1080 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Binaya Neupane
2020/1080 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Boysen Boysen
2020/328 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling Knut Ola Hamnes Høvik
2020/1418 20200213 13.02.2020 Utgående brev Refusjonskrav St Olavs *****
2020/328 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/851 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon for tilbygg på eiendommen gnr 207, bnr 31. Svein Olav Brundahl Øie
2020/984 20200213 13.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad på gnr. 204, bnr. 80 Steffen Stolpnes m.fl.
2020/106 20200213 13.02.2020 Utgående brev Referat fra evaluering av Hitra kulturfestival 2020 Arve Ulrik Fjeldberg m.fl.
2020/848 20200213 13.02.2020 Utgående brev Vanngebyr for gnr 120 bnr 6 Lillian Karin Skjevikdal m.fl.
2020/518 20200213 13.02.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr. 22, bnr. 107 REITAN & STRØM AS
2020/946 20200213 13.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel gnr 87 bnr 129 Glenn Birger Kvernø
2020/1007 20200213 13.02.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr. 113, bnr. 11 Wendy Ailin Berge
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Utgående brev Referat fra ufrivillig deltid i pleie og omsorg for 2019 *****
2020/785 20200213 13.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av vei på eiendommen gnr 204 bnr 12 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/234 20200213 13.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Utfylling og nybygg lagerbod - gnr 91 bnr 8 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2020/868 20200213 13.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/1440 20200213 13.02.2020 Inngående brev Samtykkeskjema for uthenting av apotekdata UNIVERSITETET I OSLO
2020/1438 20200213 13.02.2020 Inngående brev Garanti for depositum Nav Hitra
2020/1243 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nabovarsel gnr 19 bnr 91 YORD AS
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Utgående brev Nybygg plasthall - gnr 20 bnr 34 KYSTPLAN AS
2020/263 20200212 12.02.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende kommunal vannledning - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1408 20200212 12.02.2020 Inngående brev 17. maiarrangement i Fillan FAU Fillan skole v/ Audun Norbotten
2020/619 20200212 12.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 991/13 (tidligere 99/13) HITRA KOMMUNE
2020/619 20200212 12.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 251/15 i Hitra kommune (tidligere 51/15 Snillfjord) ORKLAND KOMMUNE
2020/619 20200212 12.02.2020 Inngående brev Sak på gnr. 987/1 (tidl. 87) HITRA KOMMUNE
2020/164 20200212 12.02.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan - flerbruksanlegg - Neverlia - Hitra 104/48 m fl FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/619 20200212 12.02.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i alle registrerte saker på eiendommen 991/13 (tidligere 99/13) ORKLAND KOMMUNE
Ingen tilgang 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tiltak på Veslehaug gnr.130, bnr 11 Bjørn Ekle
2020/262 20200212 12.02.2020 Inngående brev Spørsmål vedr søknad om garasje på eiendommen gnr 69, bnr 169 Rojoarkitekter - Eskil Laksfors
2020/843 20200212 12.02.2020 Inngående brev Supplering til søknad om tillatelse til tiltak - gnr 97 bnr 34 og gnr 97 bnr 35 NORGESHUS
2020/842 20200212 12.02.2020 Inngående brev Supplering til søknad om tillatelse til tiltak - gnr 97 bnr 34 og gnr 97 bnr 35 NORGESHUS
2020/670 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbruksformål i Trøndelag 2020 Fylkesmannen - Saursaunet, Rune
2020/1395 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad opm ferdigattest gnr 6 bnr 3 Anita Haltland
2020/619 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innsyn sak på gnr. 987/1 (tidl. 87) ORKLAND KOMMUNE
2020/124 20200212 12.02.2020 Utgående brev Driveplikt på eiendommen - gnr 122, bnr 25. Anne Lise Vollan
2020/9 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oppfølging av forslag til reguleringsplan for sentrumsgården gnr 93 bnr 105 Hitra IL
2020/95 20200212 12.02.2020 Inngående brev 2B Søknad om prosjektstøtte - Inkludering Harmundi
2020/941 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kopi av: Svar fra Trøndelag fylkeskommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av produksjonshall - 122/69 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/1010 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/1396 20200212 12.02.2020 Inngående brev Høring på strategi- og handlingsplan for Visit Trondheim PRONEO AS
2020/678 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1010 20200212 12.02.2020 Inngående brev Foreløpig svar - innsynsbegjæring ***** ***** ***** ***** ***** *****