eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3993/2019 15.03.2019 Inngående brev Re: Anmodning om å få til sent 4 stk arkivdokumenter m/ vedlegg. Halvard Petter Ulvan
3992/2019 15.03.2019 Inngående brev Re: Anmodning om å sende sak til kontrollutvalget. Halvard Petter Ulvan
3956/2019 15.03.2019 Inngående brev Re: Anmodning om å sende sak til kontrollutvalget. Halvard Petter Ulvan
3957/2019 15.03.2019 Inngående brev Anmodning om å sende sak til kontrollutvalget. Laila Eide Hjertø
3983/2019 15.03.2019 Inngående brev Fordeling eiendomsskatt Tjeldbergodden 2018 - Hitra kommune Aure kommune
3958/2019 15.03.2019 Inngående brev Dokument 17/148268-6 Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til endring i reguleringsplan for Balsnes - Deler av gnr. 127 bnr. 1 m fl. - Hitra kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
3998/2019 15.03.2019 Inngående brev Oversendelse av reguleringsendring Sætherberget gnr.127 bnr.13 Plan id R41- Hitra kommune KYSTPLAN AS
3946/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969677016 Landbruksdirektoratet
3947/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 888344462 Landbruksdirektoratet
3948/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 995414643 Landbruksdirektoratet
3949/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 976032942 Landbruksdirektoratet
3950/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999248160 Landbruksdirektoratet
3962/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Andreas Hellandsvik Forsland
3976/2019 15.03.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk 2018 Marita Finseth Møllen
4006/2019 15.03.2019 Inngående brev VS: Søknad på stilling Björn Harald Ohlin
3960/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Kari Monica Johansen
3961/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Are Wedø Rabben
3959/2019 15.03.2019 Inngående brev Dokument 19/34436-6 Presisering av avstand - dispensasjon fra byggegrense - gnr. 125 bnr. 9 - Sandstad - fv. 713 - Hitra kommune sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
3997/2019 15.03.2019 Inngående brev Merknad til tiltak på eiendommen Gnr 127 Bnr 121 Geir Hårberg
3953/2019 15.03.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 91 Elisabeth Brønner
3965/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om friluftsmidler Johan Eide
3975/2019 15.03.2019 Inngående brev Nabovarsel fra gnr 91 bnr 74 KYSTPLAN AS
3977/2019 15.03.2019 Inngående brev Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
3978/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
3979/2019 15.03.2019 Inngående brev Erklæring om samtykke til forføyning over eiendom gnr 91 bnr 34 KYSTREGIONEN EIENDOMSMEGLING AS
3982/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 76 bnr 3 Oddvar Atle Herø
3984/2019 15.03.2019 Inngående brev Attester og vitnemål Wendy Ailin Berge
3986/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
3987/2019 15.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
3996/2019 15.03.2019 Inngående brev Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger BUFDIR
3981/2019 15.03.2019 Inngående brev Svar på henvendelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3945/2019 14.03.2019 Inngående brev Vedr. 19-00805-4 - Avslag på søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
3917/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr 22 bnr 248 REITAN & STRØM AS
3919/2019 14.03.2019 Inngående brev Samsvarserklæring gnr 22 bnr 248 REITAN & STRØM AS
3921/2019 14.03.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten-registrering i matrikkelen gnr 31 bnr 1 DOMSTOLENE I NORGE
3925/2019 14.03.2019 Inngående brev Partnerskapsmøte NAV NAV Hitra
3926/2019 14.03.2019 Inngående brev Gravesøknad Hitra kommune - Ansnes.pdf SODVIN NETT AS
3915/2019 14.03.2019 Inngående brev Klage på vedtak om skoleskyss - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
3934/2019 14.03.2019 Inngående brev Avtale om tilgang til kartleggingsverktøyet Spekter UNIVERSITETET I STAVANGER
3942/2019 14.03.2019 Inngående brev Avtale om tilgang til kartleggingsverktøyet Spekter UNIVERSITETET I STAVANGER
3935/2019 14.03.2019 Inngående brev Avtale mellom Gyldendal Norsk Forlag og Strand Oppvekstsenter GYLDENDAL NORSK FORLAG AS
3939/2019 14.03.2019 Inngående brev Databehandleravtale mellom Mpluss IT og Hitra kommune MPLUSS IT AS
3940/2019 14.03.2019 Inngående brev Databehandleravtale mellom Utdanningsdirektoratet og Hitra kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
3941/2019 14.03.2019 Inngående brev Databehandleravtale mellom Hitra kommune og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Stavanger UNIVERSITETET I STAVANGER
3943/2019 14.03.2019 Inngående brev Melding om vedtak - invitasjon til møte om samarbeid fra Trondheim, Hitra og Frøya Eva Kristin Nubdal
3912/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Kine Reksen
3911/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om stilling Marthe Kjerringvåg
3923/2019 14.03.2019 Inngående brev Tegning Frode Hoff
3931/2019 14.03.2019 Inngående brev Omsetningsrapport ANSNES BRYGGER EVENT AS
3910/2019 14.03.2019 Inngående brev Søknad om endret plassering for fritidsbolig på gnr 104 bnr 57 KYSTPLAN AS
Versjon:5.1.1