eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8966/2017 17.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 80 bnr 2 Torhild Aukan
8968/2017 17.08.2017 Inngående brev Rundskriv- forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
8969/2017 17.08.2017 Inngående brev Melding om vedtak Hitra kommune
8958/2017 17.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 65 bnr 29 Øyvind Gunnar Killi
8965/2017 17.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 80 bnr 2 og gnr 79 bnr 15 Kåre Gunnar Aukan
8959/2017 17.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsejsonsfrihet gnr 80 bnr 2 og gnr 79 bnr 15 Kari Anne Aukan
8610/2017 17.08.2017 Utgående brev utbetalingsanmodning FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
8401/2017 17.08.2017 Utgående brev Oversendelse - behandlet søknad for utbetaling av tilskudd til sykdomsavløsning FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
8590/2017 17.08.2017 Utgående brev Mulig feil i landbruksregistrert Knut Aksel Seehuus m.fl.
8762/2017 17.08.2017 Utgående brev bekreftelse om driftstilskudd og deltakelse i veterinærvakt Knut Hellandsjø
8757/2017 17.08.2017 Utgående brev Bekreftelse på avtaler med Frøya kommune og Hitra kommune angående veterinærtjenesten i vaktdistriktet Madeline Esker
8750/2017 17.08.2017 Utgående brev Oversendelse - saksbehandling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
8751/2017 17.08.2017 Internt notat Saksbehandlingsblankett 1 og 2 Ingvild Julie Haugan Størkersen
8605/2017 17.08.2017 Internt notat uten oppfølging Gjennomgang av sluttregnskap Ingvild Julie Haugan Størkersen
8587/2017 17.08.2017 Utgående brev Tillatelse til montering av slamavskiller gnr 97 bnr 14 KAMA EIENDOM AS
8647/2017 17.08.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse ROJO ARKITEKTER AS
9568/2014 17.08.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Kystbygg Hitra AS
11555/2014 17.08.2017 Utgående brev Ferdigattest Kystbygg Hitra
8645/2017 17.08.2017 Utgående brev Ferdigattest SANDE HUS OG HYTTER AS
8632/2017 17.08.2017 Utgående brev Mangel ved søknad om ettergodkjenning Torbjørn Sæther
4927/2014 17.08.2017 Utgående brev Ad søknad om ansvarsrett Kystbygg Hitra AS
4934/2014 17.08.2017 Utgående brev Vedr. IG Heis til Hitra Turistservice Reber Schindler Heis AS
3416/2015 17.08.2017 Internt notat uten oppfølging Vedtak med vedlegg - skannet
7445/2017 17.08.2017 Utgående brev Ang byggesak relatert gnr 11 bnr 46 Per Ivar Aasland
10305/2016 17.08.2017 Utgående brev Ferdigattest KYSTPLAN AS m.fl.
8758/2017 17.08.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 89 bnr 2 - naust Eirik Bye
8761/2017 17.08.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr120 bnr 9 - grillhytte Ole L Aalmo
8749/2017 17.08.2017 Utgående brev Mangel ved søknad BYGGMESTER MAGNE NYGÅRD
8742/2017 17.08.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 124 bnr 36 - to garasjer Toril Lyng Celius
8721/2017 17.08.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak - gnr 122 bnr 259 jordvoll LERØY MIDT AS m.fl.
8579/2017 17.08.2017 Utgående brev Retting bruksnr til 59 EGGEN ARKITEKTER AS
8613/2017 17.08.2017 Utgående brev Ang søknad om utslippstilatelse KAMA EIENDOM AS
8979/2017 17.08.2017 Inngående brev Nabovarsel Odd Arne Laugsand
8961/2017 17.08.2017 Inngående brev Angående søknad om utslipp Joachim Hopland Nilsen
8984/2017 17.08.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om innføring i manntall
8770/2017 17.08.2017 Utgående brev Godkjenning- Søknad om avkjørsel Gunnar Lossius
8990/2017 17.08.2017 Inngående brev Signert avtale Oda Skolbekken
7219/2017 17.08.2017 Utgående brev Ferievikar 170617-310817 Linda Brandtzæg
8939/2017 17.08.2017 Inngående brev Nattseilerne, anmodning om utbetaling av tilskudd sak 2017/11-15 Nattseilerne
8741/2017 17.08.2017 Utgående brev Oppdragsbekreftelse for utarbeidelse av ROS- GAP-analyser Norconsult AS
8964/2017 17.08.2017 Inngående brev Godkjenning av MTA- og detaljplan - Hitra 2 vindkraftverk, Hitra kommune.pdf NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8983/2017 17.08.2017 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg- sak 15/2669 ARBEIDSTILSYNET
8635/2017 17.08.2017 Utgående brev Vedrørende klagebehandling - egengodkjenning av endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan Sentrum FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
6448/2017 17.08.2017 Utgående brev Tilbakemelding - RDS 114/17 Erling Helge Solsletten
8946/2017 17.08.2017 Inngående brev Oversiktsnotat til klagesaksbehandling i tekniske komite, sak 161/17 D Per Johnny Fossum
8577/2017 17.08.2017 Utgående brev VS: Dispensasjonssøknad Merete Skjelvik
8641/2017 17.08.2017 Utgående brev Vedr klagebehandling av egengodkjenning - endring av reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
8575/2017 17.08.2017 Utgående brev SV: Melding om vedtak - egengodkjenning - endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum Eide Lyd v/Frode Eide
8957/2017 17.08.2017 Inngående brev Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
8951/2017 17.08.2017 Inngående brev Purring - oppfølging av tilsyn ARKIVVERKET
Versjon:5.1.1