eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3282 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest avløp gnr 114 bnr 70 Lars Erik Strøm Oddan
2020/619 20200603 03.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Åge Eide
2020/619 20200603 03.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Åge Eide
2020/3265 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om tiltak redskapsbod gnr 111 bn r1 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2020/268 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om DKS-midler Hitra Kommune
2020/619 20200603 03.06.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Åge Eide
2020/619 20200603 03.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 91/1 Åge Eide
2020/3272 20200603 03.06.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet gnr 254 bnr 3 Kristin Frengstad Dybdahl
2020/242 20200603 03.06.2020 Inngående brev VA-plan Ansnes havn gnr. 87, bnr. 20 AF Engineering AS
2020/3274 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/2191 20200603 03.06.2020 Inngående brev Utsjekkliste og innlevering av nøkler *****
2020/3001 20200603 03.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på dimensjon på vannledning gnr. 125, bnr. 18 Prosjektutvikling Midt-Norge AS
2020/3266 20200603 03.06.2020 Inngående brev Innleverte nøkler *****
2020/3266 20200603 03.06.2020 Inngående brev Sjekkliste utflytting *****
2020/1351 20200603 03.06.2020 Inngående brev Din e-post er mottatt hos Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3273 20200603 03.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering PP-TJENESTEN I SØR-FOSEN
2020/3275 20200603 03.06.2020 Inngående brev Søknad om penger til digitalt utstyr til online ungdomsarbeid under koronautbruddet for Hitra Ungdomsbase Hitra Kommune
2020/923 20200603 03.06.2020 Inngående brev Tilsyn - vedtak om pålegg ARBEIDSTILSYNET
2020/3301 20200603 03.06.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger ARBEIDSTILSYNET
2020/1016 20200603 03.06.2020 Inngående brev Svar fra Statens vegvesen – Høring - Søknad om tiltak på eiendommen gnr 254 bnr 3 Hitra kommune - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 STATENS VEGVESEN
2020/2197 20200603 03.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/2197 20200603 03.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/2454 20200603 03.06.2020 Inngående brev Tilsagn om spillemidler 2020 - Fillan fritidspark - sandvolleyball- /skøytebane ved Fillan fritidspark anleggsnr. 73982 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/2400 20200603 03.06.2020 Inngående brev TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag TV-aksjonen NRK, WWF
2020/619 20200603 03.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 16/139 Terje-Gran
2020/3268 20200603 03.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 49 bnr 15 Nina Elisabeth Helgesen
2020/3268 20200603 03.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 49 bnr 15 Reidar Johan Helgesen
2020/266 20200603 03.06.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan gnr 68 bnr 1 Knut Winther Berge
2020/174 20200603 03.06.2020 Inngående brev Rettelse på klage på reguleringsplan - Fillheia gnr. 91, bnr. 65 Terje Svendsen
2020/3194 20200603 03.06.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad *****
2020/3186 20200603 03.06.2020 Inngående brev Lønnsopplysninger *****
2020/597 20200603 03.06.2020 Inngående brev Avløpsrør fra Melandsjø gravlund Hitra Kommune
2020/3272 20200603 03.06.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet gnr 254 bnr Trygve Dybdahl
2020/619 20200602 02.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 45/3 Bjørn Ekle
2020/619 20200602 02.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 62/92 Bjørn Ekle
2020/3260 20200602 02.06.2020 Inngående brev Forelegging av tiltak-ny sjøkabel Jøstenøya til Belsvika NETTSELSKAPET AS
2020/3259 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om tiltak Dalenveien 8, gnr 71 bnr 11 ROJO ARKITEKTER AS
2020/619 20200602 02.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/19 Frode Hestnes
2020/1317 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende klagesak 40/20 - Behandlet i utvalgsmøte Plan, landbruk og miljø den 22.april 2020 Frode Rabben
2020/541 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sjøbod/trapp, gnr 87 bnr 126 og 211 Einar-Andreas Jektvik
2020/365 20200602 02.06.2020 Inngående brev Ad ulovlig oppføring -G.nr.127 B.nr.105 Else Marie Stræte
2020/395 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilsvar høringsuttalelser reguleringsplan Strømnesset AREAL & PLAN AS
2020/1688 20200602 02.06.2020 Inngående brev Dokument 20/00130-2 Vedrørende skoleskyss fra 02.06.20.docx sendt fra AtB AS Atb
2020/268 20200602 02.06.2020 Inngående brev 7A_Soknad_om_midler_til_dks_prosjekt-reader.pdf HITRA KOMMUNE
2020/1317 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende klagesak 40/20 - Behandlet i utvalgsmøte Plan, landbruk og miljø den 22.april 2020 Frode Rabben
2020/619 20200602 02.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Galina Aukan
2020/3232 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 23, bnr 3 Svend Røstvik Reitan
2020/619 20200602 02.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Sigbjørn Glørstad
2020/2333 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbud fra Toyota Bilia Toyota Bilia v/ Øyvind Hukkelås
2020/2136 20200602 02.06.2020 Utgående brev Protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 68, bnr. 163 - F9-F16 Kåre Ottesen
2020/2321 20200602 02.06.2020 Inngående brev Mangler ved sammenslåing gnr. 9, bnr. 1 Advokat-Aae - Jon Reidar Aae
2020/3233 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 4, bnr 1 DalPro AS
2020/2333 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbud fra Bertel O. Steen Bertel O. Steen v/ Erlend Hagen
2020/2333 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbud fra Møller Bil Orkdal AS Møller Bil Orkdal v/ Brage Almli
2020/2093 20200602 02.06.2020 Utgående brev Innvilget søknad om fradeling gnr. 4, bnr. 1 Ole Morten Sørvig
2020/1286 20200602 02.06.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 48, bnr. 134 Helen Hernes Åberg
2020/1623 20200602 02.06.2020 Utgående brev Protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 24 Øyvind Kaul Kragerud
2020/3206 20200602 02.06.2020 Utgående brev Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell til boligformål på eiendommen - gnr 23, bnr 3. Ole Ingar Reitan m.fl.
2020/1186 20200602 02.06.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Nybygg fritidsbolig - Jøsnøy, gnr 123 bnr 28 Iren Synøve Hansen
2020/2666 20200602 02.06.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Nybygg bolig - Hopsjøåsen, gnr 22 bnr 76 REITAN & STRØM AS
2020/2086 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3041 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2454 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedr. 202000238-26 - Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Invitasjon til møte om nye retningslinjer den 17.6.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/2198 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1975 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/253 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - adressetildeling - Hjertøya 9 og 11 - Hitra kommune - klagen avvises FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2461 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilsagn på startlån *****
2020/3246 20200602 02.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale Hitra Kommune
2020/3254 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 116, bnr. 8 Roar Munkehaugen
2020/750 20200602 02.06.2020 Inngående brev Sentrumsplan FIllan - forslag til plankart og bestemmelser Rambøll AS
2020/3257 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - gnr 125 bnr 18 Fredrik Eriksen
2020/268 20200602 02.06.2020 Inngående brev Soknad_8. trinn Fillan Ægir 20201.pdf Torid Skogstad
2020/3258 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 69 bnr 169 Tommy Nylander
2020/3261 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 64 bnr 44 Roar Stein Andersen
2020/1016 20200602 02.06.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om reetablering av flytebrygge gnr 254 bnr 3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/3262 20200602 02.06.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 64 bnr 3, 24 Kjell Birger Mittet
2020/2443 20200602 02.06.2020 Inngående brev Forespørsel om sommerjobb Torgunn Bente Schei Viken
2020/2443 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Synnøve Bruland
2020/2443 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Dusanka Pavlovic
2020/2443 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Malin Mælan
2020/1526 20200602 02.06.2020 Inngående brev Bytte av vannmåler gnr. 98, bnr. 8 Rørleggerteam AS
2020/2093 20200602 02.06.2020 Utgående brev Søknad om fradeling av parsell til boligformål på eiendommen - gnr 4, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG TRONDHEIM
2020/230 20200601 01.06.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - utfylling i sjø og utvidelse av kai- eiendommene 117/1 - 36 og 65 - Hitra kommune - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3252 20200601 01.06.2020 Inngående brev Svar på søknad om fritak fritidsrenovasjon - Gunnar F Qvigstad- 5056,22,91, Vedr. 20-00174-2 REMIDT IKS
2020/251 20200601 01.06.2020 Inngående brev Svar fra Statens vegvesen - Søknad om fradeling av to parseller til boligformål på eiendommen - gnr 15, bnr 1, Hitra kommune - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Hitra kommune, Vedr. 20-94016-2 STATENS VEGVESEN
2020/2290 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2185 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1976 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1974 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2461 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1977 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1973 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2141 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1965 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1607 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2197 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1491 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3040 20200601 01.06.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3295 20200601 01.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og tillatelse i ett trinn 87/224 KYSTPLAN AS
2020/3244 20200601 01.06.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/1010 20200529 29.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Robert Hansen
2020/1688 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet
2020/3182 20200529 29.05.2020 Inngående brev Ulovlig veibygging på 45/3 sin grunn. Registrert sak 20/3182 *****
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 124/5,75 Frode Bjørgmo Strømsvik
2020/3228 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 11 bnr 39 KYSTPLAN AS
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Frode Bjørgmo Strømsvik
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjæring av av innsyn gnr 124 bnr 5 Frode Bjørgmo Strømsvik
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjæring av av innsyn gnr 124 bnr 5 Frode Bjørgmo Strømsvik
2020/3129 20200529 29.05.2020 Inngående brev Tilsvar til brev 62-9 Mulig ulovlig tiltak Lars Samdahl
2020/3217 20200529 29.05.2020 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler (19/114) HELSEDIREKTORATET
2020/1351 20200529 29.05.2020 Inngående brev Ad ulovlig utlagte flytebrygger Gnr. 67 bnr 4 Ole Johan Storaas
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjærin av innsyn gnr 124 bnr 5 Nils Strømsvik
2020/174 20200529 29.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91 bnr 65 Thomas Eriksen
2020/174 20200529 29.05.2020 Inngående brev Klage på reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91 bnr 65 Galina Aukan
2020/3182 20200529 29.05.2020 Inngående brev Ulovlig veibygging på 45/3 sin grunn. Registrert sak 20/3182 *****
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 92 bnr 9 Anonym
2020/619 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gnr 92 bnr 9 Postmottak
2020/2093 20200529 29.05.2020 Inngående brev Innvilget søknad om fradeling av bebyggelse fra eiendommen Hitra 4/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG TRONDHEIM
2020/3208 20200529 29.05.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 116 bnr 117 KYSTPLAN AS
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 124 bnr 75 Nils Strømsvik
2020/619 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gnr 124 bnr 75 Postmottak
2020/619 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gnr 124 bnr 5 Postmottak
2020/3216 20200529 29.05.2020 Utgående brev Tiltaket er ikke søknadspliktig - Terrasse - gnr 122 bnr 4 Rolf Krangnes
2020/1477 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på tilbakemeldingsbrev etter avsluttet revisjon av Hitra kommunes årsregnskap for 2019 REVISJON MIDT-NORGE SA
2020/3218 20200529 29.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 123 bnr 13 Jim André Gundersen
2020/3178 20200529 29.05.2020 Utgående brev Sak til behandling i HUR Hedda Reitan m.fl.
2020/236 20200529 29.05.2020 Inngående brev NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av GBnr 91/1 m.fl. - Hitra kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/3231 20200529 29.05.2020 Inngående brev Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - statsbudsjettets 0621. 63 for 2020 Hitra/Frøya FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/129 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vedr. søknad om konsesjon - gnr. 121 bnr. 1 og 2 - Hitra Fylkesmannen i Trøndelag
2020/129 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vedr. søknad om konsesjon - gnr. 121 bnr. 1 og 2 - Hitra Fylkesmannen i Trøndelag
2020/129 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vedr. søknad om konsesjon - gnr. 121 bnr. 1 og 2 - Hitra Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3227 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 4, bnr 1 DalPro AS
2020/2993 20200529 29.05.2020 Utgående brev Boligbrakker gnr. 204, bnr. 48 Hege Ramsøskar
2020/619 20200529 29.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 104 bnr 49 Anonym
2020/619 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gnr 104 bnr 49 Postmottak
2020/3214 20200529 29.05.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2020/2415 20200529 29.05.2020 Inngående brev Prosjekt reiseliv 2020, oppsummering fra møte 26.05.20 Hitra næringsforening
2020/1578 20200529 29.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 915733697 Landbruksdirektoratet
2020/1477 20200529 29.05.2020 Utgående brev Innsending av årsregnskap og årsberetning for 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1477 20200529 29.05.2020 Inngående brev Din e-post er mottatt hos Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1066 20200529 29.05.2020 Inngående brev Hitra kommune - vedtak i klagesak - byggesak - gnr 250 bnr 25 - fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/597 20200529 29.05.2020 Utgående brev Avløpsrør fra Melandsjø gravlund Tommy Nylander
2020/3209 20200529 29.05.2020 Utgående brev Tilskudd til drenering av jordbruksjord - avslutning av prosjekt "Drenering på eiendommen 5056 - 9/1. *****
2020/3059 20200529 29.05.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 116, bnr 111 KYSTPLAN AS
2020/3037 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar - søknad om permisjon fra kommunale verv *****
2020/1701 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Lærling som helsefagarbeider i Hitra kommune 2020 *****
2020/1701 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Lærling som helsefagarbeider i Hitra kommune 2020 *****
2020/1701 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Lærling som helsefagarbeider i Hitra kommune 2020 *****
2020/1701 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Lærling som barne- og ungdomsarbeider i Hitra kommune 2020 *****
2020/1701 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Lærling som barne- og ungdomsarbeider i Hitra kommune 2020 *****
2020/3182 20200529 29.05.2020 Utgående brev Stoppordre - ulovlige byggearbeider på eiendommen 45, bnr 3 Solfrid Olive Helsø
2020/2466 20200529 29.05.2020 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt gnr 124 bnr 94 Torger Tørstad
2020/1701 20200529 29.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Lærling som helsefagarbeider i Hitra kommune 2020. *****
2020/2782 20200529 29.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 211 bnr 2 - oppføring av driftsbygning Johnny Stolpnes
2020/1010 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Avløpsanlegg for hytte på 47/4 på Åsøya i "gamle Snillfjord kommune". Sundli Plan
2020/1010 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/1010 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på innsyn vedrørende vintervedlikehold ABVEI AS
2020/2115 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse til oppstartsvarsel - reguleringsplan for Sandvika Panorama - Hitra 68/130 m.fl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3210 20200528 28.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 124 bnr 75 KYSTPLAN AS
2020/3208 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 116 bnr 117 KYSTPLAN AS
2020/3201 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om å legge ny vannledning fra bårehuset ved Dolm kirke til fjøs/ låvebygning, gnr 20/1, Hitra. Kulturminnefaglig uttalelse. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens tilbakemelding etter arkeologisk registrering - igangsatt endring av reguleringsplanen på Kalvøya/Jøstenøya (omregulering av området avsatt til bevaring til industriformål) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3196 20200528 28.05.2020 Inngående brev Spørsmål vedr skolekrets Johan Ølstøren
2020/635 20200528 28.05.2020 Inngående brev Ad tidligere ***** *****
2020/835 20200528 28.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens tilbakemelding etter arkeologisk registrering - oppstart av planarbeid for Bjørnaneset rorbu og småbåthavn gnr 17 bnr 3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens tilbakemelding etter arkeologisk registrering - oppstart av planarbeid for Hallarvikbukta 20/61 m.fl FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/237 20200528 28.05.2020 Inngående brev KLAGE PÅ VEDTAK - Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt Thomas Eriksen
2020/3182 20200528 28.05.2020 Inngående brev Ulovlig veibygging på gnr 45 bnr 3 *****
2020/2029 20200528 28.05.2020 Inngående brev Godkjente munnbind Rathe
2020/1808 20200528 28.05.2020 Utgående brev Mangel ved søknad gnr. 75, bnr. 5 John Morten Fjeldsaunet
2020/1010 20200528 28.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Linda Johnsen
2020/1010 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Linda Johansen
2020/3053 20200528 28.05.2020 Inngående brev Databehandleravtale - Visma Enterprise Hitra Kommune
2020/3131 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 89, bnr 40. Robert Lindbak
2020/3181 20200528 28.05.2020 Utgående brev Skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3137 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om faktura og vannmåler Anne Martha Asp
2020/750 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedtak i Hitra Formannskap 26.05.20 - Fillan sentrum - rundkjøring Rambøll AS
2020/2940 20200528 28.05.2020 Utgående brev Geoteknisk vurdering gnr. 69, bnr. 3 Prosjektutvikling Midt-Norge AS
2020/2277 20200528 28.05.2020 Utgående brev Korrespondanse - Melding om elg observert uten bakfot. Morten Næss
2020/2277 20200528 28.05.2020 Utgående brev Korrespondanse - Melding om elg observert uten bakfot. Terje Svankild m.fl.
2020/3181 20200528 28.05.2020 Utgående brev Korrespondanse - Skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3181 20200528 28.05.2020 Utgående brev Korrespondanse - Skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3181 20200528 28.05.2020 Utgående brev Tilsvar - Skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/2234 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar - Vedrørende avslag på søknad om endret tidspunkt for helikoptertransport til Aksetøya Saltdalshytta AS
2020/3202 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tilbud om kjøp av Kultur- og bibliotekbusstjenester 2020/2021 Trøndelag fylkeskommune
2020/3202 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedr. tilbud om kjøp av Kultur- og bibliotekbusstjenester 2020/2021 Trøndelag fylkeskommune
2020/3206 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 23 bnr 3 Ole Ingar Reitan
2020/3207 20200528 28.05.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2020/3213 20200528 28.05.2020 Inngående brev Hitra kommune - omgjøringsbegjæring - avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/266 20200528 28.05.2020 Inngående brev Offentlig ettersyn - Reguleringsplan og VA-plan for Selvågsundet marina, deler av GBnr. 68/1 m.fl. - Hitra kommune - NVE har innsigelse til planforslaget NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/3215 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg FV 714 ved eiendommen gnr. 11 bnr. 39 i HITRA kommune KYSTPLAN AS
2020/3183 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven (elektroniske underskrifter på listeforslag) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/2977 20200528 28.05.2020 Utgående brev Ikke søknadspliktig tiltak på gnr. 207, bnr. 29 Gudmund Håkonsen
2020/2191 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2020/2467 20200528 28.05.2020 Inngående brev Aksept på tildelt tjenestebolig *****
2020/3190 20200528 28.05.2020 Utgående brev Kontrakt - IntoWords VITEC MV AS
2020/197 20200528 28.05.2020 Inngående brev Gnr. 28, bnr. 19 i Hitra kommune - naust ADNOR ADVOKAT AS
2020/2683 20200528 28.05.2020 Utgående brev SVAR - REFUSJONSGARANTI FOR BARN BOSATT I HITRA KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I FRØYA KOMMUNE VÅREN 2020 *****
2020/3194 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/236 20200528 28.05.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2 i Hitra kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2020/2443 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Venke Larsen
2020/1390 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar - Ad mulig brudd på forurensningsloven John Morten Sandvik
2020/3199 20200528 28.05.2020 Utgående brev Godkjent avløp for tilkobling av vatn Torunn Sævik
2020/2341 20200528 28.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev 71-54 Roar Landevaag
2020/939 20200528 28.05.2020 Utgående brev Tiltaket er unntatt søknadsplikt Emil Bratberg Melting
2020/3091 20200528 28.05.2020 Utgående brev Informasjon til foreldre og foresatte i klasse 9B Foreldre og foresatte i klasse 9B
2020/3129 20200528 28.05.2020 Utgående brev Mulig ulovlig tiltak - Gnr 62 bnr 9 Ann-Mari Andestad
2020/3130 20200528 28.05.2020 Utgående brev Mulig ulovlig tiltak - Gnr 62 bnr 8 Anne Grete Nordbotten
2020/2481 20200528 28.05.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Endring av gitt ansvarsrett gnr 87 bnr 224 - Kuøya KYSTPLAN AS
2020/2457 20200528 28.05.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell til boligformål på eiendommen - gnr 18, bnr 3. Anne Helene Rabben m.fl.
2020/66 20200528 28.05.2020 Utgående brev Septiktank på eiendommen gnr 5 bnr 9 Rolf Johansson
2020/3037 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om permisjon fra kommunale verv - Torfinn Stub
2020/3021 20200528 28.05.2020 Utgående brev Sanitærabonnement gnr. 91 bnr. 3 KAMA EIENDOM AS
2020/2676 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, markedsføring og bedriftsnettverk for matprodusenter
2020/3003 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering
2020/3027 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA
2020/3186 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/2956 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedtak forlengelse av leie *****
2020/1521 20200528 28.05.2020 Inngående brev Oppsummering systemobservasjon - Knarrlagsund oppvekstsenter *****
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Daniel Strøms legat
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat
2020/719 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024
2020/719 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024
2020/2318 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et tiltak som følge av Covid-19 viruset
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Sivert Helgebostads legat
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av John Strøms legat
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Erik Strøms legat
2020/1099 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat
2020/1569 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol for perioden 2020 - 2024
2020/1477 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KF
2020/1477 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommune
2020/1569 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 2020-2024
2020/1688 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Melding - Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter
2020/1688 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Melding - Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen
2020/2673 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole
2020/2034 20200528 28.05.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 16 bnr 139 - oppføring av fritidsbolig Torbjørn Hauge
2020/148 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-2024
2020/148 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for perioden 2021-2024
2020/164 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl
2020/148 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021- 31.12.2024
2020/1312 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedtak i Hitra formannskap Terje Svendsen
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fredet fallvilt Knut Tore Børø
2020/3179 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om å legge ny vannledning fra bårehuset ved Dolm kirke til fjøs/ låvebygning, gnr 20 bnr 1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3130 20200527 27.05.2020 Inngående brev Mulig ulovlig tiltak gnr 2 bnr 8 Eirin Nordbotten
2020/3140 20200527 27.05.2020 Inngående brev Eiendom justenøya Jorun Oline Pedersen
2020/3136 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 2 bnr 4 KYSTPLAN AS
2020/1351 20200527 27.05.2020 Inngående brev Angående ulovlig utlagte flytebrygger-Herøy Steffen Kirknes
2020/1482 20200527 27.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak gnr 204 bnr 3 Ida Louise Strand Vitsø
2020/3131 20200527 27.05.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. gnr 89 bnr 40 Robert Lindbak
2020/3132 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vannmåler Hemnskjelveien 11 G.nr 204 Bnr. 41 H-Sæther VVS AS
2020/3137 20200527 27.05.2020 Inngående brev Faktura Anne Martha Asp
2020/3189 20200527 27.05.2020 Inngående brev Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3185 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/2443 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Elsa Mebrahtu
2020/405 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Elsa Mebrahtu
2020/3021 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement 91/3 Kama eiendom a/s
2020/3174 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 116 bnr 34 Lars-Jørgen Hjertås
2020/3175 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 116 bnr 21 Lars-Jørgen Hjertås
2020/3133 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal leilighet *****
2020/1390 20200527 27.05.2020 Inngående brev Ad mulig brudd på forurensningsloven John Morten Sandvik
2020/3134 20200527 27.05.2020 Inngående brev Forespørsel om disponering/leie av pumpehus gnr 78 bnr 80 John Morten Sandvik
2020/2143 20200527 27.05.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for Rottem hyttefelt - tillatelse til etablering av adkomstvei over eiendommen Hitra 207/1 og 26 og frem til Hitra 207/19 0g 21 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2138 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar - Fritidseiendom Gnr. 67 bnr. 11 Hitra kommune/Herøya Jan K.G. Rohde
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fredet fallvilt Knut Tore Børø
2020/164 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedr. reg.plan Neverlia - e-post Synnøve Hanssen
2020/3184 20200527 27.05.2020 Inngående brev Innhenting av informasjon Barnevern BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/3181 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar - skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3181 20200527 27.05.2020 Inngående brev Korrespondanse - Skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3181 20200527 27.05.2020 Inngående brev Korrespondanse - Skogfondskonto Fylkesmannen i Trøndelag
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Et par paragrafer i ny viltforskrift Trøndelag fylkeskommune
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Melding om elg observert uten bakfot. Morten Næss
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Melding om elg observert uten bakfot. Morten Næss
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Korrespondanse - melding om elg observert uten bakfot. Terje Svankild
2020/3176 20200527 27.05.2020 Inngående brev Bestilling av merkelapper Naturdata - Hjorteviltregisteret
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedrørende melding om elg observert uten bakfot. Knut Tore Børø
2020/2277 20200527 27.05.2020 Inngående brev Korrespondanse - Melding om elg observert uten bakfot. Morten Næss
2020/3138 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal tomt gnr 120 bnr 133 *****
2020/211 20200527 27.05.2020 Inngående brev Uttalelse trafikkvurdering - søknad om oppsetting av skyttelsignalanlegg på nye Knarrlagsund bru RAMBØLL AS
2020/678 20200527 27.05.2020 Inngående brev Nyhetsbrev: Klimaomstilling i Trøndelag fylke Klimaomstilling i Trøndelag fylke
2020/2234 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedrørende avslag på søknad om endret tidspunkt for helikoptertransport til Aksetøya Saltdalshytta AS
2020/181 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler Trivselstiltak i grendene - Akset fritidspark
2020/750 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Utarbeidelse av sentrumsplan for Fillan- plassering av rundkjøring
2020/1688 20200526 26.05.2020 Inngående brev Interreg Nordlig periferi og Arktis - Covid 19 utlysningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/164 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedr Næverlia. Per Johannes Ervik
2020/405 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad som sosionom Marika Hornberg Jansen
2020/3100 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass Knarrlagsund oppvekstsenter *****
2020/2360 20200526 26.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 118, bnr 1 og 2. Asgeir Sandstad
2020/2463 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedr dispensasjonssøknad Daniel Eriksen
2020/2029 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oppdatering på tilgjengelighet: smittefrakker og munnbind OFFICE24 AS
2020/197 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ad naust gnr 28 bnr 19 ADNOR ADVOKAT AS
2020/2463 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedleg til søknad om dispensasjon Daniel Eriksen
2020/3089 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om forlenget tillatelse for telt gnr 54 bnr 3,2 WINGVAX AS
2020/3091 20200526 26.05.2020 Utgående brev Informasjon til foreldre og foresatte i 4. trinn Foreldre og foresatte 4. trinn
2020/1351 20200526 26.05.2020 Utgående brev Ang. ulovlig utlagte flytebrygger - Gnr 67 bnr 4 Oddvar Atle Herø
2020/3092 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/3093 20200526 26.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 32 bnr 73 EINTRØA JAKTBASE AS
2020/3108 20200526 26.05.2020 Inngående brev Fisketillatelse - undersøkelser av fisk og elvemusling i vassdrag - Frøya og Hitra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/266 20200526 26.05.2020 Inngående brev Uttalelse til forslag til reguleringsplan Selvågsundet marina MATTILSYNET LOKASJON BRUMUNDDAL
2020/405 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marie Herring Myrholt
2020/3072 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense gnr. 105 bnr. 3 - FV 6442 Geir Tore Mosand
2020/1975 20200526 26.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/164 20200526 26.05.2020 Inngående brev Henvendelse vedr. reg.plan Neverlia Synnøve Hanssen
2020/3087 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1688 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/2443 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marie Herring Myrholt
2020/174 20200526 26.05.2020 Inngående brev Klage på reguleringsplan for Fillheia, bnr. 91, bnr. 65 ADVOKATFIRMAET STOKHOLM SVENDSEN AS
2020/3094 20200526 26.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 32, bnr 73. EINTRØA JAKTBASE AS
2020/3094 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring konsesjonsfrihet for ( hytte) gnr 32 bnr 63 på Hitra, Fred Gade
2020/3035 20200526 26.05.2020 Utgående brev Mulig ulovlig tiltak - Gnr 92 bnr 9 Astri Solli Lorentzen m.fl.
2020/3093 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring konsesjonsfrihet for ( hytte) gnr 32 bnr 63 på Hitra, Fred Gade
2020/3035 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedrørende naust i Vikan gnr. 92, bnr. 9 Nedre Vikan
2020/3039 20200526 26.05.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - Søknad om sammenslåing av to lokaliteter til en lokalitet - akvakultur Norsk Lysingsblad
2020/3039 20200526 26.05.2020 Utgående brev Annonse akvakultur Hitra-Frøya
2020/3039 20200526 26.05.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - Søknad om sammenslåing av lo akvakulturlokaliteter til en - Lille Tosøya Frøya Hitra Fiskarlag
2020/3123 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedrørende mulig ulovlig tiltak Gnr 124 bnr 75 Nils Strømsvik
2020/2058 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedrørende flytebrygge Gnr 37 bnr 41 Harald Johansen
2020/3121 20200526 26.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 70, bnr.1 Tordis Øyen
2020/2986 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2994 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 203, bnr 110 Rolf Gunnar Waagbø
2020/3122 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedrørende mulig ulovlig tiltak Gnr 124 bnr 5 Alf Strømsvik
2020/3192 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - SMIL på gnr- 16, bnr. 1 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/251 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om fradeling av to parseller til boligformål på eiendommen - gnr 15, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2020/1016 20200526 26.05.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak på eiendommen gnr 254, bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/2172 20200526 26.05.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Fasadeendring på driftsbygning - Gammelveien 271, gnr 124 bnr 12 Arnstein Mikkelhaug
2020/2452 20200526 26.05.2020 Utgående brev Økonomisk støtte til innkjøp av feller for fangst av kråke og ravn - Kvenvær grunneierlag Kvenvær grunneierlag
2020/3079 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 45 bnr 58 KYSTPLAN AS
2020/3072 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 105 bnr 3 Geir Tore Mosand
2020/2029 20200525 25.05.2020 Inngående brev SMITTEVERNUTSTYR og dispensere på lager - munnbind, hansker, desinfiserende sprit mm OfficeAid (25.05.20) Officeaid
2020/266 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innspill til offentlig høring Knut Winther Berge
2020/2266 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller Kjersti Hegerberg
2020/1701 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/619 20200525 25.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2020/619 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Frode Hestnes
2020/141 20200525 25.05.2020 Utgående brev Søknad om fradeling av parsell fra gnr 23, bnr 3, samt oppføring av bolig. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §1-8. Svend Røstvik Reitan m.fl.
2020/3055 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, gnr 120 bnr 9 Ole L Aalmo
2020/2311 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedrørende avløp og slamavskiller fra eiendommen gnr 89 bnr 21 Anders Strøm
2020/3064 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 33, bnr. 10 May-Lene Olsen
2020/2161 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - gnr 32, bnr 47 SØRBØ LARS MAGNE SIVILARKITEKT MNAL
2020/2463 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vedr dispensasjonssøknad gnr. 25, bnr. 25 Daniel Eriksen
2020/1959 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om gjenoppføring av naust, gnr 122, bnr 270. Dispensasjon Fridtjof Hjertås m.fl.
2020/3062 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på deltagelse i søknad om støtte til konseptutredning av Energisenter Hitra Ingjerd Astad
2020/3062 20200525 25.05.2020 Inngående brev Konseptutredning av Energisenter Hitra Magnus Rønnerstrøm
2020/3071 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel gnr 16 bn r139 Torbjørn Hauge
2020/2058 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - gnr 37, bnr 1 og 41 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/132 20200525 25.05.2020 Utgående brev Klagebehandling - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen - gnr 28, bnr 2. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG TRONDHEIM
2020/92 20200525 25.05.2020 Inngående brev 1A Søknad om tilskudd til idrettsformål Ut-Hitra Sportsklubb
2020/3076 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 249 bnr 53 Harry Henningsen
2020/3084 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 22 bnr 162,210 Karl Sørensen
2020/2086 20200525 25.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg *****
2020/2141 20200525 25.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/2143 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rottem hyttefelt for etablering av adkomstvei - 207/1, 207/26, 207/19 og 207/21. Hitra kommune - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/3039 20200525 25.05.2020 Utgående brev Kunngjøring - Søknad om sammenslåing av to lokaliteter til en Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/2141 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fullmakt *****
2020/2141 20200525 25.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/851 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tilbygg til fritidsbolig, gnr 207, bnr 31. Dispensasjon Svein Olav Brundahl Øie
2020/2457 20200525 25.05.2020 Utgående brev Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 18, bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Trond Jøran Andersen m.fl.
2020/3058 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 207, bnr. 31 Svein Olav Øie
2020/2187 20200525 25.05.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 22 bnr 132 Åshild Sættem
2020/1937 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon - gnr 116, bnr 111. KYSTPLAN AS AVDELING BREKSTAD
2020/256 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon - gnr 33, bnr 10 May-Lene Olsen
2020/266 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan for Selvåg Marina Reidun Margrethe Selvåg
2020/3061 20200525 25.05.2020 Utgående brev Manglende betaling av startlån - vurdering om begjæring av tvangssalg *****
2020/2443 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Paulos Zerai
2020/3059 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring på gnr. 116, bnr. 111 KYSTPLAN AS m.fl.
2020/2099 20200525 25.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - gnr 124, bnr 5 og 75 Nils Strømsvik
2020/3060 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 124, bnr. 5 Nils Strømsvik
2020/365 20200525 25.05.2020 Utgående brev Riving av trapp på gnr 127 bnr 105 Else Marie Stræte
2020/928 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad om borgerlig vigsel- ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/2614 20200525 25.05.2020 Utgående brev Ønsker du hjelp fra oss når det gjelder startlån m.v.? *****
2020/619 20200525 25.05.2020 Utgående brev Svar - begjæring av innsyn Ida Vitsø
2020/132 20200525 25.05.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen - gnr 28, bnr 2." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG TRONDHEIM
2020/2999 20200525 25.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 996185699 Landbruksdirektoratet
2020/2660 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/3054 20200522 22.05.2020 Inngående brev Byggesak - forhåndskonferanse/avklaringer før søknad om tiltak gnr/bnr88/26 Peak Arkitekter AS
2020/1786 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedrørende byggesøknad gnr. 92, bnr.51 SH Prosjekt AS
2020/365 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedrørende tiltak på gnr. 127, bnr. 105 Else Marie Stræte
2020/619 20200522 22.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Ida Vitsø
2020/2311 20200522 22.05.2020 Inngående brev Avløp og slamavskiller fra eiendommen gnr 89 bnr 21 Anders Strøm
2020/1988 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet
2020/2463 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ingebrigtsvika Gnr25 Bnr15, ref nr 2020/2463-2 Småge Drift AS
2020/1980 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sommerjobb 2020 Emil Mauseth
2020/3044 20200522 22.05.2020 Inngående brev Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS. Midt-Norge 110-Sentral
2020/2443 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tora Johanne Berget
2020/2443 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Andrea Warland
2020/2443 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Sara Fiskå
2020/3044 20200522 22.05.2020 Inngående brev Behandling Selskapsavtale 110-sentralen Midt-Norge 110-sentral
2020/3039 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sammenslåing av to lokaliteter til en lokalitet - 12392 Lille Torsøy og 29056 Lille Torsøy II i Hitra kommune - Offentlig ettersyn og kommunal behandling TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/868 20200522 22.05.2020 Utgående brev Underrettelse om ansettelse i stilling *****
2020/1910 20200522 22.05.2020 Utgående brev Underrettelse om ansettelse i stilling *****
2020/619 20200522 22.05.2020 Utgående brev Informasjon i forbindelse med salg av enebolig i Nermoa KI Investeringsselskap AS
2020/2509 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Klage på vedtak om avslag på søknad om felling av hakkespett som gjør skade Fylkesmannen i Trøndelag
2020/923 20200522 22.05.2020 Utgående brev Besvarelse Arbeidstilsynet - Volden gård Per Arne Wilmann
2020/2138 20200522 22.05.2020 Utgående brev Arealberegning 22/73 Hitra kommune
2020/2371 20200522 22.05.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste - Hjelpepersonell ved Hitra Legekontor *****
2020/395 20200522 22.05.2020 Utgående brev Mottatte merknader i høringsperioden - Forslag til reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hyttefelt Areal og Plan AS
2020/253 20200522 22.05.2020 Utgående brev Vedrørende mangler ved oversendelse Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1623 20200522 22.05.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 24 Øyvind Kaul Kragerud
2020/2162 20200522 22.05.2020 Utgående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2857 20200522 22.05.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse- ***** ***** ***** *****
2020/2162 20200522 22.05.2020 Utgående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2162 20200522 22.05.2020 Utgående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/785 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - adkomstvei på gnr 204, bnr 12 AREAL & PLAN AS
2020/1227 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - søknad om bruksendring gnr 9 bnr 55 KYSTPLAN AS AVDELING BREKSTAD v/Grethe Rostad
2020/792 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - søknad om tiltak på gnr 201, bnr 7 John Arnold Jamtøy
2020/3029 20200522 22.05.2020 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2020/3032 20200522 22.05.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/336 20200522 22.05.2020 Utgående brev Oversendelse av uttalelse fra Kystverket - Børøysundet fiskerihavn Adnor Advokater AS
2020/792 20200522 22.05.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om tiltak på gnr 201, bnr 7. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1865 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - søknad om tiltak på gnr 204, bnr 4. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Linda Leiknes
2020/230 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - søknad om tiltak gnr 117, bnr 1, 36 og 65. Dispensasjon HITRA BYGG & BETONG AS
2020/230 20200522 22.05.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om tiltak på gnr 117, bnr 1, 36 og 65. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1989 20200522 22.05.2020 Utgående brev Underretning vedrørende ansettelsesprosessen *****
2020/1010 20200522 22.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Verdens Gang AS
2020/2608 20200522 22.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra Lov om barnehager kap V, § 17a. Pedagogisk bemanning - Innvilget BARMAN OPPVEKSTSENTER AVD BARNEHAGE
2020/2371 20200522 22.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Marita Rebecca Brey m.fl.
2020/3049 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 38 bnr 11 Janne Hjelde Wold
2020/619 20200522 22.05.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Heimdal Eiendomsmegling AS
2020/3052 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 88 bnr 18 Arne Gaare
2020/3053 20200522 22.05.2020 Inngående brev Databehandleravtale VISMA ENTERPRISE AS
2020/2162 20200522 22.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gjøssøy for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2146 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar - vedrørende utslippstillatelse gnr. 71, bnr. 46 Anders Glørstad
2020/2642 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - bruksendring gnr 93 bnr 63 Oddvar Olsen m.fl.
2020/923 20200522 22.05.2020 Utgående brev Tilsynsrapport - Hitra kommune Arbeidstilsynet v/ Olav Trøan
2020/3035 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innredet naust Nedre Vikan
2020/1980 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Nikolay Berg
2020/2187 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Vinterveien 6 Tore Korshavn
2020/2290 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilsagn på startlån *****
2020/2344 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende leiekontrakt Hitra kommune avd. Drift
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/3029 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2434 20200520 20.05.2020 Inngående brev Angående søknad om støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold Miljødirektoratet
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/2506 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedr dispensasjonssøknad - gnr 120, bnr 142 EiendomsMegler1
2020/2162 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/2162 - søknad om dispensasjon for bygging i hekketid JM Arkitektkontor Jon Meland
2020/743 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om ulovlig tilkobling Inger Norum
2020/3032 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/1977 20200520 20.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling Hitra kommune
2020/2443 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om stilling Patrik Haranes
2020/71 20200520 20.05.2020 Inngående brev Erklæring, adkomst- og vannledning Iren Synøve Hansen
2020/395 20200520 20.05.2020 Inngående brev Ad merknader til forslag til reguleringsplan og VA-plan Strømnesset gnr 204 bnr 12 m.fl ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA
2020/3034 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet gnr 28 bnr 2 Edgar Leif Knutshaug
2020/968 20200520 20.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak ad søknad om dispensasjon fradeling-adkomstveg Erling Arvid Vollum
2020/1980 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Eilert Hestnes
2020/3036 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig *****
2020/1976 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pp85bp, SakId=328896) *****
2020/1975 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/3051 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på egenkontrollrapporten 2019 - Aurdalen deponi - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3048 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oversendelse av tillatelser HITRA VIND AS
2020/3047 20200520 20.05.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/13 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beiteområder, 996330907 Landbruksdirektoratet
2020/13 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beiteområder, 996330907 Landbruksdirektoratet
2020/3040 20200520 20.05.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/3045 20200520 20.05.2020 Inngående brev Refusjonskrav *****
2020/3041 20200520 20.05.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/2461 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/253 20200520 20.05.2020 Inngående brev Mangler ved oversendelse Fylkesmannen i Trøndelag
2020/13 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beiteområder, 996185699 Landbruksdirektoratet
2020/13 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder VALMYR STEIN TORE
2020/2146 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende utslippstillatelse gnr.71, bnr. 46 Hitraanleggservice - Anders Glørstad
2020/2138 20200520 20.05.2020 Inngående brev Arealberegning 22/73 Hitra Kommune
2020/3037 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra kommunale verv - Torfinn Stub *****
2020/2146 20200520 20.05.2020 Inngående brev Vedrørende utslippstillatelse gnr. 71, bnr. 46 Hitraanleggservice - Anders Glørstad
2020/1980 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad sommerjobb *****
2020/3025 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, Fredag 19.06.2020 Trøndelag Reiseliv AS
2020/2136 20200520 20.05.2020 Inngående brev Fradeling av parsellene F9-F16 gnr. 68, bnr. 163 Kåre Ottesen
2020/2457 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 18, bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2020/1313 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Fratre konsesjonskrav om sammenføying av gnr 16 bnr 4.
2020/256 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 33, bnr 10. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/2509 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak - Avslag på søknad om felling av hakkespett som gjør skade
2020/2642 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 93 bnr 63. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan boligfelt del II og III
2020/2161 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 32 bnr 47. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/230 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 117, bnr 1, 36 og 65. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8.
2020/792 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 201, bnr 7. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/132 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen - gnr 28, bnr 2.
2020/769 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for praktisering av bo- og driveplikt i Hitra kommune.
2020/2099 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak - gnr 124 bnr 5 og 75. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/1937 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 116, bnr 111. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/141 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av parsell fra gnr 23, bnr 3, samt oppføring av bolig. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §1-8.
2020/2058 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 37, bnr 1 og 41. Dispensasjon fra strandplanen for Bispøyan og pbl §1-8
2020/1227 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om bruksendring på gnr 9 bnr 55. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Sveneset
2020/851 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig, gnr 207 bnr 31. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/785 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 204, bnr 12. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/1959 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om gjenoppføring av naust gnr 122 bnr 270. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/3022 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 102, bnr. 107 og 108 Harriet Børset
2020/1482 20200519 19.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak om plassering av gjødselstank på Hemnskjela gnr. 204 b.nr 3- saksnr. 2020/1482 Jan Magne Skanke
2020/3021 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om saitærabonnement gnr. 91, bnr. 3 - Kama Eiendom as - Felt E - Kjerkneset BR Anlegg AS
2020/3020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Avløp i Selvågan - Forurensning KI Investeringsselskap
2020/1040 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/494 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om endring av godkjent tiltak Gnr 104, Bnr 56 Jørgen Lie
2020/1286 20200519 19.05.2020 Inngående brev Partsliste til signering Anne Britt Storeng
2020/1482 20200519 19.05.2020 Inngående brev Klage på vedtak om plassering av gjødselstank på Hemnskjela gnr. 204 b.nr 3- saksnr. 2020/1482 Rigmor Frost
2020/1988 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen under koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vi søker tilkallingsvikarer til skoler og barnehager Juan Carlos Garcia Reyes
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilkallingsvikar i barnehage\skole Tetiana Tereshchenko