eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
410/2019 11.01.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad for tomt gnr 84 bnr 37 John Morten Fjeldsaunet
374/2019 11.01.2019 Inngående brev Ad brev vedrørende gnr 16 bnr 4 John Magne Kvalvik
388/2019 11.01.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9 bnr 64 KJØLSØ EIENDOM AS
438/2019 11.01.2019 Inngående brev FILLAN - LG8361 SJØFARTSDIREKTORATET
375/2019 11.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ann-Christin Hellemsvik
385/2019 11.01.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt ad avståelse av grunn og tilhørende rettigheter for utbygging av gang og sykkelbane- Sandstad LYBERG AS
384/2019 11.01.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt ad avstå av nødvendig grunn til gang og sykkelvei Sandstad Øystein Rønning
383/2019 11.01.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt ad avstå nødvendig grunn til gang og sykkelvei Roger Leistad
447/2019 11.01.2019 Inngående brev Vannmålermelding gnr 18 bnr 10 Eldbjørg Broholm
446/2019 11.01.2019 Inngående brev Vannmålermelding gnr 120 bnr 138 Kirsti Havnvik Sandstad
445/2019 11.01.2019 Inngående brev Vannmålermelding gnr 120 bnr 69 Egil Arnfinn Eriksen
433/2019 11.01.2019 Inngående brev Vannmålermelding gnr 91 bnr 10 Tor Inge Flatnes
444/2019 11.01.2019 Inngående brev Vannmålermelding gnr 120 bnr 19 Jan Ulrik Øystrøm
442/2019 11.01.2019 Inngående brev Bekreftelse på frakopling av privat vannforsyningsnett Paul Sverre Skaget
443/2019 11.01.2019 Inngående brev Vannmålermelding gnr 120 bnr 113 Jan Ulrik Øystrøm
377/2019 11.01.2019 Inngående brev Utmelding av SFO *****
378/2019 11.01.2019 Inngående brev Barnehage - Permisjon og oppsigelse Espen Hatlevoll
376/2019 11.01.2019 Inngående brev Søknad om stilling Jorunn Synnøve Fjeldvær
448/2019 11.01.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
342/2019 10.01.2019 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling Elif AS
332/2019 10.01.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
346/2019 10.01.2019 Inngående brev Utkast til avtale for politiråd Hitra_Frøya 2018 NTL POLITIET I TRØNDELAG
314/2019 10.01.2019 Inngående brev 18/2648-5 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
344/2019 10.01.2019 Inngående brev Periodisk oppgjør desember 2018 KEMNERKONTORET I ORKDALSREGIONEN
336/2019 10.01.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt Rolf Krangnes
329/2019 10.01.2019 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak - avslag på søknad om etablering av sti og ettergodkjenning av trapp - Hitra 127/105 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
341/2019 10.01.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Hopsjø, gnr. 22, bnr 23 og 106. Oppføring av båthus og utstillingsboder. Trøndelag fylkeskommune
323/2019 10.01.2019 Inngående brev Fødselsattest Camilla Hagen Solem
350/2019 10.01.2019 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd kap. 761.68 rapportering for 2018 og søknad for 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
331/2019 10.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring Tommy Nylander
327/2019 10.01.2019 Inngående brev Helseattest *****
330/2019 10.01.2019 Inngående brev Taushetserklæring Karl Ingar Storvik
338/2019 10.01.2019 Inngående brev Tjenestebevis David Fredrik Pastuhoff
325/2019 10.01.2019 Inngående brev Arbeidsattest Christin Hagen
328/2019 10.01.2019 Inngående brev Attest Karl Ingar Storvik
321/2019 10.01.2019 Inngående brev Epost fra Arkivverket ARKIVVERKET
349/2019 10.01.2019 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
319/2019 10.01.2019 Inngående brev Hitra kommune - Anmodning om vurdering av tiltak drenering - 9/1 og 9/2. Kulturminnefaglig uttalelse. Anne Haug
15610/2018 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av utvalg for utredning av politisk styring/organisering og møtegodtgjøring for politiske verv
10936/2014 09.01.2019 Utgående brev Oversendelse av meldinger gnr. 120 bnr. 186 og 187 til tinglysing Kartverket
10938/2014 09.01.2019 Utgående brev Informasjon om at eiendommene gnr. 120 bnr. 186 og 187 er sendt til tinglysing Sets Eiendom AS
11588/2014 09.01.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for tinglyste eiendommer gnr. 120 bnr. 186 og 187 Sets Eiendom AS
11576/2014 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjonsrapport for eiendomsmåling gnr. 120 bnr. 186 og 187
11584/2014 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev gnr. 120 bnr. 186
11585/2014 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev gnr. 120 bnr. 187
11568/2014 09.01.2019 Utgående brev Scannet vedtak, IG grunnarbeid, Fjellværøy høydebasseng. Helene Sedal
11547/2014 09.01.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse del 2, gnr 71 bnr 1 - Fjellværøy høydebasseng, Skjærbusdal. VA-Prosjekt Midt-Norge AS
11556/2014 09.01.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse grunnarbeid, gnr 71 bnr 1 - Fjellværøy høydebasseng. Rambøll Norge AS
11607/2014 09.01.2019 Utgående brev Scannet vedtak med vedlegg, IG del 2, Høydebasseng Fjellværøy VA Prosjekt AS
6353/2014 09.01.2019 Utgående brev Scannet vedtak med vedlegg, godkjent byggesak Kolbjørn Bekkvik
Versjon:5.1.1