eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11341/2018 17.09.2018 Inngående brev Regionreformen - Fremtidig drift av fiskerihavner/havner FISKEBÅT VEST
11346/2018 17.09.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfritak gnr 60 bnr 70 Vidar Andersen
11355/2018 17.09.2018 Inngående brev Invitasjon til møte INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
11366/2018 17.09.2018 Inngående brev Informasjon om auka satsar for tilsyn i fostarheim i Fjell kommune Fjell kommune
11360/2018 17.09.2018 Inngående brev Anbud nye biler Hjemmetjenesten 2018 *****
11361/2018 17.09.2018 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
11335/2018 17.09.2018 Inngående brev Søknad om stilling Karl Ingar Storvik
11324/2018 17.09.2018 Inngående brev Søknad SFO- redusert plass *****
11352/2018 17.09.2018 Inngående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede *****
11370/2018 17.09.2018 Inngående brev Kopi av: Forhåndsuttalelse - Reguleringsplan for Balsnes, 127/18 og 127/23 mf. Varsel om arkeologisk registrering. Trøndelag fylkeskommune
11362/2018 17.09.2018 Inngående brev Søknad om seniortiltak *****
11330/2018 17.09.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av ny faglig leder i barne- og ungdomsarbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune
7859/2018 17.09.2018 Utgående brev Enkeltvedtak utvidet norskopplæring skoleåret 2017-2018 *****
11338/2018 17.09.2018 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - søknad om rammetillatelse på gnr 116 bnr 8 KYSTPLAN AS
11326/2018 17.09.2018 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling *****
11325/2018 17.09.2018 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende FILLAN GRENDALAG
11351/2018 17.09.2018 Inngående brev Forespørsel om søndagsbutikker Rema 1000 Sandstad REMA FRANCHISE NORGE AS
11286/2018 14.09.2018 Inngående brev Tilsvar i sak gnr 127 bnr 104 Tom Erik Stræte
11285/2018 14.09.2018 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 44 bnr 1 Marc Hempel
11123/2018 14.09.2018 Saksframlegg/innstilling Høring - Gebyrregulativ 2019 med tilhørende forskrift for enheten plan, landbruk, miljø, brann og feiing
11281/2018 14.09.2018 Inngående brev Klage på avslag gnr 127 bnr 105 Else Marie Stræte
11298/2018 14.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel gnr 16 bnr 139 Torbjørn Hauge
11283/2018 14.09.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig gnr 45 bnr 43 Ronny Støen
11300/2018 14.09.2018 Inngående brev Innsyn siste dokumenter *****
11317/2018 14.09.2018 Inngående brev Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 Helse- og omsorgsdepartementet
11301/2018 14.09.2018 Inngående brev Gravesøknad Fillan WIRECOM AS
11318/2018 14.09.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt tilskudd LIVSGLEDE FOR ELDRE HITRA
10970/2018 14.09.2018 Saksframlegg/innstilling Arbeidsmiljø og utvikling
11273/2018 13.09.2018 Inngående brev Ordningskurs IKA Trøndelag INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
11250/2018 13.09.2018 Saksframlegg/innstilling Ny stilling for lege i Hitra legekontor - 6. legestilling
11232/2018 13.09.2018 Inngående brev Prisoverslag anbud nye biler hjemmetjenestene 2018-1 elektrisk bil, fortrinnsvis varebil *****
11236/2018 13.09.2018 Inngående brev Ad Søknad om lemping av konsesjonsvilkår gnr 49 bnr 3 ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA AS
11223/2018 13.09.2018 Inngående brev Avtale om barnehageplass *****
11222/2018 13.09.2018 Inngående brev Søknad om utdanningsstipend *****
11230/2018 13.09.2018 Inngående brev Søknad om landingstillatelse for helikopter, i henhold til bestemmelsene i motorferdselloven § 6. COWI
11178/2018 13.09.2018 Saksframlegg/innstilling Høring - Gebyrregulativ 2019 - Vann, avløp, slam, renovasjon, kai
11225/2018 13.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 25 bnr 3 ELEKTRO TEAM AS
9772/2018 13.09.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om legging av vannledning på eiendommen gnr 45, bnr 9 m fl. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
11234/2018 13.09.2018 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
11262/2018 13.09.2018 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
11261/2018 13.09.2018 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
11267/2018 13.09.2018 Inngående brev Leiekontrakt *****
11249/2018 13.09.2018 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
11179/2018 13.09.2018 Saksframlegg/innstilling Skilting i nye Hitra kommune - oppnevning av komite
11227/2018 13.09.2018 Inngående brev Svar på søknad om vannledning i Fillfjorden gnr 91 bnr 34 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
11235/2018 13.09.2018 Inngående brev Ad mulige ulovlig tiltak gnr 120 bnr 63 Arild Bakke Kvam
11210/2018 12.09.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen Ulvnesveien 11 gnr 69 bnr 13 SAGA HUS AS
11183/2018 12.09.2018 Inngående brev Ulovlig aktivitet på gnr/bnr 45/3 Hulvika sin grunn. PURRING. *****
11193/2018 12.09.2018 Inngående brev Lerøy Midt AS Jøsnøya, gnr/brn 123/23 sak 2016/1616 - utsettelse av innsending søknad om ferdigattest ØYSTEIN THOMMESEN AS
11214/2018 12.09.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
Versjon:5.1.1