eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13291/2017 08.12.2017 Inngående brev Oppretting av kart for eiendommene gnr 11 bnr 4, 5, 6 og 11 KYSTPLAN AS
11685/2017 08.12.2017 Internt notat uten oppfølging Saksopplysninger
12999/2017 08.12.2017 Utgående brev Angående søknad om fradeling av parsell fra gnr 87 bnr 1- tilleggsareal til gnr 87 bnr 139 Leif Harald Martinsen
13014/2017 08.12.2017 Utgående brev Pålagt oppgave - Oversendelse av konsesjonsvedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
13003/2017 08.12.2017 Utgående brev Søknad om konsesjon ved erverv av gnr 122 bnr 288 i Hitra Klipperiet Holding AS m.fl.
13002/2017 08.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak Klage - sprenging og utfylling i sjø gnr 17 bnr 9 HITRA MARINE AS m.fl.
13004/2017 08.12.2017 Utgående brev Klagesaksbehandling - sprenging og utfylling på gnr 17 bnr 9 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG
13292/2017 08.12.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 47 bnr 17 PROPLAN AS
12193/2017 08.12.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 127 bnr 136 - garasje Einar Berg
12189/2017 08.12.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 69 bnr 48 - riving av bolighus og garasje HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
13287/2017 08.12.2017 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.pdf Helsedirektoratet
13288/2017 08.12.2017 Inngående brev Nytt Tobakkssalgs- og Bevillingsregister Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret
12236/2017 08.12.2017 Utgående brev Tjenestetidsattest Hanne Hovind
12242/2017 08.12.2017 Utgående brev Tjenestetidsbekreftelse Ann Kristin Haugen Wolden
12247/2017 08.12.2017 Utgående brev Tjenestetidsbekreftelse Monika Måsøval
13013/2017 08.12.2017 Utgående brev Utvidet reiserett med transporttjenesten *****
13023/2017 08.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om reiserett *****
13286/2017 08.12.2017 Inngående brev Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Midt-Norge 110-sentral IKS. MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS
12937/2017 08.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om plassering av ny nettstasjon på eiendommen gnr 45, bnr 9. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §1-8 DEKAR RETTSHJELP AS
12940/2017 08.12.2017 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om flytting av tomt H1-2 i reguleringsplanen for deler av Tømmervik, gnr 35, bnr 4 og Ytre Grønnvik, gnr 34, bnr 6. Dispensasjon fra reguleringsplanen" Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
12934/2017 08.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Dolmøy Gjestebrygge og plan- og bygningslovens §1-8 til oppføring av lagerhall på eiendommen gnr 19, bnr 80 DOLMØY GJESTEBRYGGE AS
12938/2017 08.12.2017 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling Atle Normann Tømmervik
12191/2017 08.12.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst skjøte gnr 92 bnr 64 VIKANTOPPEN AS
12409/2017 08.12.2017 Utgående brev Tilbudsforespørsel - Ladepunkter til EL-bil ELEKTRO 1 HITRA & FRØYA AS m.fl.
13284/2017 08.12.2017 Inngående brev Vedtak om godkjenning av felles avfallsplan for småbåthavner i Hitra kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
12652/2017 08.12.2017 Utgående brev Referat befaring ELEKTRO 1 HITRA & FRØYA AS m.fl.
13000/2017 08.12.2017 Utgående brev Bestilling av skilt Straumanveien Euroskilt AS m.fl.
12969/2017 08.12.2017 Utgående brev Endring av adresse Bjørn Ohlin
12935/2017 08.12.2017 Utgående brev Offentlig høring - Handlingsplan mot viltpåkjørsler i Hitra kommune Lokalavisa Hitra-Frøya
12980/2017 08.12.2017 Utgående brev Ny veiadresse på eiendommen gnr 19 bnr 4 Olav Tøften
12982/2017 08.12.2017 Utgående brev Veiadresse på eiendommen gnr 48 bnr 102 Niklas Hernes
12993/2017 08.12.2017 Utgående brev Angående adresseparsellering i Kjerkbakkan Frode Kløven Eide
13277/2017 08.12.2017 Inngående brev 201721192-4 - Lerøy Midt AS - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - Søknad om utvidelse på lokalitet 12383 Omsøyholman - Oversendelse for høring av behov for supplerende opplysninger samt for offentlig utlegging og kommunal beha Sør-Trøndelag fylkeskommune
12252/2017 08.12.2017 Utgående brev Godkjenning - søknad om fradeling av parsell fra eiendommen gnr 87 bnr 132 som tilleggsareal til gnr 87 bnr 49 Arne Magnar Olsen
12361/2017 08.12.2017 Internt notat uten oppfølging Bilder fra befaring 10.11.17 Ida Nesset
12896/2017 08.12.2017 Utgående brev Oppsigelse av husleiekontrakt Roger Vassbotn
13294/2017 08.12.2017 Inngående brev Eiermøte og ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 - Presentasjon og signert protokoll Trønderenergi AS
12277/2017 08.12.2017 Utgående brev Søknad om tilknytning til offentlig anlegg gnr 113 bnr 20 Monika Strøm og Petter Sørlie
13001/2017 08.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstipend Kristin Dalum
12992/2017 08.12.2017 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst - Intern utlysning - Fagleder psykisk helse
13005/2017 08.12.2017 Utgående brev Dialogmøte *****
13025/2017 08.12.2017 Internt notat uten oppfølging Midlertidig forretning gnr. 58 bnr. 13
13026/2017 08.12.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 58 bnr. 13 Jimmy Reidar Andersson
13027/2017 08.12.2017 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 58 bnr. 13 Trond Rønning
12898/2017 08.12.2017 Utgående brev Ny oversendelse av melding om reseksjonering gnr. 91 bnr. 7 til tinglysing Statens Kartverk
12983/2017 08.12.2017 Utgående brev Avslag på søknad om parkeringsplass gnr 87 bnr97 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
12524/2017 08.12.2017 Utgående brev Orientering ifb med planlagt tilsyn av solarium ihht Strålevernforskriften TRIMFIT AS m.fl.
12897/2017 07.12.2017 Utgående brev Tillatelse til bruksendring gnr 19 bnr 4 KYSTPLAN AS
12924/2017 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Retten til øyer, holmer og skjær
12917/2017 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Kartskisse_2 før retting i matrikkel
Versjon:5.1.1