eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
30271/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Kvenvær sentrum - Søknad om tillatelse til igangsetting av planarbeid EGGEN ARKITEKTER AS
30268/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Ferdigstilt traktorgarage gnr 60 bnr 17 Morten Larsen Øyås
30251/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Endring i Skjenkebevilling/Pikene på torget Hitra AS PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS
30240/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Fillan Grendalag
30237/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Laila Johansen
9727/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Oversendelse byggeleder for oppfølging - Kontrollrapport Heggvik – Fjellvær Statens Vegvesen
10534/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Oversendelse byggeledere: Arbeidsvarslingsplan 50-18-056 Fv6450 Heggvik - Fjellvær Hitra Kommune Va og drens trekkerør Hitra anleggsservice AS Statens Vegvesen
10074/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om registrering Ronny Støen
9625/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding angående innsending og signering Ronny Støen
10464/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Adresse til hybler på eiendommen gnr 90 bnr 14 Stig Håvard Ulvnes
9785/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 90 bnr 14 - bruksendring, trapp opp til balkong og nytt tak over ytterdør Stig Håvard Ulvnes
10064/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om registrering Lillian Mellemsæther
10072/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om registrering Olav Haugen
10073/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om registrering Chavida Pitpan
10069/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om registrering Aktiv eiendom
10196/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding på endring i kravet om at egenerklæringer skal leveres i original Brage Stjern
10285/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Skilting fartsgrense Knarrlagsund - svar Kystverket Kystverket
10580/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om registrering Arild Svahn Evjen
12138/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev SV: Reguleringsplan Akset Ola Blokkum
12139/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Møtereferat - oppstartmøte - endring i regplan Akset golfbane Kystplan v/May I Andreassen
30242/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Tranvikan 104/56 Trøndelag fylkeskommune
8835/2013 20190918 18.09.2019 Utgående brev Kunngjøring - Trafikksikkerhetsplan for Hitra kommune Lokalavisa Hitra- Frøya
10002/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Klager fri skyss skoleveg Gunn Annlaug Røstad m.fl.
14027/2013 20190918 18.09.2019 Utgående brev Kommunedelplan - Trafikksikkerhetsplan for Hitra kommune Olalia velforening v/ Roar Sivertsen
10418/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 91 bnr 34 for boligtype A hus nr. 3 leilighet nr. 4 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
24891/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 91 bnr 106 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
3101/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 91 bnr 34 - Hus 2 type A, leilighet 3 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
5649/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 91 bnr 34 - leilighet 1 hus 1 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
3065/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 91 bnr 34 Brøggholmen Hus nr 3 Type A leilighet 5 og 6 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
25303/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Fillheia - Tiltakshavers kommentarer til mottatte uttalelser Anne Berit Strøm
24682/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Fillheia Anne Berit Strøm
10190/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Forhåndsvurdering - forslag til reguleringsplan for Fillheia boligfelt PRO INVENIA AS v/Anne Berit Strøm
10343/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Forhåndsvurdering Fillheia boligfelt Øivind Johansen
26419/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt, gnr 91, bnr 1 m fl Torbjørn Glørstad m.fl.
26438/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Kunngjøring - egengodkjente planer Hasse Lossius m.fl.
29869/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Fillheia Anne Berit Strøm
29769/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 PRO INVENIA AS AVD TRONDHEIM v/Anne Berit Strøm m.fl.
11090/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Forhåndsvurdering - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Herøya, gnr 67, bnr 5 KYSTPLAN AS
11294/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter Aud Bye
5896/2017 20190918 18.09.2019 Utgående brev SV: Herøya 67/5 - Tilbakemelding etter møte Thomas Hansen
926/2017 20190918 18.09.2019 Utgående brev SV: Herøya byggesaker Thomas Hansen
10596/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 104 bnr 52 - oppføring av fritidsbolig HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
10857/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - egengodkjenning - endring i reguleringsbestemmelsene for Fillan sentrum, felt E Torbjørn Glørstad m.fl.
10858/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Kunngjøring - egengodkjente reguleringsplaner Lokalavisa Hitra-Frøya
10883/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Kunngjøring - egengodkjente reguleringsplaner Hasse Lossius m.fl.
7059/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev SV: Felt E Kama eiendom AS
7876/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om bestandsplan for hjort og bestandsplan for rådyr - Asmundvåg Utmarkslag Torfinn Fjeldberg
7715/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om bestandsplan for Hjort og rådyr Sør-Hitra Utmarkslag
7702/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om bestandsplan for hjort og rådyr - Fillan og omegn Grunneierlag Fillan og omegn grunneierlag
8744/2018 20190918 18.09.2019 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad fra Øst-Hitra Utmarkslag om bestandsplan for perioden 2018-2020
8734/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Betsandsplan for rådyr - Fjellværøy/Ulvøy Utmarkslag Trond Larsen
7870/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om bestandsplan for hjort Torgeir Sæther
8268/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om bestandsplan for hjort - Ut-Hitra Utmarkslag Bjørn Jensen
8953/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om bestandsplan for rådyr - Ut-Hitra Utmarkslag Bjørn jensen
10492/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Klagebehandling - Søknad fra Øst-Hitra Utmarkslag om bestandsplan for perioden 2018-2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
27021/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 86 bnr 76 REITAN & STRØM AS
10462/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Tillatelse tiltak gnr 86 bnr 76 -oppføring av enebolig og garasje REITAN & STRØM AS
9973/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Uttalelse til søknad om økt produksjon i lakseslakteriet til Marine Harvest Norway AS avd. Ulvan i Hitra kommune Fylkesmannen i Trøndelag
8493/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Selvbygger Svein Jarle Slenes
10281/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Mangel ved søknad Svein Jarle Slenes
8701/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Akvakultursøknad om utvidelse av biomasse på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune - Marine Harvest Norway AS Norsk Lysingsblad
8710/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Akvakultursøknad om utvidelse av biomasse på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune Frøya Hitra Fiskarlag
8686/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Akvakultursøknad om utvidelse av biomasse på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune - Marine Harvest Norway AS Lokalavisa Hitra-Frøya
10014/2018 20190918 18.09.2019 Utgående brev Akvakultursøknad -Søknad om utvidelse av lokalitetsbiomasse på lokaliteten 13503 Heggvika i Hitra kommune - Marine Harvest Norway AS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
30252/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Praksisavtale mellom Sonans og Hitra kommune SONANS KARRIERE AS
30238/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Tale Broholm
30239/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Aliakbar Narimani
30236/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Laila Johansen
30241/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad-ligningsattester *****
30199/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett gnr 68 bnr 160 ROJO ARKITEKTER AS
30195/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Databehandler avtale-nytt saks- og arkivsystem i NAV. Signering av databehandleravtale Nav
30194/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rapport 1. halvår 2019 for Felles Mottaksavdeling, Orkdal Sjukehus St Olav Orkadal sykehus akutt-og mottaksmedisin
30185/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Rapport 1. halvår 2019 for Felles Mottaksavdeling, Orkdal Sjukehus St.Olav Hospital akutt medisinsk senter
30167/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse 68 154 Odd Martin Berge
30162/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Tranvik Vannlag SA SIGRID HELENE HANSSEN
30158/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 38 bnr 14 Harald Hans Monsø
30157/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ansvarsrett ifm byggesøknad Mobilmast Fjellværøya gnr 78 bnr 10 SITECOM AS
30155/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Gravesøknad fiberkabel fra Telenor til Rådhusveien2, Fillan. gnr 93 bnr 1 ONECO NETWORKS AS
30154/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om utslipp ifm installasjon av tett septiktank ved Ulvågveien 1 gnr 105 bnr 32 Stian Andre Holsæther
30166/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ferdigattest gnr 92 bnr 36 Hitra kommune
30227/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 15 bnr 36 H SÆTHER VVS AS
30159/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Iwona Kobron
30221/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Ann Eriksen
30200/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling Nora Meidell Fagervik
28828/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat fra møte 19.08.2019 Roar Sivertsen m.fl.
28371/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for deler av Fillan sentrum - innkalling til forhandlingsmøte PRETOR ADVOKAT AS
26779/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kunngjøring Hasse Lossius m.fl.
26873/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til planprogram for sentrumsplan Fillan Tone Elisabeth Helsø m.fl.
26870/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til planprogram for sentrumsplan Fillan, gnr 90, bnr 12 m fl BERGE-EIENDOM AS m.fl.
30086/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - Kommunens behov for sentrumsnære tomter til kommunale tjenester - endring i reguleringsplan for Fillan sentrum. Midlertidig forbud mot tiltak. Margrethe Aune m.fl.
30088/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Kommunens behov for sentrumsnære tomter til kommunale tjenester - endring i reguleringsplan for Fillan sentrum. Midlertidig forbud mot tiltak." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
29138/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i deler av Fillan sentrum Eirik Bøe Sletten m.fl.
29297/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Høringsuttalelser - forslag til planprogram - Fillan sentrum Anne Elisabeth Katmo
24535/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte - revidering av reguleringsplanen for Fillan sentrum Marit Aune m.fl.
24385/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Varsel om innføring av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Fillan sentrum VIKANTOPPEN AS
24853/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kunngjøring Hasse Lossius m.fl.
24841/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Kunngjøring Lokalavisa Hitra-Frøya
12703/2018 20190917 17.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Igangsetting - reguleringsplan for Fillan sentrum, eiendommen gnr 90, bnr 12 m fl HITRA KOMMUNE
30172/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ferdigattest gnr 120 bnr 184 Hitra kommune
12592/2018 20190917 17.09.2019 Utgående brev Referat oppstartsmøte - endring av reguleringsplanen for Honnes med Vikan Morten Løkken