eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
24599/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Innkalling til Havnerådsmøte 22.05.19 Hitra Kommune - Ole Laurits Haugen
24598/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev HAMOS - Møteprotokoll fra Rep.skapsmøtet 25.04.19 Hitra Kommune - Ole Laurits Haugen
24597/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Innkalling og saksdokumenter til Representantskapsmøtet i HAMOS Forvaltning IKS - Torsdag 24.04.19, kl. 11.00 - 16.00, Kristiansund Hitra Kommune - Ole Laurits Haugen
24583/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vikan 2 - Kvenværet Kystplan - May Andreassen
24549/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Veistandar på Fjellværøya HITRAMAT AS
24513/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Øst-Hitra Vald, endret Bestandsplan for hjort for perioden 2019 - 2020, Øst-Hitra vald. Ole L Aalmo
24510/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr 20 bnr 61, Hallarvika, Hitra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
24509/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tilbud rekruttering rådmann Bjorgfjell - Rune Lie
24508/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tilbud fra Headvisor - Rekrutteringsbistand rådmann HEADVISOR AS
24579/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 7A- Søknad om midler til DKS- prosjekt FILLAN SKOLE/Kent Bjerkenes
24555/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 7A- Søknad om midler til DKS- prosjekt FILLAN SKOLE/Gr. sk. kulturuke
24548/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 7A-Søknad om midler til DKS prosjekt Strand Skole/Arvid Bredesen
24543/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 7A Søknad om midler til DKS-prosjekt FILLAN SKOLE/Mia Sofie Haavik
24586/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling Christopher kjølberg
23897/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling DalPro AS - Valg av styremedlem
24511/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 7A Søknad om midler til DKS-prosjekt Fillan skole - småtrinnet
24547/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Veistandar på Fjellværøya Prosjektutvikling Midt-Norge
24558/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 67 Linn Therese Hammernes
24559/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 67 Asbjørn William Stav
24560/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåling gnr 92 bnr 67 Sigbjørn Glørstad
24562/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 62 Thea Holen
24563/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 62 Fredrik Reksen
24564/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 92 bnr 67 Nils Ole Johnsen
24565/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 92 bnr 67 Vikantoppen AS
24566/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 67 Svein Roar Elvemo
24567/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 67 Sameiet Vikan Smartbo
24580/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 12 bnr 169 TRIMFIT EIENDOM AS
24585/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 68 bnr 80 Runar Aschim
24590/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Databehandleravtale IMAL Norge AS IMAL NORGE AS
24568/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 92 bnr 67 Elsa Mellemsæther
24571/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24581/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Revidert egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 104 bnr 2 Hanne Skjærvik
24522/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 114 bnr 94 Gunhild Lund Kvaale
24524/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 70 bnr 21 MARINA SOLUTIONS AS
24525/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel gnr 70 bnr 21 Sigrid Helene Hanssen
24478/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 for RO1 Administrasjon og RO5 Kultur
24531/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Årsmøte Vikaveien-Melkvikveien Veiforening Vikaveien Veiforening
24533/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 125 gnr 9 Lars Onarheim
24536/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
23904/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved erverv av en halvpart av gnr 37 bnr 3
23914/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av gnr 76 bnr 3
24485/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om startlån
24561/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Fylkesmannen fraråder - "Søknad om etablering av adkomstvei på gnr 127, bnr 19. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24398/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til festivaler, lokale spel og større kultur-/idrettsarr. 2019
24010/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets sak 220/06 - rapport fra undersøkelse
520/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr 76 bnr 1
24296/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunens behov for sentrumsnære tomter til kommunale tjenester - endring i reguleringsplan for Fillan sentrum. Midlertidig forbud mot tiltak.
14596/2018 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1
1284/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved erverv av Balsnesaune gnr 127 bnr 1,2,3,4,51 og gnr 127 bnr 2
1844/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved erverv av Dalavågen gnr 63 bnr 4
2007/2019 20190521 21.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved erverv av Hitraskogen gnr 122 bnr 288
24514/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Hitra Kysthavn gnr. 123 bnr 15 - Søknad om ferdigattest - Oppføring av dykkdalb.pdf Bjørn Nes
24596/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Signert protokoll fra generalforsamlingen i TrønderEnergi 13.05.2019 TrønderEnergi Kraft AS
24534/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019 Trønderenergi AS
5967/2018 20190521 21.05.2019 Utgående brev Varsel om utgått leiekontrakt *****
24526/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig *****
24446/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttalelse - Offentlig ettersyn av forslag til endring i reguleringsplan og VA-plan for Vikan gård - deler av gnr. 13 bnr. 1 m fl STATENS VEGVESEN
24442/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilbud på bistand til rekruttering av rådmann AVANTAS AKTIV AS
24440/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24438/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 KULTURDEPARTEMENTET
24435/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr 2, bnr 25 Anita Skjervold
24433/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Fwd: Gnr 105, bnr 25 Andrè Gossmann
24431/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse med ansvarsrett - 2019/4279 Andrea A. Thorsø
24489/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Vedrørende startlån *****
24447/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Flyttemelding *****
24450/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 104 bnr 2 Hanne Skjærvik
24436/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innsyn arkiv og veiledning *****
24453/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kopi av: Svar på søknad 2019-0644 om støtte til Vokalgruppe vs. lydtekniker; hvordan gjøre hverandre gode? Trøndelag fylkeskommune
24451/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Årsmøte Stiftelsen Aunøya Hitra Kommune - Laila Eide Hjertø
24458/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
24243/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Tilpassede boliger til utsatte grupper - utleieboliger
24305/2019 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift om vann og avløpsgebyr for nye Hitra kommune fra 2020
24503/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a Bufetat
24441/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Takker nei til byggesaksbehandler *****
24464/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev 8A-Anmodning-om-utbetaling-av-støtte Martin Jenssen Fjeldvær
24457/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Orienteringer om skjønnsmidler - søknadsfrister og prosess for fellestiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24434/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev 7E Søknad - Trygt hjem for en 50-lapp UL Freidig
11336/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling *****
4415/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om stilling PP-rådgiver *****
4416/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad som PP-rådgiver *****
2860/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste PP-rådgiver/ spesialpedagog *****
4075/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbud om stilling *****
4009/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste- PP- rådgiver /spesialpedagog *****
4417/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på stilling som PP-rådgiver *****
4418/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på stilling som PP-rådgiver *****
4419/2015 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding på stilling som PP-rådgiver *****
7144/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger kap.3.4.1 Kjell-Roar Sæther
7146/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger kap.3.4.1 Dag Robert Bjørshol
7147/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger kap. 3.4.1 May Hårstad Lian
7148/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger kap. 3.4.1 Ann Magritt Glørstad
7149/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger kap. 3.4.1 Heidi Taraldsen
7150/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnssamtale Ole Sundnes
24449/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24459/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019-kommunalt rusarbeid- Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4508/2014 20190520 20.05.2019 Utgående brev Skifte av lønnskapittel Wennche Lervold Helsø
11645/2013 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger *****
11647/2013 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger *****
11685/2013 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger *****
11687/2013 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger *****
11679/2013 20190520 20.05.2019 Utgående brev Resultat av lønnsforhandlinger *****