eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
27534/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse - offentlig ettersyn - gnr 90, bnr 12 m fl - i Hitra kommune STATENS VEGVESEN
27522/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Retting i matrikkelen gnr. 122 bnr. 91 Hitra Kommune - Torgeir Sæther
27521/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Feil bruksnavn i matrikkelen Hitra Kommune - Torgeir Sæther
27503/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – DTS - Innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET
27464/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Åkervikringen 14A/B/C og 20 A/B/C - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Grensejustering ROJO ARKITEKTER AS
27519/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ad feilregistrering av eiendom gnr 122bnr 91 Msn - Øystein Rønning
27497/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
27530/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kjøpekontrakt gnr 11 bnr 81 HITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJON
27531/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 11 bnr 81 Tonje Fagerbekk
27532/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 11 bnr 81 Martin Kvernø Haranes
27533/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 11 bnr 48 RØRLEGGERTEAM AS
27535/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 127 bnr 3 Christian Brødeskift
27536/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 127 bnr 3 Christian Brødeskift
27506/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Startlån søknad *****
27502/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Landbrukskonferansen 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
27468/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Hitra kommune - Tilsagnsbrev. Tiltak i statlige sikrede friluftsområder 2019 - Aunøya ‑ Flytebrygge Aunøya Trøndelag fylkeskommune
27471/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 19/592-25 Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 Kmd Dep
27505/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Erklæring og kartskisse Arve Martin Helgetun
27429/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Klage på vedtak - Detaljregulering Fillheia Boligfelt. PRO INVENIA AS
27407/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Scan from FollowMe solution. Hamos - Mariann Rosmo Eldegard
27388/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Nabovarselinnlegg: Gnr. 122 Bnr. 4 Anne M Leistad Heggvik
27387/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr122 bnr 259 KYSTPLAN AS
27421/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oppmelding fagprøve helsearbeiderfag - nr 2 - lærling Trøndelag fylkeskommune
27411/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og legeerklæring *****
27412/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 68 bnr 33 Kystplan AS
27428/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
27427/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Melding om registrering Aktiv Eiendomsmegling Kystregionen
27385/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Ad nabovarsel gnr 122 bnr 308 KYSTBYGG HITRA AS
27392/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett RØRLEGGERTEAM AS
27389/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om Midlertidig brukstillatelse gnr 68 bnr 172 Åkervikringen 14, a,b,c ROJO ARKITEKTER AS
27431/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tillatelse til tiltak gnr - Vannledning Hopsjøen - Smågasjøen Hitra kommune
6509/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 104 bnr 53 CK NOR BYGG AS
27395/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2016 og år 2-4 for 2017 - 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi - Midt-Norge
1175/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest ØYSTEIN THOMMESEN AS
4169/2017 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Unni Åsvestad Grav
27390/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Nydyrking - dokumenter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
27394/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingsvalg Sametinget
13117/2016 20190711 11.07.2019 Utgående brev Mangel ved søknad om ferdigattest Thorbjørn Mastad
13305/2016 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ad søknad om ferdigattest Thorbjørn Mastad
11017/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Optiman prosjektledelse AS
7032/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Sivilarkitekt Håvard Eide AS
10521/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 93 bnr 151 Sivilarkitekt Håvard Eide AS m.fl.
11971/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Rambøll
13282/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Selbuhus Industrier AS
1019/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse 2 - gnr 69 bnr 48 - bolig Sørli Arkitekter AS
11968/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Revidert ferdigattest Sørli Arkitekter AS
10899/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest for gnr 69 bnr 48 Sørli Arkitekter AS
7937/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rammetillatelse gnr 69 bnr 48 - bolig Sørli Arkitekter AS
5498/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 72 bnr 13 Odd Erik Dalsegg
10802/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest gnr 91 bnr 86 - Bolig Kystplan AS
10430/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ang sak 2014/1520 Kystplan AS
9891/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedr søknad om utsatt klagefrist Terje Lossius
11838/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Brev om tilknytning til offentlig anlegg i Hitra kommune gnr 91 bnr 86 Terje Lossius
10659/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Klage på vedtak - gnr 91 bnr 86 Turid Glørstad
11626/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på eiendommen gnr 91, bnr 86. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillaunet. Klagebehandling Terje Lossius
11673/2014 20190711 11.07.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om tiltak gnr 91 bnr 86 - enebolig og garasje Terje Lossius
13126/2015 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest Byggteam Hitra AS
321/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Ferdigattest KYSTPLAN AS
27364/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Erklæring gnr 67 bnr 15 Bjørn Arild Gården
27355/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Klage på tillatelse til gjenoppføring av naust - gnr. 19 bnr 4 Ole Bjørn Røste
13526/2016 20190710 10.07.2019 Utgående brev Refusjonskrav - tilskudd til nye læreplasser KS
13533/2016 20190710 10.07.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til nye læreplasser *****
797/2018 20190710 10.07.2019 Utgående brev Refusjonskrav -tilskudd til nye læreplasser KS
27331/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 69 bnr 48 ROJO ARKITEKTER AS
13546/2016 20190710 10.07.2019 Utgående brev Refusjonskrav - avvikling av prøver i norsk og samfunnskunnskap i 2016 *****
27317/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Diplom kunnskapsprøve Hitra kommune
11698/2014 20190710 10.07.2019 Utgående brev Fysioterapi - behandling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
11099/2015 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversending av lærekontrakt for godkjenning Sør-Trøndelag fylkeskommune
12668/2015 20190710 10.07.2019 Utgående brev Anmodning om bosetting av flyktninger IMDI
12995/2014 20190710 10.07.2019 Utgående brev Lån til førerkort *****
11066/2014 20190710 10.07.2019 Saksframlegg/innstilling Morgendagens omsorg. Plan for Hitra kommunes pleie - og omsorgstjenester 2016 - 2028. Oppnevning av til sammen 4 arbeidsgrupper - mandat og sammensetning
13036/2015 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oppsummering fra møte med frivillige lag og organisasjoner den 9. desember kl 16.00 Deltakerne i møtet m. flere
12448/2015 20190710 10.07.2019 Utgående brev Invitasjon til møte vedrørende sampsill og bruk av lokalene i Hitra Helsetun 9. desember 2015 kl 16.00 Frivillige lag og organisasjoner
1667/2014 20190710 10.07.2019 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2014 - Eiendom 96/1 - Driftsselskap: KN AS
11013/2015 20190710 10.07.2019 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - gnr 9 bnr 1 *****
514/2012 20190710 10.07.2019 Saksframlegg/innstilling Folkehelseprofiler 2012
27321/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oppsigelse og reforhandling av avtaler tilknyttet beredskap - og følgetjeneste St. Olav Hospital
27363/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Høring om realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk Utdanningsdirektoratet
27372/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 2. GANGS HØRING - REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 Frøya kommune
27308/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
27318/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 71 bnr 37 Mona Helgeland Selvaag
27319/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 71 bnr 37 Olaus Selvaag
27279/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gbnr. 93/128 Kystplan AS
27265/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr 104 bnr 56 POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS
27260/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Ad ambulansestasjon St. Olav - Pukstad, Brit Eli
27270/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK
27272/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Eiendommen Bjørnebo (5/9 og 5/11) - kostnader knyttet til endring av vedtak fra Hitra kommune - krav om erstatning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
27302/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Vedrørende purring på ettergodkjenning. Søknad om dispensasjon Solfrid Olive Helsø
27278/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Garanti for depositum NAV Hitra
27269/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 84 bnr 91 - endring av eksisterende naust Robert Eidsmo
27262/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 104 bnr 56 POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS
27306/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Bruksendring fritidstomt 113-15 HAMOS - Firmapost
27236/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tilsvar Grethe Krokstad
27217/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Vikan Veilag Vikan Veilag
27215/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Dokument 19/135767-3 Uttalelse - dispensasjonssøknad til uttalelse - søknad om oppføring av lagerhall på eiendommen gnr. 20 bnr. 34 i Hitra kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
27213/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Søknad ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse. Per Ivar Aasland
27208/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Kostnader knyttet til endring av vedtak - Krav om erstatning Frode Hepsø Johansson
27196/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Øst-Hitra Utmarkslag, klage på avslag på søknad om endringer i Bestandsplan 2019-2020 Øst-Hitra Utmarkslag
27195/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Vikan Nord K4, KL-bygget - Søknad om midlertidig brukstillatelse Eggen-Arkitekter
24320/2019 20190708 08.07.2019 Utgående brev Oppfølging av vedtak om fjerning av trappeanlegg, gnr 127 bnr 105 Else Marie Stræte