eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2066/2019 12.02.2019 Inngående brev Støyvurdering Neverlia masseuttak AREAL & PLAN AS
2074/2019 12.02.2019 Inngående brev Ny varsling "Fillaunet 2-boligfelt" PRO INVENIA AS
2071/2019 12.02.2019 Inngående brev Ad vedtak i havnestyret KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2034/2019 12.02.2019 Inngående brev Klagesaksbehandling- etablering av kjørevei av kjørevei gnr 45 bnr 3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2055/2019 12.02.2019 Inngående brev Taksering av vindmøller i Hitra kommune FOSEN VIND DA
2078/2019 12.02.2019 Inngående brev VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID FOR EIENDOMMENE SENTRUMSGÅRDEN, gnr/bnr 93/105, OG DELER AV gnr/bnr 93/1 OG gnr/bnr 1714/22, HITRA KOMMUNE ROJO ARKITEKTER AS
2031/2019 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Maren Haltland
2030/2019 12.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Zaid Tesfay
2067/2019 12.02.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lolita Darckiené
2049/2019 12.02.2019 Inngående brev Dolmøyveien 56 gnr 18 bnr 16 KYSTAVFALL AS
2051/2019 12.02.2019 Inngående brev Ad tilslutning ny FKN rammeavtale for leiebil TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2047/2019 12.02.2019 Inngående brev Tilsagn - tilskudd til utredning og prosjektering Husbanken
2054/2019 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus HELSEDIREKTORATET
2056/2019 12.02.2019 Inngående brev Søker lærlingplass som barne-og ungdomsarbeider Iselin Brevikdal
2057/2019 12.02.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak for garasje på gnr 11 bnr 111 KYSTPLAN AS
2069/2019 12.02.2019 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2019-2022 Trøndelag fylkeskommune
2080/2019 12.02.2019 Inngående brev Tilsagn - Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering Husbanken
1993/2019 11.02.2019 Inngående brev Tilsagn - Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering Husbanken
1981/2019 11.02.2019 Inngående brev Ad dialogmøte anbud buss Trøndelag 2021 ATB AS
1974/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad om nedsatt foreldrebetaling *****
1980/2019 11.02.2019 Inngående brev Rapport og beregning Jøsnøyveieien 10 HOLMEN TAKST AS
1990/2019 11.02.2019 Inngående brev Redningsselskapets "Ressursplan 2019" REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING
1991/2019 11.02.2019 Inngående brev Invitasjon til kontaktmøte med kommuneoverleger og andre representanter for kommunene og fylkeslegen Sunniva Berg
1995/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 22 bnr 17 Bjørn Jensen
1999/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad om nedsatt foreldrebetaling *****
2003/2019 11.02.2019 Inngående brev Alle skolestartere (1. klassinger) får gratis skolesekk av fylkeskommunen Trøndelag fylkeskommune
1967/2019 11.02.2019 Inngående brev UTSATT - Kontrollutvalget i Hitra kommune - møteinnkalling 11.02.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS
1989/2019 11.02.2019 Inngående brev Godkjenning av forvaltningsplan for Aunøya - Hitra - 2019 - 2024 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
1979/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad generell stilling. Nicoleta-Adelina Caba
1971/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Natalija Lukociene
1970/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling Mai-Britt Simonsen
1987/2019 11.02.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr 24 bnr 10 og 15. Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
876/2019 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Uttalelse - Planprogram for regional plan for arealbruk i Trøndelag
1997/2019 11.02.2019 Inngående brev Oppdragsavtale *****
1968/2019 11.02.2019 Inngående brev Ad flytebryggeanlegg i Stene Strandplanlags Felt B Arild Skirstad gnr 48 bnr 78 Arne Otto Åberg
14188/2018 11.02.2019 Utgående brev Søknad om overføring av vedlikeholdsansvar på Hestnesveien Frode Hestnes
2016/2019 11.02.2019 Inngående brev Byggesøknad på grnr. 47/Br.nr 54 - Sjøbakken Eiendom AS - Ansvarsrett og Brannsikringsrapport SJØBAKKEN EIENDOM AS
8009/2017 11.02.2019 Utgående brev Tjenestetidsattest *****
2017/2019 11.02.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 92 bnr 57 ØYSTEIN THOMMESEN AS
9538/2016 11.02.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av husleiekontrakt *****
1976/2019 11.02.2019 Inngående brev SMS fra ***** ***** til ordfører Ronny Korsnes
9630/2014 11.02.2019 Internt notat Kostnader ved etablering av ny Bobiltømmestasjon på Kalvøya Ann-Magritt Glørstad
14147/2013 11.02.2019 Utgående brev Tildeling av leilighet ved Melandsjø omsorgssenter - husleieavtale *****
5838/2014 11.02.2019 Utgående brev Oppsigelse av leilighet *****
12072/2015 11.02.2019 Utgående brev Beregning av kommunale avgifter Vigdis og Roe Lervik
6102/2014 11.02.2019 Utgående brev Vedrørende klage på vedtak om etterberegning av kommunale avgifter Vigdis og Roe M. Lervik
8038/2013 11.02.2019 Utgående brev Vedrørende kommunale avgifter - gnr. 72/11 Vigdis og Roe M. Lervik
11279/2013 11.02.2019 Utgående brev Leie av plass til sirkus Cirkus Zorba v/Ronja Gujord
11320/2013 11.02.2019 Utgående brev VS: Leie av plass til sirkus Cirkus Zorba v/Ronja Gujord
5532/2014 11.02.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - Avklaring kommunal boligtomt - Fillan boligfelt del 1, Porshaugen
Versjon:5.1.1