eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3025 20200707 07.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS TRØNDELAG REISELIV AS
2020/241 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innspill etter høring - reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m.fl. ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/1688 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2020/3867 20200707 07.07.2020 Inngående brev Avtale om bruk av trekkrør Hitra Kommune.pdf SODVIN AS
2020/3866 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 17 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/3861 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros – SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen gjennom modulen «etterrapportering» for saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag
2020/236 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om forlenget godkjennelse gnr 91 bnr 1 Torbjørn Glørstad
2020/2058 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om dspensasjon HUS & HYTTEPLAN AS
2020/3853 20200707 07.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 87 bnr 212 Jørgen Jenssen Fjeldvær
2020/619 20200707 07.07.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 120//33 Sindre Sætherbø Kvakland
2020/619 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 120/33 Postmottak
2020/3854 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2463 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på Småg - Hitra 25/15 og 29 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1262 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bruksareal Malnesveien 6. Sundlandet - gnr 203 bnr 28 Emil Emilsen
2020/3851 20200707 07.07.2020 Utgående brev Sammenslåing gnr. 34, bnr.3 Esten Helsø
2020/3835 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av - gnr 78, bnr 27. Ann Mari Langlie
2020/2165 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vedrørende omberamming av oppmålingsforretning nausttomt gnr. 87 bnr. 208 Helle Hoverstad
2020/3855 20200707 07.07.2020 Inngående brev Montering av vannmåler Gnr. 22 B.nr 73 H-Sæther VVS
2020/3720 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mona Sivertsen
2020/2443 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling ؘystein Sæther
2020/3719 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Danielle Ulvan
2020/1066 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse - Bølskammen, gnr 250 bnr 25 SJØBERG ARKITEKTER AS
2020/3043 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale - Fysioterapeut i 50 % fast stilling ved Helse, familie og rehabilitering fra 01.09.2020 *****
2020/2982 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 93, bnr. 132 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/3868 20200707 07.07.2020 Inngående brev Varsel om undersøkelse-tilgjengelige tjenester i NAV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2741 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ad fjerning av båtvrak-Dolmøy slip ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS
2020/3870 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vannforbruk hytte Hitra 124/123 Heidi Elin Bjørnson
2020/3871 20200707 07.07.2020 Inngående brev Salgsoppgave - Smedvikveien 5 DNB EIENDOM AS AVD ILA TRONDHEIM
2020/3871 20200707 07.07.2020 Saksframlegg/innstilling Erverv av eiendom - Smedvikveien 5
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilleggsdokument til journalpost 20/1239-14 Bjørn Ekle
2020/2134 20200707 07.07.2020 Inngående brev Angående felling av grågås Edgar Knutshaug
2020/3856 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 91, bnr. 90 og 118 Roar Letnes
2020/3857 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om støtte fra kommunalt viltfond Sverre Strand Hansen
2020/3857 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om støtte fra kommunalt viltfond Emil Melting
2020/3864 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 22, bnr. 40 Jan Vidar Lysbakken
2020/3194 20200707 07.07.2020 Inngående brev Husleiekontrakt *****
2020/3182 20200707 07.07.2020 Inngående brev Møte vedr. Fylkesmannens brev ang naust Korsneset, Hitra. Hjørdis Margrethe Helsø
2020/1010 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring *****
2020/3807 20200707 07.07.2020 Inngående brev Leserbrev - fartsbegrensninger på sjø Hitra Kommune
2020/3873 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 64 bnr 22 Birger Strøm
2020/3873 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 64 bnr 22 Bodil Ulvan
2020/2371 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale - Hjelpepersonell stilling i 20% fast og 50% vikariat ved Hitra legekontor *****
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ad søknad om dispensasjon gnr. 130, bnr. 11 Bjørn Ekle
2020/1628 20200706 06.07.2020 Inngående brev Opplysninger om tiltakes ytre rammer og bygningsspesifikasjon HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/3848 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utslippssøknad Tranvikveien 116 gnr 103 bnr 4 Karl Andreas Haugen
2020/95 20200706 06.07.2020 Inngående brev Skjema for utbetaling av tilskudd HOLMEN/HJERTAAS AS
2020/3846 20200706 06.07.2020 Inngående brev Protokoll fra årsmøte i Hitra Frivilligsentral Hitra Frivillighetsentral
2020/3840 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon -gnr 87 bnr 5 KYSTPLAN AS
2020/3839 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av tillatelse Hitra Kommune - Audun Norbotten
2020/406 20200706 06.07.2020 Inngående brev Byggesøknad flytebrygge gnr 38 bnr 14 Harald Hans Monsø
2020/619 20200706 06.07.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2020/619 20200706 06.07.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2020/3824 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon - Straumøya 11 gnr 52 bnr 5 GETAWAY AS
2020/3822 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskudd - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2020 NTL BUFDIR OG BUFETAT
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilleggsbrev gnr 130 bnr 11 Bjørn Ekle
2020/3821 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/619 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Frode Hestnes
2020/619 20200706 06.07.2020 Utgående brev Begjæring av innsyn Postmottak
2020/756 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tekst til nettside - kunngjøring og nyhet Lars Håvard Slørdal
2020/3834 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring i kommunen - utfylling i sjø - Lervågen - Falkenberg Service AS - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2612 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg - Hitra 204/46 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3824 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om konsesjon - gnr 52, bnr 5. Getway AS
2020/3833 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om byggetillatelse av lysthus gnr 204 bnr 179 SLUS AS
2020/3720 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mona Sivertsen
2020/755 20200706 06.07.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn av Kulturminneplan for 2020-2023, Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2020/755 20200706 06.07.2020 Utgående brev Bestilling av annonse Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/405 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling MOHAMED EL-OUEDERNI
2020/3719 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Maria Joao Viegas de Loureiro Olsen
2020/3829 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Hitra kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/3825 20200706 06.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav for vår 2020 *****
2020/619 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/2 Postmottak
2020/3079 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om tilbygg på gnr 45, bnr 58. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Nygård og pbl §1-8. Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/619 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/2 Postmottak
2020/3835 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 78, bnr. 27 Svein Inge Klingenberg
2020/3835 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 78, bnr. 27 Ellen Tveit Klingenberg
2020/1010 20200706 06.07.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring *****
2020/3826 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 17 bnr 49 REITAN & STRØM AS
2020/3422 20200706 06.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om tiltak på 22/85. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/3828 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 22 bnr 41,122 Asbjørn H.A Gaasø
2020/3830 20200706 06.07.2020 Inngående brev Santitærabonnement gnr 22 bnr 41 Asbjørn H.A Gaasø
2020/3847 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement på gnr. 22, bnr. 46 Solfryd Margaret Tørstad
2020/3850 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement på gnr. 22, bnr. 32 Solfryd Margaret Tørstad
2020/3851 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedrørende kommunal saksbehandling som gjelder eiendommen Skumfossøren, gnr 34 bnr 3 Esten Marvin Helsø
2020/619 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn herfjord69@gmail.com
2020/3043 20200703 03.07.2020 Inngående brev Attester *****
2020/3809 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 16 bnr 100 Ole Johan Bergsrønning
2020/3809 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 16 bnr 100 Lisbet Ilbro Bergsrønning
2020/534 20200703 03.07.2020 Inngående brev Lokal adresseforskrift for Hitra Kartverket - Ann-Kristin Engan
2020/3807 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv
2020/678 20200703 03.07.2020 Inngående brev Nyhetsbrev: Klimaomstilling i Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune
2020/1015 20200703 03.07.2020 Utgående brev Varsel om pålegg og retting - Sikring av bygning på eiendommen gnr 203 bnr 82 Arild Roger Oddan
2020/164 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedr regplan for flerbruksanlegg Neverlia NMK v/Hilde Kristin Eide
2020/1844 20200703 03.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 23, bnr. 36 Ivar Kåre Grong Nesset
2020/3719 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Marie Kristine Risvik
2020/405 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Malin Hoff
2020/3719 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Malin Hoff
2020/3719 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Erna Tingstad Kvernberg
2020/3775 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr 45, bnr 21 Jan Roger Fredriksen
2020/3387 20200703 03.07.2020 Utgående brev Korrespondanse vedrørende spørsmål om drenering av myr - Munkedal Ingvar Aabrek Klingenberg
2020/3089 20200703 03.07.2020 Utgående brev Plasthall og brakkerigg VINGVÅGEN KAI AS
2020/756 20200703 03.07.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn av plan for idrett og fysisk aktivitet Tone Elisabeth Helsø m.fl.
2020/3767 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av - gnr 74, bnr 2 Arne Simensen m.fl.
2020/3382 20200703 03.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for fradeling Arnstein Mikkelhaug
2020/3661 20200703 03.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 106, bnr, 22 Tore Pettersen
2020/2203 20200703 03.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak-søknad om tiltak gnr 142 bnr 20 Hitra kommune
2020/3626 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknaden om flytebrygge på gnr 16 bnr 24 er sendt på høring KYSTPLAN AS
2020/3452 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/2081 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oppmålingsforretning gnr. 207 bnr. 24 Bjørnar Fossen m.fl.
2020/3809 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring ved erverv av eiendommen - gnr 16, bnr 100. Ole Johan Bergsrønning m.fl.
2020/1262 20200703 03.07.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 254 bnr 3, fnr 3 Per Bjarne Helmersen
2020/1564 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dreneringsarbeid fullført. Bilder fra befaring. Johnny Stolpnes
2020/3433 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedtak om tildeling av plass i Hitra kommune Edris Nejat
2020/3626 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oversendelse av byggesøknad til uttalelse: " Søknad om tillatelse i ett trinn 16/24 - flytebrygge" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/3433 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på tildeling av barnehageplass Edris Nejat Kelifa
2020/3433 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på klage om tildeling av barnehageplass Edris Nejat Kelifa
2020/124 20200703 03.07.2020 Inngående brev Jordleieavtale gnr. 64, bnr. 5 Torstein Grendstad
2020/3748 20200703 03.07.2020 Inngående brev Praksislærere til Grunnskolelærerutdanning 2020 - 2021 – forespørsel og informasjon om endringer NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
2020/3815 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 98 bnr 8 Leif Birger Eriksen
2020/3435 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 203 bnr 9 - Sunde boligfelt KYSTPLAN AS AVD HITRA
2020/1688 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Helsetilsynet
2020/3823 20200703 03.07.2020 Inngående brev Måsøval Settefisk AS - Avslag på søknad om midlertidig nedtapping av Langvatnet under LRV i Hitra kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/3831 20200703 03.07.2020 Inngående brev Avfallsplaner i havner - Hitra kysthavn mangler godkjent plan for handtering av avfall fra skip som anløper havna FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3822 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilskudd - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/3130 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad gnr. 62, bnr. 8 Eirin Nordbotten
2020/3432 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar - Innsyn i elevmappe *****
2020/3084 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr 22, bnr 162 og 210. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/3817 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 130, bnr. 11 EKLE BJØRN
2020/2004 20200703 03.07.2020 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2020/2004 20200703 03.07.2020 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2020/3832 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse gnr. 93, bnr. 178 NORGESHUS AS
2020/3805 20200703 03.07.2020 Utgående brev Protokoll oppmåling gnr. 91 bnr. 10 Rigmor Flatnes
2020/2004 20200703 03.07.2020 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2020/3773 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 203 bnr 9 KYSTPLAN AS
2020/3801 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrensen - ny bygning gnr 120 bnr 33 STATENS VEGVESEN
2020/1688 20200702 02.07.2020 Inngående brev COVID-19 | St. Olav status og prognose uke 27 Stolav - StOlav beredskap
2020/3402 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilllegsopplysninger til dispensasjonssøknad gnr 63 bnr 3 Jan Erik Nastad
2020/1688 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/194 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forslag til reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 17 bnr 9 m fl Hitra Kommune - Audun Norbotten
2020/194 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forslag til reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 17 bnr 9 m fl Hitra Kommune - Øivind Johansen
2020/1947 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - utvidelse av lager, Stadionveien 10, gnr 93 bnr 132 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/3313 20200702 02.07.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt gnr 69 bnr 29 Conny Annette Sjøbakk
2020/3784 20200702 02.07.2020 Inngående brev Utvidelse av gårdsvei gnr 28 bnr 2 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/1688 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 HELSEDIREKTORATET
2020/635 20200702 02.07.2020 Inngående brev SMS- fra ***** ***** *****
2020/3136 20200702 02.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak - Tilbygg utebod - Glørstadveien 113, gnr 2 bnr 4 Turid Merete Stokkan Glørstad
2020/1688 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tildeling av midler til koronautsatt næring i Orkdalsregionen Orkdalsregionen
2020/2663 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av avtale TELENOR NORGE AS
2020/3789 20200702 02.07.2020 Inngående brev Melding om vedtak gnr 207 bnr 1 og 26- dispensasjon fra reguleringsplan for Rottem hyttefelt Hitra kommune
2020/2741 20200702 02.07.2020 Inngående brev Fjerning av båtvrak ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS
2020/194 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forhåndsvurdering - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 17 bnr 9 m fl KYSTPLAN AS AVD HITRA
2020/1010 20200702 02.07.2020 Inngående brev Purring: Henvendelse fra VG-smittevernsutstyr Verdens Gang AS
2020/575 20200702 02.07.2020 Inngående brev Angående pålegg om retting og tvangsmulkt for utbedring av avløpsanlegg i Åkervika Hitra Graveservice AS
2020/575 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar - Angående pålegg om retting og tvangsmulkt for utbedring av avløpsanlegg i Åkervika Hitra Graveservice AS
2020/3194 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forlengelse av leiekontrakt fra 01.09.2020 *****
2020/3784 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar - Utvidelse av gårdsvei Gbnr 28-2 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/3259 20200702 02.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr 71 bnr 11 - to boligenheter Rojo Arkitekter as
2020/2367 20200702 02.07.2020 Utgående brev Overtakelse av private vannverk - veien videre ANDREAS WAABERG m.fl.
2020/68 20200702 02.07.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av to parseller på eiendommen - gnr 104, bnr 1. Sigrid Helene Hanssen
2020/3806 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat
2020/3793 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 104, bnr 1. Sigrid Helene Hanssen
2020/3481 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3802 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2020/1688 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt ATB
2020/3808 20200702 02.07.2020 Inngående brev Varsel om undersøkelse - tilgjengelige tjenester i NAV FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/923 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfølging av tilsyn ARBEIDSTILSYNET
2020/1947 20200702 02.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - Utvidelse av lager - Stadionveien 10, gnr 93 bnr 132 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/923 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og oppheving av vedtak Arbeidstilsynet
2020/635 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sms fra ***** ***** *****
2020/3676 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1491 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3675 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3040 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2490 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vedtak om forlengelse av kommunal bolig *****
2020/3811 20200702 02.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1687 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppsigelse *****
2020/3186 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert ***** ***** *****
2020/2086 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3041 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3357 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3478 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2312 20200702 02.07.2020 Utgående brev Miljørisikoanalyse Oddmund Leikvold
2020/3432 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innsyn i elevmappe *****
2020/3810 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1877 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tranvik Vannlag SA TRANVIK VANNLAG SA
2020/3767 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 74, bnr 2. Marianne Simensen
2020/3801 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrensen - ny bygning FV 6440 ved eiendommen gnr 120, bnr 33 i Hitra kommune Statens vegvesen
2020/3802 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagnsbrev kommunale næringsfond 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/3773 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon - byggegrense mot FV714 Kystplan AS
2020/3282 20200702 02.07.2020 Utgående brev Mangel ved søknad gnr 114 bnr 70 Linda Johnsen
2020/3765 20200702 02.07.2020 Utgående brev Opphør av leieforhold *****
2020/2138 20200702 02.07.2020 Utgående brev Garasje Jan Ove Lorvik
2020/1890 20200702 02.07.2020 Utgående brev Varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt, eiendommen gnr 69 bnr 175 Olav Erling Skarpnes
2020/3764 20200702 02.07.2020 Utgående brev Mulige ulovlige tiltak på eiendommen gnr 14 bnr 6 Vår ref. / Arkivkode 2020/3764-1 / 0014/0006 Szymon Drożniakiewicz
2020/3746 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar - Oversendelse av papirer fra elevmappe *****
2020/2336 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oppsigelse av husleiekontrakt fra 01.08.2020 *****
2020/3186 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forlengelse av leie fra 01.08.2020 *****
2020/2277 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar - Oversikt fallvilt 1. halvår 2020. Knut Tore Børø
2020/1742 20200702 02.07.2020 Utgående brev Kommunal planstrategi 2020-2024 - Innspill DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD m.fl.
2020/3691 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gnr.204, bnr. 12 Arne Joar Sundet
2020/3691 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll for gnr. 204, bnr. 12 Ragnar Volden
2020/3764 20200702 02.07.2020 Utgående brev Mulige ulovlige tiltak på eiendommen gnr 14 bnr 6 Szymon Drozniakiewicz
2020/2234 20200702 02.07.2020 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark Mestergruppen Arkitekter
2020/3394 20200702 02.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr.11, bnr 5 John Birger Brevik
2020/3394 20200702 02.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 11, bnr. 97 Wenche Ingebrigtsen
2020/737 20200702 02.07.2020 Utgående brev Vedr nabovarsling i forbindelse med søknad om ettergodkjenning Jørgen Sørlie
2020/3691 20200702 02.07.2020 Utgående brev Mangler til oppmålingsprotokoll for gnr.204, bnr. 12 Arne Joar Sundet
2020/3330 20200702 02.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 70, bnr. 21 Kaare Arnstad
2020/211 20200702 02.07.2020 Utgående brev Kunngjøring lokalavisa Hitra-Frøya Hitra Frøya m.fl.
2020/3452 20200702 02.07.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste - Intern utlysning - Helsesykepleier *****
2020/3762 20200702 02.07.2020 Utgående brev Mulige ulovlige tiltak på eiendommen gnr 87 bnr 189 Terje Fjeldvær
2020/3452 20200702 02.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/3658 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om omdisponering av budsjettmidler 2020
2020/3351 20200702 02.07.2020 Utgående brev Innspill fra Hitra kommune i forbindelse med gjennomgang og modernisering av viltloven Landbruks- og matdepartementet
2020/2058 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om oppføring av naust på gnr 37, bnr 1. Dispensasjon fra strandplanen for Bispøyan og pbl §1-8
2020/1987 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak på gnr 69 bnr 13. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/3088 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 for Eldres Råd/Brukerråd
2020/3088 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 for Hitra ungdomsråd
2020/3178 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Skatepark i Fillan sentrum
2020/3283 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Avtale mellom Sintef Norlab om oppdrag innenfor miljøretta helsevern for Hitra kommune
2020/1514 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Ordensregler for skolene i Hitra kommune
2020/2310 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding Hitra ungdomsråd 2019
2020/1007 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 113 bnr 11. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/251 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av to parseller til boligformål på eiendommen - gnr 15, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - Telia
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - TENSIO AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - Salmar Farming AS - flytende anlegg
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - Lerøy Midt AS - flytende anlegg
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - Mowi - flytende anlegg
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - Nettselskapet AS - nettanlegg for strømforsyning
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - Telenor Norge AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - gnr 204, bnr 121 og 120 i Hitra kommune - Lerøy Midt AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - gnr 249, bnr 31 i Hitra kommune -Kongensvoll Plast AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - gnr 249, bnr 1 i Hitra kommune - Terje Mannvik
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - gnr 254, bnr 3, feste 19 i Hitra kommune - Vingvågen Kai AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - gnr 254, bnr 3, feste 21 i Hitra kommune - Vingvågen Havn AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på for mye betalt eiendomsskatt Elsi Eiendom AS
2020/125 20200702 02.07.2020 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2020 - taksering av vindkraftanlegg, Hitra 2 - Fosen Vind
2020/1701 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/3764 20200701 01.07.2020 Inngående brev Mulige ulovlige tiltak på eiendommen gnr 14 bnr 6 Vår ref. / Arkivkode 2020/3764-1 / 0014/0006 Szymon Drożniakiewicz
2020/1688 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 HELSEDIREKTORATET
2020/3772 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sak 19/479 (Snillfjord) - Søknad om ferdigattest gnr 49 bnr 1 PLAN, AREAL OG OPPMÅLING I SEL KOMMUNE
2020/3770 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sak 19/233 (Snillfjord) - Søknad om ferdigattest gnr 202 bnr 1 PLAN, AREAL OG OPPMÅLING I SEL KOMMUNE
2020/3387 20200701 01.07.2020 Inngående brev Drenering av myr - Munkedal Ingvar Aabrek Klingenberg
2020/1688 20200701 01.07.2020 Inngående brev Covid-19 Trøndelag statistikk Stolav - StOlav beredskap
2020/3767 20200701 01.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 74, bnr 2. Arne Simensen
2020/3720 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ina Beate Mikalsen
2020/3565 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Kristian Eriksen
2020/3719 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ann Kristin Haugen Wolden
2020/124 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak for driveplikten gnr 65 bnr 1 Bjørn Ivar Schei
2020/3769 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tillatelse til ny avkjørsel til eiendommen - Dolmøyveien fv. 6454 19/71 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/750 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sentrumsplan Fillan Rambøll AS
2020/3773 20200701 01.07.2020 Inngående brev FV 714 ved eiendommen gnr. 203 bnr. 9 i HITRA kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning KYSTPLAN AS
2020/2138 20200701 01.07.2020 Inngående brev Garasje Hitra Kommune
2020/211 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr prosess reguleringsplan for Knarrlagsund bru Trondelag fylkeskommune
2020/3774 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 254 bnr 20 PLAN, AREAL OG OPPMÅLING I SEL KOMMUNE
2020/3775 20200701 01.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 45 bnr 21 Jan Roger Fredriksen
2020/3507 20200701 01.07.2020 Inngående brev Hyttetomt/rettelse gnr. 46, bnr. 6 Monica Burø Helsø
2020/2313 20200701 01.07.2020 Inngående brev Avklaring vedrørende prosjekt for Ansnes Havn AS Kaare Arnstad
2020/3700 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/2290 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1976 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/905 20200701 01.07.2020 Inngående brev Signert protokoll fra generalforsamlinga i Oi! Trøndersk Mat og Drikke 15.juni 2020 Oi! Trøndersk mat og drikke AS
2020/3776 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad for transporttjenesten for funksjonshemmede *****
2020/2461 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3244 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/260 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 83 bnr 23 Bjørn Ole Myhr
2020/3792 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om riving av bygg gnr 13 bnr 1 Kontur Arkitekter As
2020/1975 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lån Lindorff
2020/2461 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lån Lindorff
2020/3778 20200701 01.07.2020 Inngående brev HERØYA Hitra Kommune
2020/3779 20200701 01.07.2020 Inngående brev Visma Flyt Sikker sak VISMA ENTERPRISE AS
2020/3780 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vannmåler gbnr. 204/65 Indergård Bad AS
2020/3782 20200701 01.07.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gbnr. 204/70 Indergård Bad AS
2020/3031 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=84kbk8, SakId=302013) *****
2020/2197 20200701 01.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5334pe, SakId=330091) *****
2020/2268 20200701 01.07.2020 Inngående brev Avstenging Hitra Kommune
2020/646 20200701 01.07.2020 Inngående brev Årsrapport Lensa Vest 2019 Heim Kommune
2020/3773 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr søknad om dispensasjon - byggegrense mot FV714 Kystplan AS
2020/2141 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/3783 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Trøndelag, 2021-2030 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/576 20200701 01.07.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse på Work Shop - SMARTERE BRUK AV PLAST Rambøll AS
2020/1508 20200701 01.07.2020 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgets møte - mandag 22. juni 2020. KONSEK TRØNDELAG IKS
2020/1808 20200701 01.07.2020 Inngående brev Angående mangel ved søknad om bruksendring gnr 75 bnr 5 KAPLAK AS
2020/3307 20200701 01.07.2020 Inngående brev Legeerklæring ved søknad om TT kort *****
2020/1262 20200701 01.07.2020 Inngående brev Opplysninger om bygninger til eiendomsregisteret gnr 254 bnr 3,14 Ruth Furunes
2020/3763 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedrørende problemer med overvann på jorde og tetting av avløpsrør-Sunde 203/10 Hitra Kommune - Lene Tømmerås Bakeng
2020/2277 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversikt fallvilt 1. halvår 2020. Knut Tore Børø
2020/3583 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt nabovarsel fra gnr 93 bnr 178 PRO INVENIA AS
2020/3756 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/3753 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om kryssing av gang- og sykkel-sti samt nærføring i forbindelse med fremføring av fiber til Øytun Omsorgssenter SODVIN AS
2020/3753 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om kryssing av vei via Øytun SODVIN AS
2020/3753 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om kryssing av gang- og sykkel-sti samt nærføring i forbindelse med fremføring av fiber til Hitra Idrettspark SODVIN AS
2020/3446 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ad mulig ulovlig oppføring gnr.25 bnr13 Asbjørn Moe
2020/3748 20200630 30.06.2020 Inngående brev Signert skoleeieravtale Institutt for lærerutdanning NTNU
2020/3712 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vedtak på innkjøp av TS13 og CS20 Hitra kommune
2020/68 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 104 bnr 1 Sigrid Helene Hanssen
2020/172 20200630 30.06.2020 Inngående brev Reguleringsendring for del av Balsnes gnr 127 bnr 1 mv ING OLE GULLICHSEN
2020/124 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om fritak for driveplikten gnr 127 bnr 18 Gunn Elvemo Åsmul
2020/3751 20200630 30.06.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 HELSEDIREKTORATET
2020/3507 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar - Vedrørende hyttetomt gnr. 46, bnr. 6 Monica Burø Helsø
2020/236 20200630 30.06.2020 Inngående brev Mottatte merknader i høringsperioden - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2 Pro Invenia AS
2020/3755 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding *****
2020/240 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kunngjøring lokalavisa Hitra-Frøya Hitra Frøya m.fl.
2020/172 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kunngjøring lokalavisa Hitra-Frøya Hitra Frøya m.fl.
2020/172 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 57 m fl Ole Kristian Gullichsen m.fl.
2020/3746 20200630 30.06.2020 Inngående brev Oversendelse av papirer fra elevmappe *****
2020/3244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/3233 20200630 30.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 4, bnr. 1 Ole Morten Sørvig
2020/3507 20200630 30.06.2020 Utgående brev Vedrørende hyttetomt gnr. 46, bnr. 6 Monica Burø Helsø
2020/3744 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av bekymringsmelding *****
2020/2352 20200630 30.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr.6, bnr. 1 Ole Morten Sørvig
2020/2352 20200630 30.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 6, bnr. 1 Åge Eriksen
2020/240 20200630 30.06.2020 Utgående brev Kunngjøring Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/756 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - plan for idrett og fysisk aktivitet for 2020-2023
2020/755 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - Plan for kulturminner 2020-2023
2020/168 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Eldsfjellhytta -prosjektering
2020/2234 20200630 30.06.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark 2020 Aksetøy Ole Henrik Smart 3-DA086 Mestergruppen Arkitekter
2020/1607 20200630 30.06.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/3768 20200630 30.06.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/3757 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 68 bnr 167 Victor Andreas Tranås
2020/405 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Nigsti Kiros
2020/2443 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Nigsti Kiros
2020/3758 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/3760 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak mot Frøya kommune *****
2020/3506 20200630 30.06.2020 Utgående brev Angående tunnelutbedring av Frøya- og Hitratunnelens - krav fra Frøya og Hitra kommuner Trøndelag fylkeskommune
2020/3762 20200630 30.06.2020 Inngående brev Sjøbod/trapp, gnr 87 bnr 126 og 211 Einar-Andreas Jektvik
2020/3771 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2197 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Startlån - fullfinansiering
2020/94 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2020
2020/2141 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Startlån - fullfinansiering
2020/96 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til festivaler 2020
2020/3358 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Finansiering - kjøp av totalstasjon oppmåling
2020/3355 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder til AMU for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020
2020/3088 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 Oppvekst
2020/2773 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Etablering av beredskap og følgetjeneste for gravide
2020/2496 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om skoleplass ved Strand OS
2020/1512 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om bytte av skolekrets
2020/2343 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Vikan Båtforening - Forslag til ny leieavtale
2020/2298 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Vegbelysning Kjerkbakkan fra Fillan kirke ned til kryss vannbehandlingsanlegg
2020/1515 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - revidert 2020
2020/181 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Trivselstiltak i grendene - søknad om midler fra Hestvika Lyslag
2020/1742 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunal planstrategi 2020-2024 - igangsetting
2020/181 20200630 30.06.2020 Saksframlegg/innstilling Trivselstiltak i grendene - søknad om midler fra Dolmøy idrettslag
2020/619 20200629 29.06.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i sak 20/541 Terje Fjeldvær
2020/2336 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt *****
2020/3743 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gjødselkum gnr. 210 bnr 2 PLAN, AREAL OG OPPMÅLING I SEL KOMMUNE
2020/619 20200629 29.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Dag A Wraalsen Herfjord
2020/2029 20200629 29.06.2020 Inngående brev Brev vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr ULOBA AS
2020/1427 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no
2020/3707 20200629 29.06.2020 Inngående brev Åkervikringen 14b rev skjema gnr 68 bnr 172 ROJO ARKITEKTER AS
2020/3730 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/2313 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Ingeborgvika gnr 70 bnr 21 SØRSTUEN AS
2020/3043 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vitnemål og karakterer *****
2020/619 20200629 29.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/619 20200629 29.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Kjell Arild Bremvåg
2020/164 20200629 29.06.2020 Inngående brev Merknader til bestemmelser for flerbruksanlegg Neverlia Hilde Kristin Eide
2020/619 20200629 29.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Vegar Nyvold
2020/405 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Silje Bjørnnes Thomassen Grønli
2020/619 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/988 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om bruksendring gnr 211, bnr 2. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Stolpnes gnr 9 bnr 2 og Vågeviken gnr 11 bnr 2 og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/3350 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak - Tomteplanering naust - Kalvøya, gnr 122 bnr 155 Hitra kommune
2020/1016 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 254, bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 Nils Magne Vikan m.fl.
2020/988 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om bruksendring gnr 211 bnr 2. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Stolpnes gnr 9 bnr 2 og Vågeviken gnr 11 bnr 2 og pbl §1-8 Johnny Stolpnes
2020/928 20200629 29.06.2020 Utgående brev Søknad om borgerlig vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/3726 20200629 29.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 93 bnr 120 Aleksander Ormset
2020/2165 20200629 29.06.2020 Inngående brev Omberamming av oppmålingsforretning nausttomt gnr. 87 bnr. 208 Immer Advokat
2020/2646 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fylkeskommune uttalelser til søknad om dispensasjon gnr 105 bnr 9 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/3714 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av - gnr 76. bnr 3. Rachel Solheim
2020/3724 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av - gnr 203, bnr 9. Knut Hermo
2020/2437 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 249 bnr 53 - oppføring av tilbygg til fritidsbolig Anne Lise Henningsen
2020/3707 20200629 29.06.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 68 bnr 172 ROJO ARKITEKTER AS
2020/1082 20200629 29.06.2020 Utgående brev Orientering om foretatt ansettelse i stilling som pedagogisk leder *****
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad for tiltak på gnr. 130, bnr. 11 Bjørn Ekle
2020/3675 20200629 29.06.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/3507 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedrørende hyttetomt gnr. 46, bnr. 6 Monica Burø Helsø
2020/619 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/3449 20200629 29.06.2020 Utgående brev Slamtank som ikke er registrert hos Remidt gnr 11 bnr 44 Lene Tømmerås Bakeng
2020/3726 20200629 29.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 93 bnr 120 Miriam Aclima Baglund
2020/1010 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innsyn Avisa Nidaros
2020/3754 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om avklaring av interesse for overtakelse av statlig fiskerihavn Kystverket
2020/984 20200629 29.06.2020 Inngående brev Nabovarsel Steffen Stolpnes
2020/3729 20200629 29.06.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak - Tomteplanering naust - Kalvøya, gnr 122 bnr 155 Hitra kommune
2020/2462 20200629 29.06.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing av dokumenter på gnr 14 bnr 6 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS
2020/2463 20200629 29.06.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon gnr 25 bnr 15,29 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/2106 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oppføring av vedbod/redskapbod May-Lis Meland Kvalvik
2020/271 20200629 29.06.2020 Utgående brev Anmodning om meklingsmøte - reguleringsplan og VA-plan for Vikan gård, deler av gnr 13, bnr 1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/378 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversikt over assistanse *****
2020/2467 20200629 29.06.2020 Inngående brev Signert leieavtale *****
2020/3731 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/619 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/3724 20200629 29.06.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 203, bnr 9. Knut Hermo
2020/3734 20200629 29.06.2020 Inngående brev Refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET
2020/3726 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 93, bnr 120 Aleksander Ormset m.fl.
2020/3476 20200629 29.06.2020 Utgående brev Godkjenning av søknad om felling av hjort som gjør skade Einride Wingan for Vingan vald
2020/1477 20200629 29.06.2020 Utgående brev Årsregnskap og årsberetning for Snillfjord kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2020/240 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Furulund og Vollan, gnr 127, bnr 18 og 23 KYSTPLAN AS AVD HITRA m.fl.
2020/3398 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr 90 bnr 24 Kystplan AS
2020/3140 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Kjøp fritidstomt Jøsnøy - gnr.123 bnr. 11 Jorun Oline Pedersen
2020/3368 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dispensasjon byggegrense Fylkesvei 714 ved Kystmuseet MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS
2020/2264 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høringsuttalelse KVU Orkdalsregionen STATENS VEGVESEN
2020/2367 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kommunalt vann - epostkorrespondanse Guro-Karoline Aabakken
2020/3720 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1729 20200629 29.06.2020 Utgående brev Retur av låneavtale Startlån, kr 10.000.000 Husbanken
2020/1508 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding - Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 04.05.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS
2020/988 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon PLM sak 88/20 *****
2020/988 20200629 29.06.2020 Utgående brev Oversendelse av vedlegg til dispensasjonssak oversendt til høring: "Søknad om bruksendring gnr 211, bnr 2. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Stolpnes og Vågeviken og pbl §1-8" *****
2020/2675 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak - Nybygg og tilbygg - Herøya, gnr 67 bnr 5 ROJO ARKITEKTER AS
2020/988 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om bruksendring gnr 211 bnr 2. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Stolpnes gnr 209 bnr 2 og Vågeviken gnr 211 bnr 2 og pbl §1-8
2020/541 20200629 29.06.2020 Utgående brev VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING OG TVANGSMULKT etter pbl §§32-2, 32-3, 32-5 Einar-Andreas Jektvik
2020/3643 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2. halvår 2020
2020/3055 20200629 29.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak - Utvidelse av driftsbygning - Gnr 120 bnr 9 Ole L Aalmo
2020/3320 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale Digi Trøndelag
2020/3506 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Rehabilitering Frøyatunnelen - krav om konsekvensutredning
2020/1907 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om skoleplass ved Fillan skole
2020/233 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om tiltak på gnr 91 bnr 109. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/1016 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på eiendommen gnr 254 bnr 3. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/2873 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Sommerfullmakt Utvalg for Plan, landbruk og miljø
2020/1508 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Melding - Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 04.05.2020
2020/1675 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om tiltak gnr 24, bnr 10 m fl. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/2506 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 120 bnr 142. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/3088 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 for Plan, Landbruk, Miljø og Brann
2020/3088 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019 for Hitra kommune
2020/1477 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og årsberetning 2019 for Snillfjord kommune
2020/343 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport 1. tertial 2020 Hitra kommune
2020/343 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Revidert Handlings- og Økonomiplan 2020-2023
2020/343 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Hitra Storkjøkken - Økonomirapport 1. tertial 2020
2020/3124 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Vertskommunesamarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner innenfor området Oppfølgingstjeneste - rus og psykisk helse.
2020/2437 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 249, bnr 53. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/172 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 57 m fl
2020/2264 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse KVU Orkdalsregionen
2020/271 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - endring i reguleringsplan og VA-plan for Vikan gård, deler av gnr 13, bnr 1 m fl
2020/1283 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjon av retningslinjer "Trygt hjem for en 50-lapp"
2020/3140 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Kjøp fritidstomt Jøsnøy - gnr.123 bnr. 11
2020/240 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Furulund og Vollan, deler av gnr 127, bnr 18 og 23
2020/2142 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Hitra idrettspark - godkjenning av søknad om forskuttering av spillemidler for bygging av garasjebygg
2020/2203 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak, gnr 142, bnr 20. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/2143 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på eiendommen gnr 207, bnr 1 og 26 frem til gnr 207, bnr 19/21. Dispensasjon fra reguleringsplan for Rottem hyttefelt og pbl §1-8
2020/1865 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 204, bnr 4. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/1427 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i Hitra kommune
2020/2111 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om tiltak på gnr 251, bnr 28. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Våberg Camping
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagesak - vedtak om tvangsmulkt gnr 130 bnr 11
2020/968 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om tiltak gnr 250 bnr 4. Dispensasjon fra reguleringsplan for Bystingen
2020/2106 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak - gnr 21 bnr 2. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/1317 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen - gnr 19, bnr 91.
2020/844 20200629 29.06.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 210 bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/3717 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
2020/3715 20200626 26.06.2020 Inngående brev Anmodning om avklaring av interesse for overtakelse av statlig fiskerihavn KYSTVERKET
2020/3714 20200626 26.06.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr 76 bnr 3 Rachel Solheim
2020/672 20200626 26.06.2020 Inngående brev Dokument 19/01925-3 Svar på henvendelse opprydding linjetrase Fillan trafo sendt fra et selskap i TrønderEnergi Tensio AS
2020/619 20200626 26.06.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Ann Louise Nielsen
2020/3708 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest byggetiltak gnr 52 bnr 5 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/3052 20200626 26.06.2020 Inngående brev Ansvarsrett utslipp Arne Gaare
2020/619 20200626 26.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 92/9 Anonym
2020/619 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 92/9 Postmottak
2020/3684 20200626 26.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 204 bnr 94 Ragnar Volden
2020/3691 20200626 26.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gbnr 204 bnr 12 Ragnar Volden
2020/3691 20200626 26.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 204 bnr 12 Arne Joar Sundet
2020/405 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Hanne Hagerup-Nilsen
2020/1675 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling. Søknad om tiltak på gnr 24, bnr 10 m fl. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 Martin Lein Staveli m.fl.
2020/1675 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om tiltak gnr 24, bnr 10 m fl. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1675 20200626 26.06.2020 Utgående brev Klagebehandling - søknad om dispensasjon til etablering av vei, gnr 24 , bnr 10 m fl Lene Tømmerås Bakeng m.fl.
2020/3210 20200626 26.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 124 bnr 75 Kystplan AS
2020/3687 20200626 26.06.2020 Utgående brev Stoppordre - ulovlige byggearbeider på eiendommen gnr 114 bnr 85 Frank Robert Bjørk
2020/2111 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 251, bnr 28. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Våberg Camping. Roar Furuhaug m.fl.
2020/1722 20200626 26.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt dokumentasjon på miljøsanering av forurensede masser KYSTPLAN AS
2020/3394 20200626 26.06.2020 Inngående brev Partsliste John Birger Brevik
2020/3684 20200626 26.06.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr 204 gnr 94 Ingrid Jørstad Braut
2020/2203 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 142 bnr 20. Dispensasjon fra pbl §1-8 KYSTPLAN AS AVD HITRA m.fl.
2020/233 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 91 bnr 109. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. Arne A Morsund m.fl.
2020/233 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om tiltak på gnr 91, bnr 109. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3687 20200626 26.06.2020 Utgående brev Stoppordre - ulovlige byggearbeider på eiendommen gnr 114 bnr 85 Frank Robert Bjørk
2020/1865 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 204 bnr 4. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Linda Leiknes
2020/3588 20200626 26.06.2020 Inngående brev Deltakende kommuner i oppfølgingsordningens forfase 2020 Utdanningsdirektoratet
2020/1865 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om tiltak på gnr 204, bnr 4. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/968 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - Søknad om tiltak gnr 250, bnr 4. Dispensasjon fra reguleringsplan for Bystingen Olav Jostein Bjørgan m.fl.
2020/1688 20200626 26.06.2020 Inngående brev 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ingen tilgang 20200626 26.06.2020 Inngående brev Tilleggsbrev ad gnr 130 bnr 11 Bjørn Ekle
2020/968 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om tiltak gnr 250 bnr 4. Dispensasjon fra reguleringsplan for Bystingen" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3682 20200626 26.06.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av - gnr 254, bnr 3, festenummer 3 Lise M. Wang-Henrichsen
2020/3707 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse ROJO ARKITEKTER AS
2020/3709 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift til integreringsloven Kunnskapsdepartementet
2020/2143 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak på gnr 207 bnr 1 og 26 frem til gnr 207 bnr 19/21. Dispensasjon fra reguleringsplan for Rottem hyttefelt og pbl §1-8 Stig Erik Pedersen m.fl.
2020/1010 20200626 26.06.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2020/1010 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/672 20200626 26.06.2020 Utgående brev Dokument 19/01925-3 Svar på henvendelse opprydding linjetrase Fillan trafo sendt fra et selskap i TrønderEnergi Tensio AS
2020/2106 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 21, bnr 2. Dispensasjon fra pbl §1-8 May-Lis Meland Kvalvik
2020/619 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn Postmottak
2020/844 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 210 bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 AREAL & PLAN AS m.fl.
2020/3452 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad på stilling Rutt Janne Lystad
2020/1434 20200626 26.06.2020 Inngående brev Avlysning av dialogmøte med kommunen om barneverntjenesten på Hitra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3728 20200626 26.06.2020 Inngående brev Havmyran naturreservat og Grytelva naturreservat - dispensasjon til dronefilming - Nordisk Film TV AS - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3565 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling Asbjørn Gaasø
2020/3711 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift til integreringsloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/670 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kopi av faktura til skogeiere i tidligere Hemne og Snillfjord Kommune. Heim Kommune
2020/3700 20200626 26.06.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/672 20200626 26.06.2020 Utgående brev Manglende opprydding i linjetrase etter utbygging i Hitra kommune TENSIO AS
2020/3129 20200626 26.06.2020 Utgående brev Ang flytebrygge på gnr 62 bnr 9 Lars Torbjørn Samdahl
2020/1907 20200626 26.06.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - avslag på søknad om skolebytte *****
2020/3688 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingtilatelse gnr 204 bnr 234 VENNATRØ BOLIGUTVIKLING AS