eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
34348/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev 19/5420-11 Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Postmottak KMD
34347/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innkalling og dokumenter til Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 18.12.2019. Mn110 - Arvid Vollum
34345/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Møtereferat Faglig samarbeidsutvalg Orkdal DPS, -Rus og samarbeidende kommuner St. Olavs hospital
34344/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
34343/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Skjøte Tore Faxvaag
34331/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Gjelder sak med ref. 2019/6540-3 / Arkivkode F11 *****
34350/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Til kommunen - informasjon om virksomheter i deres geografiske ansvarsområde som er underlagt storulykkeforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
34373/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev 19/3230-12 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Klima- og miljødepartementet
34383/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om fradeling av 2 parseller fra 23/ - Hitra kommune. Trøndelag fylkeskommune
34392/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Kjell Arild Bremvåg
34395/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall Trøndelag- status for arbeidet med å etablere et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerer kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14226/2016 20191205 05.12.2019 Utgående brev Varsel om tvangssalg *****
34288/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Krav om stans i anleggsarbeid Frode Hestnes
34272/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om tillatelse i ett trinn, på gnr 11. bnr 81. SELBUHUS AS
34271/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest KYSTPLAN AS
34269/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 83 bnr 15 KYSTPLAN AS
34267/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
34273/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 23 bnr 3 Ole Ingar Reitan
34274/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Ad driftsplan ved Leikvam gård Svend Røstvik Reitan
34281/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Utsending krav om husleie for kommunal bolig *****
34282/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Utsending krav om husleie for kommunal bolig *****
34283/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Leiekontrakt gnr 92 bnr 55 H202 *****
34286/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 91 bnr 44 Gunnar Selsbak
34287/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Signert leiekontrakt gnr 90 bnr 11 *****
34291/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Utsending krav om husleie *****
34292/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Retur av dokument gnr 92 bnr 64 STATENS KARTVERK
34293/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK
34294/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Melding til tinglysing Tinglysning
34295/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oppgjørsoppstilling gnr 116 bnr 49 ADVOKATFIRMAET STOKHOLM SVENDSEN AS
34296/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Retur av dokument Tinglysning
34298/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Tinglysning
34300/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Jordleieavtale gnr 35 bnr 5 / gnr 41 bnr 1 John Ulrich Strøm
34304/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedr. 19-348118-2 - Tillatelse - Fv. 6456 til eiendommen gnr. 24 bnr. 14 i HITRA kommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel Statens vegvesen
34305/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad om TT kort *****
9211/2014 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kryssing av vann og avløpsledninger i sjø Telenor Norge AS
34195/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Nedsatt fartsgrense på kommunal veg i Vingvågen Snillfjord Kommune - Inger Krokstad
34185/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilsvar Hitra Rolf Johansson
34181/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev SAK 2017/3264 - Vertikaldelt tomannsbolig i Selvågveien 58 a og b, gnr/bnr 68/160 - Søknad om ferdigattest Rojoarkitekter - Eskil Laksfors
34207/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Gebyrregulativ vannavgift 2020 - offentlig høring. Ansnes Midtre Vassverk
34217/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Avtale om gjesteelever mellom Hitra og Orkland Orkland kommune
34233/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Havnerådsmøte 13.12.19 Knhavn - Geir Kjønnøy
34240/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Samtykkeerklæring *****
34243/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 95 bnr 18 FALKENBERG SERVICE AS
34244/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=q3b864, SakId=297700) *****
34245/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - gnr 9 bnr 1 FLESVIK ARNT M
34246/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Ad. etterlysning av skriftlig jordleieavtale Halvard Andre Stadsvik
34137/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tiltak fyrverkerisesongen 2019/2020 Dsb - anne-wenche.gilberg@dsb.no
34132/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev 44190110/ Ramnfjellveien 5/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel Hans Bergersen
34129/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Jordleieavtale Greta Rabben
34122/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev 44190067/ Lauvåsveien 54/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel Ole Hermanstad
34118/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukere/pasienter til Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister.pdf (ligger vedlagt) Helsedirektoratet
34104/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om forhåndskonferanse, gbnr. 17/3 Kystplan AS
34112/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 29 bnr 38 Jenny Anita Skarpnes
34113/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 29 bnr 38 Helge Idar Skarpnes
34115/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Lønnsslipp *****
34117/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Svar på klage om reduksjon av praktisk bistand under ferieavvikling *****
34121/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 36 bnr 3 Kjell M Erlingson Lavik
34090/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Åpen søknad Hitra Helsetun *****
34124/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forespørsel om at det åpnes sak for oss i " De eldres råd" Hitra kommune Halvard Petter Ulvan
34125/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 36 bnr 3 Kjell M Erlingson Lavik
34126/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Oppsigelse *****
34127/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 121 bnr 1 STIFTELSEN AUNØYA
34128/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 121 bnr 1 - Flytebrygge STIFTELSEN AUNØYA
34130/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Assistanse for bruker *****
34134/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Skatteoppgjør 2018 *****
34135/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Vedr. 19-325958-2 - Høringssvar - søknad om driftskonsesjon for Hitra Bergverk i Hitra kommune - Tiltakshaver: Hitra Bergverk AS Statens vegvesen
34138/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Leiekontrakt *****
34140/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets *****
34156/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Det å sikre at klager fra eldre blir hørt og utredet av administrasjonen og forvaltningen før vedtak blir gjort. Halvard Petter Ulvan
34163/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av: Innvilgelse av reservedrosjeløyve for inntil 9 sitteplasser med tilslutning til Hitra Taxisentral DA Trøndelag fylkeskommune
997/2017 20191202 02.12.2019 Utgående brev Gebyrendring - gnr 69 bnr 3 Odd Helge og Liv G. Nordbotn
13945/2018 20191202 02.12.2019 Utgående brev Faktura for Vann og avløp - 123/23 Lerøy Midt AS
34081/2019 20191201 01.12.2019 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=aeq56a, SakId=294210) *****
34055/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - og årsrapportering for 2019 Kulturtanken
34047/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Forslag til avtale gjesteelever Hitra - Orkland Agdenes kommune
34036/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tillatelse - FV 6448 ved eiendommen gnr. 71 bnr. 44 i HITRA kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg John Morten Sandvik
34035/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Carport knarrlagsund John Morten Sandvik
34025/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 93 bnr. 71 og 173 Ove Haugen
34028/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Digital arkivplan for Hitra kommune 2020 Documaster - Paal Tidemand
34033/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Mottaksforhold DAB - Hitra kommune - Melding om dårligere mottaksforhold på strekningen Sandstad - Kjerringvåg (Fv 714) NORKRING AS AVD TRONDHEIM
34041/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner KMD
34052/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av brev - kjøp av tjenester i 2019- Mausund FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
34054/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 116 bnr 23 Kystplan AS
34062/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. Helse- og omsorgsdepartementet
34064/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner Sel kommune
34067/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedrørende sommervedlikehold på 7 kirkegårder på Hitra 2020 Hitra kirkelige fellesråd
34001/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan for Hallarvikbukta - Hitra 20/61 m.fl. Fylkesmannen - Stubbrud, Elisabeth Varsi
34000/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Ny stedfortreder ølsalg Joker - JOKER Knarrlagsund
33984/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS. Midt-Norge 110 sentral - Arvid Vollum
33982/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Deltakelse i Drikkevannsstudien - Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet - Drikkevannsstudien
33981/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Statusoppdatering - Drikkevannsstudien Folkehelseinstituttet- Svendsen, Camilla
33985/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Purring - Rapportering utleieboliger 2019 Husbanken
33996/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Utvidet frist *****
34010/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Vedr. 17-202935-6 - Uttalelse - Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til endring i reguleringsplan for Selvågen sør, gnr 68, bnr 1 m fl Statens vegvesen
34014/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Høring - endring i yrkesfaglig tilbud som gjelder fra 2020 Utdanningsdirektoratet
11867/2013 20191128 28.11.2019 Utgående brev Søknad om avløsertilskudd Fylkesmannen
12019/2013 20191128 28.11.2019 Utgående brev Avløsertilskudd ved sykdom *****
14596/2013 20191128 28.11.2019 Utgående brev Behandlet søknad om avløsertilskudd ved sykdom *****
14630/2013 20191128 28.11.2019 Utgående brev Avløsertilskudd ved sykdom *****
3859/2015 20191128 28.11.2019 Utgående brev Oversendelse av pantedokumenter Lindorff AS