eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5492/2019 18.04.2019 Inngående brev FV 6450 ved eiendommen gnr. 86 bnr. 5 i HITRA kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg BRIT KARIN MASTAD JØRGENSEN
5484/2019 17.04.2019 Inngående brev Godkjent oppmelding i barne- og ungdomsarbeiderfaget *****
5488/2019 17.04.2019 Inngående brev Nabovarsel til Hitra kommune gnr 91 bnr 3 KAMA EIENDOM AS
5489/2019 17.04.2019 Inngående brev Nabovarsel vedr. eiendom Gnr 19 Bnr 55 Marith Synnøve Holm
4506/2014 17.04.2019 Utgående brev Søknad om midler til utviklingsprosjekt for Bedre læringsmiljø Linda Merete Svanholm m.fl.
6038/2013 17.04.2019 Utgående brev Samarbeidsavtale - LP-modellen Læringsmiljøsenteret - Universitetet i Stavanger
3095/2015 17.04.2019 Utgående brev Tildeling av midler - Læringsmiljøprosjektet 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
4312/2013 17.04.2019 Utgående brev VS: Ekstra skyssmidler ifm hospitering Hitra ungdomsskole
9828/2014 17.04.2019 Utgående brev Referat avklaring Dolmøya Næringspark - Knutshaug Erik Knutshaug
8698/2017 17.04.2019 Utgående brev VS: antakelse av utførende entreprenør - KN Entreprenør As KN Entreprenør AS m.fl.
8685/2017 17.04.2019 Utgående brev Dolmøy Næringspark - opparbeidelse - valg av leverandør Hitra Anleggsservice As
5483/2019 17.04.2019 Inngående brev Ad varsel om pålegg Gunn Astrid Wedø Hjertås
6187/2017 17.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på gjennomføring av fagprøve ved SFO Fillan skole Anna Karoline Hammer Hardie
5487/2019 17.04.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for Monsøya - fradeling av parsell - Hitra 38/25 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
5478/2019 16.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell KONSEK TRØNDELAG IKS
5446/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om stilling Guro Afseth
5455/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 21 bnr 5 KYSTPLAN AS
5450/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kystplan AS
5456/2019 16.04.2019 Inngående brev Gjennomføringsplan gnr 21 bnr 5 KYSTPLAN AS
4391/2019 16.04.2019 Utgående brev SV: skisse o - 749452 Euroskilt
4313/2019 16.04.2019 Utgående brev Bestilling veinavnskilt Fyrmesterveien Euroskilt
14092/2018 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - fradeling av parsell fra gnr 13 bnr 2. Ragnar A Hermanstad
1145/2019 16.04.2019 Utgående brev Godkjenning - Fradeling av parsell fra eiendommen gnr 13 bnr 2 til formål Bevaring/Kulturminnepark Ragnar A Hermanstad m.fl.
1122/2019 16.04.2019 Utgående brev SV: Knarrlagsund bru - reguleringsplanlegging - konsulent Tangstad Arnfinn
4507/2019 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storhaugen - klagebehandling EGGEN ARKITEKTER AS m.fl.
14310/2018 16.04.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storhaugen Kjersti Tannvik
14322/2018 16.04.2019 Utgående brev SV: Foreløpig tilbakemelding - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storhaugen Kjersti Tannvik
1024/2019 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storhaugen, gnr 92, bnr 1 m fl VIKAN SAMEIE
1021/2019 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storhaugen, gnr 92, bnr 1 m fl EGGEN ARKITEKTER AS
15424/2018 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon - fradeling av parsell fra eiendommen gnr 127, bnr 19 Gerd Hildur Rønning m.fl.
14359/2018 16.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad Synnøve Aslaug Hanssen
1129/2019 16.04.2019 Utgående brev Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell til boligformål på gnr 127 bnr 19; tilleggsareal til gnr 127 bnr 77 Bjørn Anton Rønning m.fl.
5470/2019 16.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for planering av næringsareal, oppføring av lager-, personalbygg og kai - Frist 15.04.2019 Trøndelag fylkeskommune
5481/2019 16.04.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
5460/2019 16.04.2019 Inngående brev Oversending av dokument- sak Saga Sør- Trøndelag Jordskifterett
6619/2016 16.04.2019 Utgående brev Angående egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr. 23 bnr. 27 i Hitra Carl Einar Ianssen m.fl.
6604/2016 16.04.2019 Utgående brev Angående egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr. 104 bnr. 43 Tone Janette Sandvik og Kenneth Kaald Jørgensen
8576/2014 16.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar Augusta Jannie Haugen
10076/2014 16.04.2019 Utgående brev Landbruksfaglig vurdering i sak 14/1884 - Søknad om fradeling av fritidsboligtomt i LNF-område Torgeir Sæther
9914/2014 16.04.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av tomt til fritidsboligformål samt oppføring av fritidsbolig, eiendommen gnr 79, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Augusta J Haugen
3310/2015 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om utbedring av gangsti til biladkomst. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Kongsneset. Klagebehandling Hans Nordgård
3312/2015 16.04.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse : "Søknad om utbedring av gangsti til biladkomst. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Kongsneset. KLagebehandling." Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
3391/2015 16.04.2019 Utgående brev Klage på avslag på søknad om fasadeendring gnr 83 bnr 1 Tiltakshaver: Inger Lise Mellemsæther Inger Lise Mellemsæther
3396/2015 16.04.2019 Utgående brev Klage på avslag på søknad om fasadeendring gnr 83 bnr 1 Tiltakshaver: Inger Lise Mellemsæther Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
1401/2015 16.04.2019 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon - eiendommen gnr 68, bnr 119, Knarrlagsund Harald Wolden
3300/2015 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på eiendommen gnr 68, bnr 119. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Oleviken Jan Henrik Trøen og Tonje Løseth
12394/2015 16.04.2019 Utgående brev SV: saksmappe 2014/2958-5 Advokat Carl Fredrik Hestbek
12300/2015 16.04.2019 Utgående brev SV: saksmappe 2014/2958-5 Advokat Carl Fredrik Hestbek
2234/2016 16.04.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på eiendommen gnr 68, bnr 119. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Oleviken. Klagebehandling. Trøpa as v/Jan Henrik Trøen
1382/2016 16.04.2019 Utgående brev SV: Byggesøknader på 68 / 119 og 128 Rolf Gudding
Versjon:5.1.1