eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
26318/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Referat frå Fagråd for medisinsk beredskap og akuttmedisinsk kjede 11.06.19 Stolav - Watne, Øyvind
26299/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Helse og omsorgsdepartementet
26262/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
26263/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 92 bnr 20 og 37 - parkanlegg Hitra kommune
26310/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Nabovarsel Hitra kommune
26273/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Orientering av planlagt kartlegging av naturtyper i Meldal, Oppdal, frøya og Hitra 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
26306/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - uttalelse Politiet - lensmannen i Hitra
26307/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - uttalelse Politiet - lensmannen i Hitra
26308/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - vandelsvurdering Politiet - lensmannen i Hitra
26261/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kommunal overtagelse av Vingvågen Vassverk Wingvax - Brynjar Wingan
26304/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vandelsvurdering - salgsbevilling Politiet - lensmannen i Hitra
25056/2019 20190621 21.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv på deler av fast eiendom gnr 34 bnr 3,4 og 7
26259/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kvernhusvik skipsverft AS - oppfølging av tilsyn ved verftet og gitte avvik - varsel om tvangsmulkt - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
26305/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Melding om skifte av styrer og stedfortreder - Coop Extra Politiet - lensmannen i Hitra
26300/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Oversendelse - Offentlig ettersyn av forslag til endring i reguleringsplan og VA-plan for Vikan gård - Deler av gnr/bnr 13/1 mfl sendt fra et selskap i TrønderEnergi Trønderenergi
26323/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev 5A Søknad om leie av lokaler - Hitra kultursenter HITRA KIRKELIGE FELLESRÅD
26312/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
26269/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Garasje - gnr 116 bnr 8 Kystplan As
26333/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av tilskudd til avløsning ved sykdom mv. - ber om effektuering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
26178/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Attached Image Hitranett
26143/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev 1811 Søknad om igangsettingstillatelse for anlegging av flytebrygge, gnr. 71, bnr. 2. Sorliarkitekter - Hanne Sørli Wisniewski
26180/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 93 bnr 57 RØRLEGGERTEAM AS
26181/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 87 bnr 21 RØRLEGGERTEAM AS
26183/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 122 bnr 139 RØRLEGGERTEAM AS
26185/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 124 bnr 148 RØRLEGGERTEAM AS
26186/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 116 bnr 56 RØRLEGGERTEAM AS
26200/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
26215/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Kontrakt og databehandleravtale Aski Raski ASKI RASKI AS
26241/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Standard databehandleravtale - Skoledata Enternett
26137/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev 00001H.pdf Hitra kommune
26138/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Krav om forhandling, HTA kap 4. FAGFORBUNDET HITRA
26140/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere Helsedirektoratet
26207/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Innkalling HOPSJØ - SMÅGE VANNLAG SA
26121/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Henriette Flatsetø
26135/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Purring FAGFORBUNDET HITRA
26148/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv Helse- og omsorgsdepartementet
26139/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi - Midt-Norge
26080/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Generell jobbsøknad вадим черныш
26064/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Tomt B9 Skoglund - gbnr 124/91 Dhh
26063/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Referat fra samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 17 juni 2019 Frøya kommune
26061/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Vannledning Hopsjøen - Smågasjøen gnr 22 m.fl bnr 23 m.fl STRUCTOR TRONDHEIM AS
26045/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - svar på søknad, Hitra kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
26057/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
26089/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Oppdatert: Høring – nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO V4
26076/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om omsorgsbolig *****
26087/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Til brannsjefen - brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2019 Dsb
26101/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
24679/2019 20190619 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Skolemåltid
24672/2019 20190619 19.06.2019 Saksframlegg/innstilling Barnehage- og skolebruksplan 2019-2030
26042/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt stilling Lena Sofie Langdal Antonsen
26088/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Skisse på tiltak- ny veranda Hitra kommune
2051/2017 20190619 19.06.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten *****
26095/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Refusjonskrav for våren 2019 Johannes Fjeldvær
2898/2019 20190619 19.06.2019 Utgående brev Lærling Hitra kommune
649/2012 20190619 19.06.2019 Utgående brev Kommuneblomster Inger Gjærevoll
1433/2012 20190619 19.06.2019 Utgående brev Vedr. gnr. 16 bnr. 53 i Hitra Kommune - Kommunale avgifter Olga Synnøve Knutshaug
930/2012 20190619 19.06.2019 Utgående brev Refusjonskrav fax/porto/kopiering 2011 Hitra Storkjøkken
25932/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2020-2023 - Nye Hitra kommune Kartverket
25913/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse nr. 1 for tiltak på Leirvågvn. 2, gnr 95 bnr 18 og gnr 96 bnr 33 Otto Falkenberg
25909/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Byggesøknad Vannledning gnr 67 bnr 15- Herøya østre Bjørn Arild Gården
25889/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dokument 19/147980-2 Tillatelse til kryssing - Vannledning - Fv. 6440 - Sansdat - Hitra kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
25890/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dolmsundbrua - aut. stengning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN
26012/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Dolmsundbrua - automatisk stengning - Uttalelse
25891/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Gravesøknad Oldervikveien1. Fibertrase Telenor. gnr 93 bnr 1 RELACOM AS DISTRIKT MIDT ORKANGER
25901/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87 bnr 65 og 141 Hege Sørvåg Hauge
25904/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87 bnr 65 og 141 Petter Gjesdal
25906/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 21 bnr 1 Pål Rune Jenssen
25565/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Profilprogram "Hitra når du vil"
25886/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Søknad om stilling Regine Strand
25504/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Hitra kommunes organisering pr. våren 2019
25399/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på eiendommen gnr 105, bnr 53. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
25911/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 122 bnr 36 LERVÅG EIENDOM AS
25914/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 10 Robert Aune
25992/2019 20190618 18.06.2019 Inngående brev Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt HELSEDIREKTORATET
25519/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om startlån - fullfinasiering
23057/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på eiendommen gnr 104, bnr 49. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Neverlia
24266/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 - gnr 84 bnr 107 uthus til fritidsbolig
4821/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 83 bnr 1 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8
25333/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling GNR 87 BNR 57 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT KOMMUNAL VEI
24584/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på eiendommen gnr 122, bnr 306. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Grønnbakken/Myreng/Moholt
25737/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på eiendommen gnr 2, bnr 40. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Moa og pbl. §1-8
25172/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr 47, bnr 131. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan II
25641/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Avtale om deling av Snillfjord
25649/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Fullføring av skoleløp for elever i Snillfjord kommune - ny sak
3521/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad - Ledsagerbevis *****
4639/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis *****
3558/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ang. søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
3969/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Sms *****
23986/2019 20190618 18.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om gjenoppføring av naust på eiendommen gnr 19, bnr 4. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
4718/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad for reiserett med transporttjenesten *****
3466/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad for reiserett med Transporttjenesten *****
4576/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
3478/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Ledsagerbevis *****
3465/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad for reiserett med Transporttjenesten *****
4573/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
203/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Bekreftelse deltakelse på introduksjonsprogram *****
4645/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse *****
400/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
3844/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om deltakelse i introduksjonsordning *****
3846/2017 20190618 18.06.2019 Utgående brev Vedtak om norsk og samfunnskunnskap, 600 timer *****