eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/5274 20201026 26.10.2020 Inngående brev Universell utforming i kommunen. Karoline Hansen
2020/676 20201026 26.10.2020 Inngående brev Forside periodisk oppgjør oktober 2020 ORKLAND KOMMUNE
2020/619 20201026 26.10.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn KN Entreprenør AS
2020/201 20201026 26.10.2020 Inngående brev Reviderte bestemmelser og plankart - Reguleringsplan for Fillan næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/755 20201026 26.10.2020 Inngående brev Innspill fra Kystmuseet til Hitra kommunes kulturminneplan Kystmuseet
2020/4688 20201026 26.10.2020 Inngående brev Rapportering 2020 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/87 20201026 26.10.2020 Inngående brev Privat forslag detaljplan for Olalia Tomt nr. 24: Revisjon Reguleringsbestemmelser 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/619 20201026 26.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Kåre Kårtvedt
2020/619 20201026 26.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn gbnr 204/12 Kåre Kårtvedt
2020/5262 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 127 bnr 20 MESTERSERVICE AS
2020/2367 20201026 26.10.2020 Inngående brev Kart over bjørnavaagen vannverk Bjønavågen Vannverk
2020/5254 20201026 26.10.2020 Inngående brev Planinitativ Lillevika - Akset gnr 124 bnr 10 KYSTPLAN AS
2020/181 20201026 26.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Hestvika Lyslag Hestvika Lyslag
2020/5268 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til historiebok om feiere Feiermesterenes landsforening
2020/619 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Kåre Kårtvedt
2020/619 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Kåre Kårtvedt
2020/541 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr 87, bnr 208 og 211. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Ansnes boligfelt og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/4941 20201026 26.10.2020 Inngående brev Dokumentasjon - søknad om sanitærabonnement gnr. 204, bnr. 30 Heidi Kristin Myklebust Jamtøy
2020/5250 20201026 26.10.2020 Inngående brev Eierandel - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 54/3 Pretor - Susann Halsnes Eriksson
2020/678 20201026 26.10.2020 Inngående brev Nyhetsbrev: Klimaomstilling i Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune
2020/5255 20201026 26.10.2020 Inngående brev Innkalling til drøftingsmøte Fagforbundet
2020/3047 20201026 26.10.2020 Inngående brev Finansiering og tinglyst panteobligasjon *****
2020/3871 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oppgjør DNB EIENDOM AS
2020/5256 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 23 bnr 36 Mats Lossius Grostad
2020/5256 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 23 bnr 36 Roy Åge Lossius Grostad
2020/5257 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 51 Fredrik Ianssen Lundh
2020/5257 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 51 Ida Hongbarstad B Lundh
2020/4746 20201026 26.10.2020 Utgående brev Høringsinnspill fra Hitra kommunestyre angående konsept for sambandet Trondheim - Hitra/Frøya - Kristiansund Trøndelag fylkeskommune
2020/5258 20201026 26.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 3 Joakim Margido Eide
2020/5156 20201026 26.10.2020 Inngående brev Fritak for omregistreringsavgifter ved omorganisering – Brannbilene på Sunde Hitra Kommune
2020/5260 20201026 26.10.2020 Inngående brev Invitasjon til kundemøte med revisjonen Revisjon Midt-Norge SA
2020/5260 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar - Invitasjon til kundemøte med revisjonen Postmottak
2020/5261 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 89 bnr 2 - vei Svein Arne Selvåg
2020/5048 20201026 26.10.2020 Utgående brev Overleveringsbrev, prosjekt Fv.714 Dolmøy næringsareal, tomt A2 og C1 Perica Benic
2020/5048 20201026 26.10.2020 Utgående brev Overleveringsbrev, prosjekt Fv.714 Dolmøy næringsareal, tomt A2 og C1 John Lernes m.fl.
2020/4984 20201026 26.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad Marit Remen
2020/1924 20201026 26.10.2020 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 24 - Korona-pandemien Fylkesmannen i Trøndelag (Via CIM)
2020/5019 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Kristin Lunde
2020/5019 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Elin Lervik Stuberg
2020/5046 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Zwestin Welfry
2020/5263 20201026 26.10.2020 Inngående brev Høring- forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/5264 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigatteste gnr 18 bnr 16 ÄLVSBYHUS NORGE AS
2020/5041 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Juey Nguyen
2020/87 20201026 26.10.2020 Inngående brev Privat forslag detaljplan for Olalia Tomt nr. 24: Revisjon Reguleringsbestemmelser 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/87 20201026 26.10.2020 Utgående brev Privat forslag detaljplan for Olalia Tomt nr. 24: Revisjon Reguleringsbestemmelser 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4923 20201026 26.10.2020 Inngående brev Korrespondanse vedr klage Arnt Helge Nikolaisen
2020/4923 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på klage Arnt Helge Nikolaisen
2020/124 20201026 26.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Hernes - gnr 57, bnr 2. Anita Hernes Simonsen m.fl.
2020/124 20201026 26.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Balsnes - gnr 127, bnr 1. Tone-Alice Strøm Karlsen
2020/2308 20201026 26.10.2020 Utgående brev Utsatt frist for reparasjon/bytte av slamavskiller gnr 87 bnr 1 Linda Martinsen Malum
2020/4201 20201026 26.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Igangsettingstillatelse gnr 17, bnr 75 - oppføring av tilbygg til næringsbygg Grimstad og Tønsager AS
2020/124 20201026 26.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Asplia - gnr 7, bnr 4. Anne Strøm
2020/4803 20201026 26.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt dokumentasjon til matrikkelføring - Gnr 25 Bnr 29 Helge Brendryen
2020/4721 20201026 26.10.2020 Utgående brev Purring på tilbakemelding - Gnr 64 bnr 4 Kåre Forsnes
2020/5187 20201026 26.10.2020 Utgående brev Vannmålermelding gnr. 22, bnr. 52 Ragnar Traasdahl og Hopsjø-Småge vannlag
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 20 bnr 61 KYSTPLAN AS
Ingen tilgang 20201026 26.10.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 20 bnr 60 KYSTPLAN AS
2020/4767 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tilsagn tilskudd til utredning og prosjektering *****
2020/3336 20201026 26.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Endringstillatelse - Justert planløsning og leilighetssammensetning - Vikatoppveien 50-64, gnr 92 bnr 69 ROJO ARKITEKTER AS
2020/1010 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/1010 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/4694 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar - Interkommunale samarbeid Hitra kommune Fylkesmannen i Trøndelag
2020/4945 20201026 26.10.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 22, bnr 215 Peter Holm
2020/5222 20201026 26.10.2020 Utgående brev Santitærabonnement gnr 93 bnr 178 LYNGLIA AS
2020/4393 20201026 26.10.2020 Utgående brev Mangler ved søknad Glenn Birger Kvernø
2020/5232 20201026 26.10.2020 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - Utvidelse av Hitrahallen Katie Olsø m.fl.
2020/5228 20201026 26.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 48, bnr. 103 (gnr. 48, bnr. 129) Bjarne Johan Faxvaag
2020/343 20201026 26.10.2020 Utgående brev Oversendelse av varsel om marginregulering - NIBOR for lån nr. 20140629 i Kommunalbanken. Kommunalbanken m.fl.
2020/1742 20201026 26.10.2020 Utgående brev Bestilling av annonse Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/619 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Atpa AS
2020/4178 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om transporttjeneste *****
2020/3304 20201026 26.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2020/13 20201023 23.10.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/148 20201023 23.10.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Trøndelag fylkeskommune
2020/5245 20201023 23.10.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 204 bnr 182 Tommy Wedø
2020/5244 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad tiltak skorstein gnr 20 bnr 88 NORDMØRE MONTERING AS
2020/619 20201023 23.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Atpa AS
2020/193 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innspill/merknader Sentrumsplan Fillan KI INVESTERINGSSELSKAP AS
2020/5242 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 11 bnr 4 KYSTPLAN AS
2020/1010 20201023 23.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2020/193 20201023 23.10.2020 Inngående brev Innspill på Hitra kommunes nye sentrumsplan KAMA EIENDOM AS
2020/172 20201023 23.10.2020 Inngående brev Brev fra Fylkesmannen i Trøndelag vedr planforslaget Brenna ING OLE GULLICHSEN
2020/5227 20201023 23.10.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 91, bnr 93 KYSTPLAN AS
2020/5243 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/5250 20201023 23.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GNR 54 BNR 3 HITRA KOMMUNE PRETOR ADVOKAT AS
2020/1010 20201023 23.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/5061 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Arne Kvam
2020/4995 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Mariel Kampevoll Nikolaisen
2020/5041 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Geir Smistad
2020/5041 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Anja Christina Kjølsø
2020/5239 20201023 23.10.2020 Utgående brev Varsel om befaring - Oppfølging av gjerdetrase på eiendommen - gnr 1, bnr 5. Roger Vassbotn
2020/4799 20201023 23.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om fradeling fra gnr 125, bnr 1. Dispensasjon fra pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/4995 20201023 23.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Torid Skogstad m.fl.
2020/3259 20201023 23.10.2020 Utgående brev Spørsmål om boligtype - søknad om tillatelse til tiltak gnr. 71, bnr. 11 Rojo arkitekter AS
2020/3259 20201023 23.10.2020 Utgående brev Vedrørende dispensasjon fra plankravet - søknad om tillatelse til tiltak gnr. 71, bnr. 11 Rojo arkitekter AS
2020/3034 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vedrørende begjæring om omgjøring av vedtak - konsesjon på erverv av fast eiendom - Odd Martin Hestnes - Hitra 28/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1639 20201023 23.10.2020 Inngående brev Ferdigattest - Tomannsbolig - Blåskogveien 56E/F, gnr 93 bnr 146 Hitra kommune
2020/270 20201023 23.10.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/2367 20201023 23.10.2020 Inngående brev Spørreskjema - Amundvåg vassverk Asmundvåg Vassverk
2020/5241 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/1587 20201023 23.10.2020 Inngående brev Dolmsundveien 4 Søknad om tillatelse i ett trinn 13/31 KYSTPLAN AS
2020/5252 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn gnr. 90, bnr. 31 KYSTPLAN AS
2020/5216 20201023 23.10.2020 Utgående brev Melding om tiltak behandlet etter plan- og bygningslovens §20-5 Torbjørn Normann
2020/4461 20201023 23.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet - høring BARMAN OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE m.fl.
2020/4969 20201023 23.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO - høring BARMAN OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE m.fl.
2020/2383 20201023 23.10.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt mellom Hitra kommune og Hitra Fotballklubb Hitra Fotballklubb
2020/5246 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte for videreføring og utvikling av krigsminnene på Hemnskjela Museene i Sør-Trøndelag avd Kystmuseet
2020/193 20201023 23.10.2020 Inngående brev Merknader til reguleringsplan for Fillan sentrum Trimfit
2020/5247 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vikantoppen dok.nr. 1951/301409 Brauten Eiendom AS
2020/5196 20201023 23.10.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 37/52 Siv Rui
2020/5248 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/5041 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Adal Gulzar
2020/5011 20201023 23.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/5248 20201023 23.10.2020 Inngående brev Nøkkelkvittering *****
2020/5207 20201023 23.10.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling vann gnr. 120, bnr. 122 - signert Hitra Anleggservice AS
2020/3793 20201022 22.10.2020 Inngående brev Godkjenning endring av tomteplasser gnr. 104, bnr. 35 i henhold til reg.plan Bengt Lindeberg
2020/670 20201022 22.10.2020 Inngående brev Info om det ekstraordinære driftstilskuddet Fylkesmannen i Trøndelag
2020/5227 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 91 bnr 93 KYSTPLAN AS
2020/1688 20201022 22.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine Folkehelseinstituttet
2020/1010 20201022 22.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/1010 20201022 22.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/5212 20201022 22.10.2020 Inngående brev Planinitativ Kongsneset KYSTPLAN AS
2020/5208 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring av utkast til Samarbeidsavtale mellom St. Olavs hospital og kommunene om sykehustjeneste for spesialistkandidater i allmennmedisin St.Olav hospital
2020/193 20201022 22.10.2020 Inngående brev Innspill til detaljregulering for Fillan sentrum - på vegne av grunneier gnr/bnr 93/28 AT PLAN & ARKITEKTUR AS
2020/1639 20201022 22.10.2020 Inngående brev Samsvarserklæringer Blåskogen HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/1639 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 93 bnr 146 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/5206 20201022 22.10.2020 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/193 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedrørende innspill til reguleringsplan for Fillan Sentrum ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS
2020/5203 20201022 22.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for NMSK midler til vei og drift og skogkultur for 2021 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/4799 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og supplering til søknad gnr 125 bnr 1 VARMBO BOLIG AS
2020/5046 20201022 22.10.2020 Inngående brev Unntatt offentligheten. *****
2020/5041 20201022 22.10.2020 Inngående brev Unntatt offentligheten. *****
2020/1010 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsynssak Hitra kommune Postmottak
2020/5207 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om tilkobling vann gnr. 120, bnr. 122 Hitra Anleggservice AS
2020/3552 20201022 22.10.2020 Utgående brev Oversendelse av kartskisse over ønsket hustomt Hilde Pulk
2020/1639 20201022 22.10.2020 Utgående brev Ferdigattest - Tomannsbolig - Blåskogveien 56E/F, gnr 93 bnr 146 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS m.fl.
2020/181 20201022 22.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Trivselstiltak i grendene Strand Skolekorps
2020/2367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Private vannverk - invitasjon til individuelle møter Yngvar Sæther m.fl.
2020/5043 20201022 22.10.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 204, bnr 15 Geir Aas Romundset
2020/619 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/5198 20201022 22.10.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr. 203, bnr. 79 Dag Fegstad
2020/5199 20201022 22.10.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr. 204, bnr. 62 Arne Iversen
2020/5005 20201022 22.10.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 2, bnr 40 SØRLI ARKITEKTER AS
2020/181 20201022 22.10.2020 Inngående brev Trivselstiltak Fjellværøy IL
2020/3793 20201022 22.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 1 og 35 (Oppdatert tomt F3, F4 og F5) Sigrid Helene Hansen
2020/3793 20201022 22.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 1 og 35 (Oppdatert tomt F3, F4 og F5) Camilla Bolin
2020/4967 20201022 22.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 91 bnr. 116 KK Areal AS
2020/4967 20201022 22.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmåling av fradelt tomt på gnr. 91 bnr. 116 Frode Eide
2020/4525 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på e-post angående tillatelse til VA-anlegg gnr. 68, bnr. 163 Rojo Arkitekter
2020/4778 20201022 22.10.2020 Inngående brev Info fra fylkeskommunen om hjorteviltforvaltning Trøndelag fylkeskommune
2020/619 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn i sak 2008/3224 Galina Aukan
2020/5211 20201022 22.10.2020 Inngående brev Byggesøknad gnr 71 bnr 7 - Tilbygg Roar Landevaag
2020/5041 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar: Unntatt offentligheten. *****
2020/5046 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar: Unntatt offentligheten. *****
2020/844 20201022 22.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Riving og nybygg naust - Lian, gnr 210 bnr 1 Areal og Plan AS
2020/5209 20201022 22.10.2020 Inngående brev Kommuner som har tatt i bruk Digisos-løsningene Arbeids- og velferdsdirektoratet
2020/2367 20201022 22.10.2020 Utgående brev Private vannverk - invitasjon til individuelle møter Emil Melting
2020/3552 20201022 22.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning Linda Malum
2020/3552 20201022 22.10.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmåling av boligtomt Hilde Pulk
2020/4941 20201022 22.10.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om sanitærabonnement gnr. 203, bnr. 30 Ole Jamtøy
2020/4660 20201022 22.10.2020 Inngående brev Ledningsnett Glenn Birger Kvernø
2020/4936 20201022 22.10.2020 Utgående brev Mangel ved søknad gnr 48, bnr 2 VIKAN UTBYGGINGSELSKAP AS
2020/211 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedrørende spørsmål om behandling av innspill til reguleringsplan for ny Knarrlagsund bru Trøndelag fylkeskommune
2020/3948 20201022 22.10.2020 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - Problemer knyttet til nedsatt membranytelse SINTEF community
2020/619 20201022 22.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/343 20201022 22.10.2020 Inngående brev Oversendelse av varsel om marginregulering - NIBOR for lån nr. 20140629 i Kommunalbanken. Kommunalbanken
2020/5229 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om dyrehold *****
2020/5230 20201022 22.10.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 104 bnr 48 og 49 Hitra kommune
2020/343 20201022 22.10.2020 Inngående brev Hitra kommune lån 8317.53.13209 Aksept- og gjeldsbrev ifm 5 års fastrente KLP Banken Offentlig
2020/4268 20201022 22.10.2020 Utgående brev Underrettes om videre rekrutteringsprosess Mostafa Salim Hisanawi
2020/4260 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/4121 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 130 bnr. 11 Dispensasjon fra pbl § 1-8
2020/4746 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse hurtigbåttilbud – konsept for sambandet Trondheim – Hitra/Frøya – Kristiansund
2020/1987 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 69, bnr 13. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/3307 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar - søknad transporttjenesten for funksjonshemmede- egenerklæring *****
2020/3776 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar -søknad for transporttjenesten for funksjonshemmede *****
2020/855 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar - søknad om TT kort *****
2020/201 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - reguleringsplan og VA-plan for Fillan Næringspark, deler av gnr 95 bnr 1 m fl
2020/87 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Olalia, tomt 24, deler av gnr 96 bnr 1
2020/1641 20201022 22.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2020/5196 20201021 21.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 52 Christian Reidar Øye
2020/5185 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr 69 bnr 176 KYSTPLAN AS
2020/5184 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett - gnr 11 bnr 4 KYSTPLAN AS
2020/162 20201021 21.10.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 14.10.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
2020/5182 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedr mulig bruksendring av Terningen fyr Sweco
2020/395 20201021 21.10.2020 Inngående brev Klage på vedtak i kommunestyret 25.09.2020 sak 88/20 Tore Ness
2020/395 20201021 21.10.2020 Inngående brev Klage på vedtak i kommunestyret 25.09.2020 sak 88/20 Tore Ness
2020/1010 20201021 21.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/4118 20201021 21.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 VALGDIREKTORATET
2020/4636 20201021 21.10.2020 Utgående brev Vedrørende utbedringer gnr 124 bnr 6 Kristin Lyngstad Utseth
2020/5046 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/5041 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/4636 20201021 21.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående utbedringer Gnr 124 bnr 6 Jens Ketil Holmen
2020/1010 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/5179 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra eiere i Helseplattformen AS vedr notat fra samarbeidsrådet ORKLAND KOMMUNE
2020/193 20201021 21.10.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan Øvre Oldervik Velforening
2020/193 20201021 21.10.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan Rolf Tore Pedersen
2020/5031 20201021 21.10.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2020/2367 20201021 21.10.2020 Inngående brev Bjørnevågen vannverk Bjørnevågen vannverk
2020/743 20201021 21.10.2020 Utgående brev Diverse tiltak - Gnr 38 bnr 15 Inger Norum
2020/5187 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 22, bnr. 151 Haldor og Anna Kristin Zahl
2020/1099 20201021 21.10.2020 Inngående brev Innsending av avviklingsregnskap, legater i Hitra kommune LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/5188 20201021 21.10.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 204, bnr. 14 Geir Romundset
2020/5189 20201021 21.10.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 204, bnr. 55 Svein Rottem
2020/5190 20201021 21.10.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 204, bnr. 60 Terje Brustol
2020/5187 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 22, bnr. 8 Anne Sveen
2020/5187 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 22, bnr. 69 Kjell Storvik
2020/5249 20201021 21.10.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=b8qbbq, SakId=362199) *****
2020/2367 20201021 21.10.2020 Inngående brev Ansnes Midtre Vassverk BA - Besvarelse Ansnes Midtre Vassverk BA
2020/3313 20201021 21.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr 69 bnr 29. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/211 20201021 21.10.2020 Utgående brev Høringsinnspill fra Hitra kommunestyre angående høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan fv. 6448 Knarrlagsundbrua TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/5191 20201021 21.10.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler på gnr. 78, bnr. 31 Silvia Kaasbøll
2020/5111 20201021 21.10.2020 Utgående brev Sanitærabonnement gnr 22 bnr 192 Ann Kristin Floor
2020/193 20201021 21.10.2020 Inngående brev Uttalelse - forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum - Hitra 90/12 mfl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3871 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Melding - PS 131/20 Oppfølging av sak 130/20, erverv av eiendom.
2020/211 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse Knarrlagsund bru - Hitra kommune
2020/4080 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Nedlegging av vegbom ved Våvatnet - henvendelse fra Orkland kommune til regionrådet
2020/5071 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/2390 20201021 21.10.2020 Utgående brev Referat fra møte i Hitra kulturråd 20. oktober 2020 Arve Ulrik Fjeldberg m.fl.
2020/5169 20201021 21.10.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 104/65 Svein Erik Hustøft
2020/172 20201021 21.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på om innsigelse er imøtekommet - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5249 20201021 21.10.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=b8qbbq, SakId=362199) *****
2020/5164 20201021 21.10.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/4484 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av friluftsavdeling ved Fillan barnehage
Ingen tilgang 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Videre bosetting av flyktninger
2020/5169 20201020 20.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 104 bnr 65 Svein Erik Hustøft
2020/619 20201020 20.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/619 20201020 20.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 68/180 Hitra24
2020/3136 20201020 20.10.2020 Inngående brev Endringssøknad gnr 2 bnr 4 KYSTPLAN AS
2020/1010 20201020 20.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/1010 20201020 20.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/194 20201020 20.10.2020 Inngående brev Reviderte dokumenter reguleringsplan for Strømsvika KYSTPLAN AS
2020/4778 20201020 20.10.2020 Inngående brev Innspill og evalueringsmøte - Invitere planutvalget Bjørn Jensen
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for landbaseanlegg og infrastruktur på gnr 20 bnr 61 KYSTPLAN AS
2020/5157 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte for organisasjon for hjemløse katter Naftali van den Beemd
2020/5151 20201020 20.10.2020 Inngående brev Planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplan Heim kommune - melding om vedtak fra Heim kommune HEIM KOMMUNE
2020/4525 20201020 20.10.2020 Inngående brev Ad kommentar på stoppordre 14.10.2020 ROJO ARKITEKTER AS
2020/5150 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om endring naust - Gnr. 50 Bnr 20 Terje Bakken
2020/619 20201020 20.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn i sak 2008/3224 Galina Aukan
2020/5144 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS
2020/5142 20201020 20.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 51 Fredrik Ianssen Lundh
2020/5142 20201020 20.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 51 Ida Hongbarstad B Lundh
2020/5065 20201020 20.10.2020 Inngående brev Lønnsforhandlinger kap. 3 Utdanningsforbundet
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS *****
2020/5037 20201020 20.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen Steinsbakken - gnr. 86, bnr 9. Tord Haugan Størkersen m.fl.
2020/5145 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avfalls- og renovasjonsgebyr for 2021 REMIDT IKS
2020/5146 20201020 20.10.2020 Inngående brev Godkjenning deponering WinMed IKA Trøndelag IKS
2020/5180 20201020 20.10.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/448 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftsområde 2019 - Varsel om inndragning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/2308 20201020 20.10.2020 Utgående brev Angående slamavskiller for avløp fra eiendommen gnr 87 bnr 1 Linda Martinsen Malum
2020/5141 20201020 20.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring Hans Daniel Lambach SIKRI AS
2020/5141 20201020 20.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring Kristian Strømme SIKRI AS
2020/5141 20201020 20.10.2020 Utgående brev Taushetserklæring Merete Lian Kemnerkontoret i Orkland
2020/5141 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avtale eInnsynsløsning SIKRI AS
2020/5141 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avtale helsesjekk og deponering Ephorte SIKRI AS
2020/3348 20201020 20.10.2020 Utgående brev Avløp fra eiendommen gnr 69 bnr 137 Kai Bjørnar Sæther
2020/4644 20201020 20.10.2020 Utgående brev Ad signering av husleiekontrakt Hitra kommune
2020/5147 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 201 bnr 23 - anneks Brit Modgun Jamtøy
2020/5146 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avtale - helsesjekk, vask og deponering ESA-basen SIKRI AS
2020/4687 20201020 20.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse - Hamneveien 9, gnr 122 bnr 308 FRØY EIENDOM AS
2020/5148 20201020 20.10.2020 Inngående brev Engangstilskudd over statsbudsjettet SAFO NORGE AS
2020/5149 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Toppidrettsveka 2021 Norway Events AS / Toppidrettsveka
2020/4043 20201020 20.10.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak - Tillatelse til tiltak på eiendommen gnr. 122, bnr. 308 - Dispensasjon fra reguleringsplan Grimstad og Tønsager AS m.fl.
2020/193 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum, 90/12 m fl - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/5123 20201020 20.10.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 120/108 Elisabeth Eriksen m.fl.
2020/5104 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 98 bnr 8 Mateusz Narbut
2020/4043 20201020 20.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Nybygg forretningslokale - Hamneveien 9, gnr 122 bnr 308 Grimstad og Tønsager AS
2020/1777 20201020 20.10.2020 Utgående brev Melding om tiltak behandlet etter plan- og bygningslovens § 20-5. Olaf Martin Strand
2020/5142 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - ikke orginalen Ida Lundh m.fl.
2020/5164 20201020 20.10.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/229 20201020 20.10.2020 Utgående brev Møtereferat oppstartmøte reguleringsarbeider for gnr 120, bnr 58 og 175 Kjersti Tannvik m.fl.
2020/5052 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om forlenget botid- kommunal bolig *****
2020/5158 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 124 bnr 5 Alf Strømsvik
2020/3348 20201020 20.10.2020 Inngående brev Innringer Hitra Kommune
2020/3348 20201020 20.10.2020 Utgående brev Dokumentasjon bilder avløp Kai Bjærnar Sæther
2020/4778 20201020 20.10.2020 Utgående brev Innspill og evalueringsmøte - Invitere planutvalget Bjørn Jensen
2020/5181 20201020 20.10.2020 Inngående brev Avtale - Produksjon av tidslinje til prosjektet "Ta hele øya i bruk" Amy Lightfoot
2020/4778 20201020 20.10.2020 Utgående brev Invitasjon til møte i Hitra Utmarksråd 29.10.20 Arnt Julius Breivoll m.fl.
2020/5163 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 48 bnr 29 - fradeling Vidar Furuvik
2020/1010 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Hitra24
2020/1006 20201020 20.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 251, bnr. 31 og 1 Oddleif Bakås
2020/1006 20201020 20.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 251, bnr. 31 og 1 Toril Snildal
2020/4193 20201020 20.10.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 254, bnr 13 Anne-Sofie Helvik
2020/1010 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/1006 20201020 20.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 251, bnr 31 og 1 Anderas Buzzi Waaberg
2020/619 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Hitra24
2020/619 20201020 20.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 68/180 Hitra24
2020/619 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 68/180 Hitra24
2020/619 20201020 20.10.2020 Utgående brev Svar begjæring av innsyn Hitra24
2020/3715 20201020 20.10.2020 Utgående brev Hitra kommunestyres vedtak angående Ansnes havn Kystverket
2020/5168 20201020 20.10.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 92 bnr 14 og 72 Trude Stokkan
2020/4525 20201020 20.10.2020 Utgående brev Vedrørende vann og avløp gnr. 68, bnr. 163 Rojo Arkitekter
2020/4525 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vedrørende vann og avløp gnr. 68, bnr. 163 KI Investeringsselskap AS
2020/241 20201020 20.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - reguleringsplan og VA-plan for Bakktun, gnr 122, bnr 36 m fl Ole-Bjørn Hermansen m.fl.
2020/588 20201020 20.10.2020 Utgående brev Prøvetakingsresultat Bekk Barman Hitra kommune
2020/588 20201020 20.10.2020 Utgående brev Angående Diesellekkasje Barman skole Hitra kommune m.fl.
2020/1392 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kontroll av tetthet NORSK BYGGTILSYN AS
2020/2146 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvetakingsrapport Skjærbusdal 2006432 SINTEF Norlab AS
2020/2212 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvetakingsrapport Fjellværsøyvatnet 2006431 fra SINTEF Norlab SINTEF Norlab AS
2020/5109 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 23 bnr 35 ÄLVSBYHUS NORGE AS
2020/5022 20201019 19.10.2020 Inngående brev Ad nabovarsling Vingvågen gnr 254 bnr 6 KYSTPLAN AS
2020/5104 20201019 19.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 98 bnr 8 Torkil Munkhaugen
2020/588 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prøvetakingsrapport Bekk Barman 2006433 fra SINTEF Norlab SINTEF Norlab AS
2020/4636 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar ad mulig ulovlig tiltak Jens Ketil Holmen
2020/405 20201019 19.10.2020 Inngående brev Veiledet tjeneste som fysioterapeut mohammad reyazi
2020/619 20201019 19.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/1010 20201019 19.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/2367 20201019 19.10.2020 Inngående brev Private Vannverk, Grefsnesvågen Knut Oddvar Olsen
2020/619 20201019 19.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 67/4 Anonym
2020/1010 20201019 19.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 71/2 m fl Anonym
2020/1688 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høring – Program for vaksinering mot covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/5093 20201019 19.10.2020 Inngående brev Varsling av forurensningsutslipp til vår eiendom gnr 68 bnr 21 Frode Steinar Berge
2020/87 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for Olalia, tomt 24, deler av gnr 96, bnr 1 m fl Tora Elin Mellemsether m.fl.
2020/5061 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ella Karin Reitan
2020/5064 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ella Karin Reitan
2020/5041 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ole Johan Aune
2020/5046 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Silje Merethe Sætre
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev Prosjekt KystOpplevelser Hitra næringsforening HITRA NÆRINGSFORENING
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev 60 timers norskkurs for utenlandske ansatte Dolmsundet Hotell Hitra AS DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev Nytt og innovativt eksteriørkonsept Landevaag interiørdesign AS LANDEVAAG INTERIØRDESIGN AS
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning av turisme for innenlandsferierende Fjellvær Gjestegård FJELLVÆR GJESTEGÅRD Anne Brit Berg
2020/5123 20201019 19.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 120 bnr 108 Elisabeth Eriksen
2020/5123 20201019 19.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 120 bnr 108 Jan Marvin Athammer
2020/5041 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Benchawan Penchan
2020/5046 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Benchawan Penchan
2020/4771 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/4615 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/4801 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/5066 20201019 19.10.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Inger Karin Kåsbøll
2020/5021 20201019 19.10.2020 Utgående brev Fradeling av parsell på eiendommen 207/1 Lars Hevle
2020/5064 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Maren Schei
2020/4193 20201019 19.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 254 bnr 13. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 Anne-Sofie Helvik
2020/5079 20201019 19.10.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ola Fjeld
2020/4304 20201019 19.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 86, bnr 53. Dispensasjon fra pbl §1-8 Terje Meyer m.fl.
2020/4393 20201019 19.10.2020 Inngående brev Erklæring Hitra Anleggservice AS
2020/405 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Maren Schei
2020/4995 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Torid Skogstad
2020/4995 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ella Karin Strøm Reitan
2020/5046 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ella Karin Strøm Reitan
2020/1924 20201019 19.10.2020 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 24 - Korona-pandemien Fylkesmannen i Trøndelag
2020/5152 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - Invitasjon til å søke om støtte TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/4803 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilsvar og dokumentasjon - Mulig ulovlig tiltak gnr 25 Bnr 29 Helge Brendryen
2020/3824 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen Sandnesset - gnr 52, bnr 5.
2020/3398 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om oppføring av garasje på gnr 90, bnr 24. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan boligfelt del 1
2020/3815 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gnr. 98, bnr. 8. Dispensasjon fra kommuneplanen og pbl § 1-8
2020/4116 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 120, bnr 84. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Badstuvik boligfelt
2020/4304 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 86 bnr 53. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/619 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 67/4 Anonym
2020/1010 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/619 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/172 20201019 19.10.2020 Utgående brev Vedr purring på tilbakemelding fra Fylkesmannen Ole Gullichsen
2020/87 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kunngjøring Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/5023 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Synkende båt Selvåg Knut Meinert Kiplesund
2020/5096 20201019 19.10.2020 Inngående brev Partneravtale - Robust ungdom Stiftelsen MOT Norge
2020/193 20201019 19.10.2020 Inngående brev NVEs tilbakemelding - Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 m fl NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/5100 20201019 19.10.2020 Inngående brev Avtale om løpende tjenestekjøp over internett Visma Enterprise AS
2020/172 20201019 19.10.2020 Utgående brev Vedr sak deres ref 2020/7780 - Purring på tilbakemelding Fylkesmannen i Trøndelag v/Tor Sæther
2020/5096 20201019 19.10.2020 Inngående brev Partneravtale - Skolen som samfunnsbygger Stiftelsen MOT Norge
2020/5097 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilknytningsavtale mellom Knarrlagsund oppvekstsenter skole og Stiftelsen MOT Stiftelsen MOT Norge
2020/2267 20201019 19.10.2020 Utgående brev Status for utbedring av avløpsanlegg for eiendommen gnr 6 bnr 5 Anne-Irene Eriksen
2020/5098 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om endring av skole *****
2020/87 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kunngjøring Hitra-Frøya v/Hasse Lossius m.fl.
2020/241 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kunngjøring Hitra-Frøya v/Hasse Lossius m.fl.
2020/3265 20201019 19.10.2020 Inngående brev Mangler vedrørende søknad 111/1 Hitra ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2020/5111 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om santitærabonnement gnr 22 bnr 198 Ann Kristin Floor
2020/5112 20201019 19.10.2020 Inngående brev Sletting av rettigheter på gnr 13 bnr 30 UT-HITRA SPORTSKLUBB
2020/588 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar - Prøvetakingsresultat Bekk Barman Hitra kommune
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om kontantstøtte for bortfall av inntekter i 2020 Hopsjø Kyst og Kultursenter HOPSJØ KYST OG KULTURSENTER AS
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev Nystartet virksomhet med fokus på teknologiutvikling og innovasjon for økt lønnsomhet innen oppdrett Marine metall AS MARINE METALL AS
2020/3802 20201019 19.10.2020 Inngående brev Videre styrkning og utvikling av Helgebostad Hagebruk HELGEBOSTAD HAGEBRUK
2020/4927 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/1010 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 71/2 m fl Anonym
2020/5085 20201016 16.10.2020 Inngående brev Signert avtale om tilgang til data for bruk i ebyggesøk Norkart
2020/5081 20201016 16.10.2020 Inngående brev Underskrevet avtale Hitra kommune og Hopsjø Småge vannlag SA Eyvind William Risnes
2020/5079 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om egenerklæring på gnr. 59, bnr. 2 Ola Fjeld
2020/5076 20201016 16.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet
2020/619 20201016 16.10.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Helena Rosselli
2020/4795 20201016 16.10.2020 Inngående brev Oppdaterte tegninger gnr. 120, bnr. 159 OEG Tegnekontor AS
2020/1010 20201016 16.10.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2020/1010 20201016 16.10.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2020/5067 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Hitra kommune Brønnøysundregistrene
2020/2947 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest KNUTSHAUG INVEST AS
2020/4684 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Santitærabonnement gnr 22 bnr 40 Harald Smith
2020/4689 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 43 Bjørn Harald Lervåg
2020/1010 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn Anonym
2020/5070 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering gnr 122 bnr 306 TRØNDERBOLIGER AS
2020/201 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - forslag til reguleringsplan for Fillan næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/1010 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn Anonym
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/1099 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse om innsending av avviklingsregnskap ***** ***** ***** ***** ***** LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
2020/4794 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse - Hestvikveien 164, gnr 120 bnr 147 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2020/4794 20201016 16.10.2020 Utgående brev Korrespondanse ang. søknader for VA og slamavskiller HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2020/4259 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/5056 20201016 16.10.2020 Utgående brev Varsel om leiekontrakt som utløper 20.12.20 *****
2020/3824 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjenning - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen Sandnesset - gnr 52, bnr 5. GETAWAY AS
2020/5071 20201016 16.10.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten gnr 67 bnr 5 og 13 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/2343 20201016 16.10.2020 Inngående brev Signert avtale Vikan Båtforening 2020-2030 med vedlegg Vikan Båtforening
2020/4116 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak på gnr 120 bnr 84. Dispensasjon Stig Ola Sivertsen m.fl.
2020/5095 20201016 16.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4682 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon på gnr. 204, bnr. 30 Ole Johan Jamtøy
2020/4692 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 55 Andreas Holmberget-Holm
2020/4732 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 168 Marius Stålhand
2020/4824 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 4 Arne Neerland
2020/5061 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tuva Eriksen
2020/5066 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 78 bnr 8,31 og 36 Inger Karin Kåsbøll
2020/3357 20201016 16.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lån *****
2020/2058 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - klagebehandling - Søknad om tiltak på gnr 37, bnr 1. Dispensasjon fra strandplanen for Bispøyan og pbl §1-8 Harald Johansen m.fl.
2020/3815 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på gnr. 98, bnr. 8 Leif Birger Eriksen
2020/2058 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til klagebehandling: "Søknad om tiltak på gnr 37, bnr 1. Dispensasjon fra strandplanen for Bispøyan og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5072 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr. 122, bnr. 308 Tore Tønsager
2020/4201 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 17, bnr. 75 Grimstad og Tønsaker AS
2020/2682 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - Anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3507 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - behandling av klage på vedtak - søknad om fradeling gnr. 46, bnr. 6 Monica Burø Helsø
2020/4173 20201016 16.10.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Balsnes for ettergodkjenning av pumpehus - dukkestue og platting - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5073 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kontraktsbrudd - Rammeavtale elektrikeroppdrag ADVOKATFIRMA TOFTE DA
2020/3398 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på gnr. 90, bnr. 24 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2020/1924 20201016 16.10.2020 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 24 - Korona-pandemien Fylkesmannen i Trøndelag
2020/181 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fondet "Trivselstiltak i grendene": Søknad fra Dolmøy IL Hotell Dolmsundet
2020/5082 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høring - Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg Barne- og familiedepartementet
2020/5083 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 22 bnr 98 Ole Hermanstad
2020/5084 20201016 16.10.2020 Inngående brev Legeerklæring *****
2020/5094 20201016 16.10.2020 Inngående brev Varden - Uttalelse til søknad om permanent tillatelse - akvakultur - 7 020 tonn - MOWI ASA - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5094 20201016 16.10.2020 Inngående brev Varden - oversending av tillatelse etter forurensningsloven - 7 020 tonn - akvakultur av matfisk av laks - MOWI ASA - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3977 20201016 16.10.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av bebygd parsell - Hitra 203/37 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5077 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 203, bnr.66 Jonas Dyrseth
2020/4260 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om transporttjeneste *****
2020/4259 20201016 16.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om transporttjeneste *****
2020/4639 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 107 Turid Helland Stålhand
2020/4641 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 80 Per Arnulf Lie
2020/4640 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Sanitærabonnement gnr 22 bnr 197 Espen Stålhand
2020/836 20201016 16.10.2020 Utgående brev Demningen ved Dragevatnet, Hitra/Fjellværøya NVE m.fl.
2020/5052 20201016 16.10.2020 Utgående brev Varsel om leiekontrakt som avsluttes 20.12.20 *****
2020/5156 20201016 16.10.2020 Utgående brev Registrering utrykningskjøretøy Hitra Brann- og redningstjeneste *****
2020/3711 20201015 15.10.2020 Inngående brev NY INTEGRERINGSLOV er nå vedtatt! Lunner kommune
2020/4794 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ang. søknader for VA og slamavskiller Hitra anleggservice
2020/5063 20201015 15.10.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta Helse og omsorgsdepartementet
2020/619 20201015 15.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn ang nabovarsling av reguleringsplan Risnes/Nesset, gnr. 23, bnr. 4, 6 og gnr. 22 bnr. 9 Sølvi Nesset
2020/836 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vannforbedrende tiltak Dragvassdraget Trøndelag fylkeskommune - Marius Bollandsås Thorvaldsen
2020/5053 20201015 15.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet. Gnr. 46, bnr. 33 Kim Ingar Helsø
2020/1688 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd Utdanningsdirektoratet
2020/5051 20201015 15.10.2020 Inngående brev Supplering av byggesøknad gnr. 122, bnr. 306 Grimstad og Tønsager AS
2020/836 20201015 15.10.2020 Inngående brev Demningen ved Dragevatnet, Hitra/Fjellværøya NVE
2020/5055 20201015 15.10.2020 Inngående brev Avfallsplan - Hitra Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3481 20201015 15.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling *****
2020/2151 20201015 15.10.2020 Inngående brev Korrigeringer i Vann-nett Trøndelag Fylkeskommune
2020/2151 20201015 15.10.2020 Inngående brev Korrigeringer i Vann-nett Trøndelag Fylkeskommune
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 15 Stig Larsen
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 15 Lars Martin Aune
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 15 Hege Kristin Aune
2020/4525 20201015 15.10.2020 Utgående brev Stoppordre for tiltak det ikke foreligger tillatelse til på gnr. 68, bnr. 163 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2020/3793 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tinglyst matrikkelbrev gnr. 104, bnr. 64 og 65 Sigrid Helene Hanssen
2020/5046 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Olga Riabova
2020/4706 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2020/841 20201015 15.10.2020 Inngående brev Varsel om resertifisering Miljøfyrtårn - Hitra Tannklinikk Miljøfyrtårn
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 23 (gnr. 105, bnr. 15) Arne Ulvåg
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 15 Monika Fillan
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 15 Gunvald Larsen
2020/4184 20201015 15.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 105, bnr. 23 (gnr. 105, bnr. 15) Rune Ulvåg
2020/4723 20201015 15.10.2020 Utgående brev Feil plassert fritidsbolig - Gnr 84 bnr 87 Tove Elin Fjeldsaunet
2020/541 20201015 15.10.2020 Utgående brev Vedr sak 20/541 - søknad om dispensasjon 87/208 Advokatfirmaet Erbe & co v/Knut Fallrø
2020/4970 20201015 15.10.2020 Utgående brev Prioritering ved bruk av restmidler Fv. 714 Laksevegen Trøndelag fylkeskommune
2020/836 20201015 15.10.2020 Utgående brev Vannforbedrende tiltak Dragvassdraget Trøndelag fylkeskommune - Marius Bollandsås Thorvaldsen
2020/4717 20201015 15.10.2020 Inngående brev Bruk av piggtråd i gjerder - regelverk Hitra Kommune
2020/619 20201015 15.10.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn ang nabovarsling av reguleringsplan Risnes/Nesset, gnr. 23, bnr. 4, 6 og gnr. 22 bnr. 9 Sølvi Nesset
2020/5060 20201015 15.10.2020 Inngående brev Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status Helse- og omsorgsdepartementet
2020/5062 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5053 20201015 15.10.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Wibecke Olstad
2020/405 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om stilling Magdalena Brzyskiewicz
2020/5042 20201015 15.10.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/95 20201015 15.10.2020 Utgående brev Vedr. søknad om ekstraordinær prosjektstøtte "En annerledes Kakelinnekonsert" 2020 STRAND SENIORBRASS
2020/619 20201014 14.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 17/75 Byggfakta
2020/619 20201014 14.10.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 22/215 Byggfakta
2020/619 20201014 14.10.2020 Inngående brev Begjæringav innsyn gbnr 47/1 Byggfakta
2020/193 20201014 14.10.2020 Inngående brev Forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum - merknad til offentlig ettersyn til delfelt B6. EGGEN ARKITEKTER AS
2020/5043 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 204 bnr 15 Geir Aas Romundset
2020/785 20201014 14.10.2020 Inngående brev Sak 2020/785-13 Kjell Inge Lunder
2020/1688 20201014 14.10.2020 Inngående brev Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk HELSEDIREKTORATET
2020/211 20201014 14.10.2020 Inngående brev Brev fra Brualliansen med kommentarer til foreliggende uttalelser Brualliansen
2020/5025 20201014 14.10.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett gnr 19 bnr 25 NORDBOHUS AS
2020/4984 20201014 14.10.2020 Inngående brev vedr mulig ulovlig tiltak gnr 38 bnr 3 Marit Remen
2020/1351 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar - Flytebrygger Herøya, gnr.67 bnr.11 Herøya 50 Jan K.G.Rohde
2020/5044 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 89 bnr 46 Walter Ansnes
2020/4201 20201014 14.10.2020 Inngående brev Svar på søknad om gravetillatelse - Kryssing/nærføring/graving - Fv. 6454 - Dolmøyveien - Dolmøy - Hitra kommune - 17/75 - Vannledning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/4798 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknadsprosess - Gnr 48 bnr 4 STEINSJØ AS
2020/5037 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på gnr. 86, bnr. 9 Johanne Sæther
2020/5037 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på gnr. 86, bnr. 9 Tord Haugan Størkersen
2020/211 20201014 14.10.2020 Inngående brev Fylkesvei 6448 - Knarrlagssundbrua Sørli Arkitekter AS
2020/242 20201014 14.10.2020 Utgående brev Vedr reguleringsarbeid i Ansnes Havn Plan Arkitekter AS m.fl.
2020/4084 20201014 14.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 255, bnr. 11 og 1 Kåre Solberg
2020/4084 20201014 14.10.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 255, bnr. 11 og 1 Nils Olav Solberg
2020/576 20201014 14.10.2020 Inngående brev Plaststrategi - konkretisering av tiltak Rambøll AS
2020/211 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bru liste Brualliansen
2020/2303 20201014 14.10.2020 Inngående brev Svar - Brev angående kloakkutslipp Jorun S. Jensen
2020/4795 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar - Antall boenheter/bruksenheter gnr 120, bnr. 159 Mai Ho