eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/4371 20200918 18.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilbygg på gnr 88 bnr 9. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/4149 20200917 17.09.2020 Inngående brev Avkjørsel Gnr104 bnr 58 Arild kraft
2020/4149 20200917 17.09.2020 Inngående brev Situasjonsplan 100920 Arild Kraft
2020/4740 20200917 17.09.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett 5181 HITRA KOMMUNE
2020/4740 20200917 17.09.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 5185 HITRA KOMMUNE
2020/1010 20200917 17.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/1010 20200917 17.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/3507 20200917 17.09.2020 Inngående brev Avslag på søknad - klage (KF-149) Monica Burø Helsø
2020/4741 20200917 17.09.2020 Inngående brev Antall aktive i idrettslag 2019 Hitra Frivillig Sentral
2020/635 20200917 17.09.2020 Inngående brev Henvendelse fra ***** ***** *****
2020/4413 20200917 17.09.2020 Inngående brev Avtale om medfinansiering i Hitra DalPro AS
2020/4739 20200917 17.09.2020 Inngående brev Egenerklæring for konsesjonsfrihet gnr. 91, bnr. 119 FILLVÅGEN AS
2020/3832 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om tilkopling til offentlig VA. Saksnummer 2020/3832 Norgeshus
2020/4738 20200917 17.09.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning gnr 127 bnr 166, gnr 127 bnr 121 Raymond Elvemo Åsmul
2020/619 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Byggfakta
2020/4718 20200917 17.09.2020 Inngående brev Redgjørelse gnr 44 bnr 29 Frode Aune
2020/4737 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad fradeling gnr 125 bnr 1 HAMNA GÅRD AS
2020/4740 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tiltak - gnr 90 bnr 9 - kontorrigg midlertidig Hitra kommune
2020/3487 20200917 17.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/4193 20200917 17.09.2020 Inngående brev Dokumentasjon gnr. 254, bnr. 13 Anne-S. Helvik
2020/619 20200917 17.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn Byggfakta
2020/3832 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 93, bnr. 178 NORGESHUS AS
2020/181 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad til fondet "trivselstiltak i grendene- Tranvikan veilyslag Tranvikan veilag
2020/4351 20200917 17.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2020/3959 20200917 17.09.2020 Utgående brev Oversendelse av kartskisser i forbindelse med oppmåling gnr. 21 bnr. 8 Arne Ivar Nesset m.fl.
2020/4140 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar - rekvisisjon av oppmålingsforretning, tillegg gnr. 87, bnr. 5 Jørgen Sørlie
2020/4471 20200917 17.09.2020 Inngående brev Uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2020/2146 20200917 17.09.2020 Inngående brev Varsel om gjennomført arbeid gnr. 71, bnr. 46 Hitra Anelggservice AS
2020/4744 20200917 17.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 95 bnr 2 HITRA KOMMUNE
2020/4557 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig innkalling til møte *****
2020/4745 20200917 17.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 68 bnr 180 Kåre Guldsten Ottesen
2020/619 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 47, bnr.120 Byggfakta
2020/678 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunens sårbarhet, Trinn 2 - Presentasjoner og referat Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3176 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar - Vekt hos hjort innlevert på Dalpro i 2020 Sør-Hitra Utmarkslag
2020/4693 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om konsesjon 11/13 Vegard Jokstad
2020/4736 20200917 17.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 249 bnr 76 Lillian Sandvik
2020/4736 20200917 17.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 249 bnr 76 Julian Sigmund Sandvik
2020/619 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn gnr. 23, bnr. 35 Byggfakta
2020/4084 20200917 17.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 255, bnr. 11 Kåre Solberg
2020/4711 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar - Melding om bygning som er unntatt fra søknadsplikt gnr 250, bnr 35 KYSTPLAN AS
2020/4084 20200917 17.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 255, bnr. 11 Nils Olav Solberg
2020/4453 20200917 17.09.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 11 bnr 42 Siv Brevik
2020/4471 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet skjenkebevilling Ansnes brygger ANSNES BRYGGER EVENT AS
2020/4471 20200917 17.09.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning til uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2020/3049 20200917 17.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 38 bnr 11. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/4732 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 22 bnr 168 Marius Stålhand
2020/4731 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på Balsnesaunet, gnr.128 bnr 1 m.fl. Rolf Ludvig Langvatn
2020/619 20200916 16.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn av innsyn gbnr 22/146 Hitra24
2020/619 20200916 16.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Skatteetaten
2020/4714 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - Regulering av butikk og bolig i Badstuvika, gnr 120 bnr 58 og gnr 120 bnr 175. EGGEN ARKITEKTER AS
2020/4711 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ad melding om garasje - gnr 250 bnr 35 KYSTPLAN AS
2020/4711 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om bygg unntatt søknadsplikt gnr 250 bnr 35 KYSTPLAN AS
2020/1010 20200916 16.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/1010 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/4709 20200916 16.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 34 Elise Kristine Bjerke
2020/3555 20200916 16.09.2020 Inngående brev Angående hund *****
2020/4709 20200916 16.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 34 Carl Thomas Bjerke
2020/4710 20200916 16.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 19 Elise Kristine Bjerke
2020/4710 20200916 16.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 19 Carl Thomas Bjerke
2020/4712 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 67, bnr. 5 - Herøya ROJO arkitekter AS
2020/4707 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen 37/1 Roy Gjertsen
2020/4713 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedrørende leieavtale nr.: A9272457 SIEMENS FINANCIAL SERVICES
2020/4724 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om utsatt spredefrist Lars Arne Børø
2020/1010 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring VG
2020/4717 20200916 16.09.2020 Utgående brev Artikkel piggtråd Lokalavisa Hitra-Frøya m.fl.
2020/619 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn Skatteetaten
2020/4424 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar - søknad om parkeringstillatelse *****
2020/3337 20200916 16.09.2020 Inngående brev Endring av saksbehandlere i Statens vegvesen med ansvar for behandling etter plan- og bygningsloven STATENS VEGVESEN
2020/4437 20200916 16.09.2020 Utgående brev Mangler ved utslippssøknad gnr 5 bnr 9 Lars Peder Hammerstad
2020/4729 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anbud for anskaffelse av fremtidsrettet IT-støtte for generell saksbehandling og byggesaker, samt for møte og utvalgsbehandling i Værnesregionen Stjørdal Kommune
2020/619 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 22/146 Hitra24
2020/4733 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/2138 20200916 16.09.2020 Inngående brev Bruksareal gnr.78, bnr. 40 Hitra Kommune
2020/2138 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar - Bruksareal gnr. 78, bnr. 40 Hitra kommune
2020/132 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ad konsesjon ved erverv av gnr. 28, bnr. 2 i Hitra kommune ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
2020/4716 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/4717 20200916 16.09.2020 Utgående brev Sak til hjemmesiden om piggtråd Hitra kommune - kommunikasjonsenheten
2020/1463 20200916 16.09.2020 Inngående brev Grensegangssak Ulvan, gnr. 69 i Hitra - Retting Sør-Trøndelag jorskifterett
2020/4718 20200916 16.09.2020 Utgående brev Mulig ulovlig tiltak - gnr. 44, bnr. 29 Frode Aune
2020/4432 20200916 16.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 for tiltak på gnr. 204, bnr. 155 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/4721 20200916 16.09.2020 Utgående brev Ang lagerbygg for ved gnr. 64, bnr. 4 Kåre Forsnes
2020/4706 20200916 16.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/1007 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon byggesak gnr. 113, bnr. 11 Wendy Ailin Berge
2020/4615 20200916 16.09.2020 Utgående brev Legeerklæring *****
2020/4723 20200916 16.09.2020 Utgående brev Ulovlig plassert fritidsbolig Gnr 84 bnr 87 Tove Elin Fjeldsaunet
2020/4456 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar - søknad om ledsagerbevis *****
2020/4746 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill til konsept for sambandet Trondheim-Hitra/Frøya-Kristiansund TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1406 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tinglyst matrikkelbrev gnr. 249, bnr. 76 Terje Mannvik
2020/1406 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tinglyst matrikkelbrev gnr. 249, bnr. 76 Marit Langli
2020/4703 20200916 16.09.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler anleggsnr. 59802, Barman skole - ballbinge TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/619 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/19 Frode Hestnes
2020/3057 20200916 16.09.2020 Utgående brev Ad tilleggsopplysninger for sak om vigsel Skatteetaten
2020/3213 20200916 16.09.2020 Utgående brev Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven §§ 32-2, 32-3 og 32-5 Hjørdis Margrethe Helsø
2020/1508 20200915 15.09.2020 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgets møte - mandag 07. september 2020. KONSEK TRØNDELAG IKS
2020/4693 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon.gnr 11 bnr 13 Vegard Jokstad
2020/4692 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 22 bnr 55 Turid Helland Stålhand
2020/4691 20200915 15.09.2020 Inngående brev Samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss ATB
2020/1688 20200915 15.09.2020 Inngående brev Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter avholdes Covid 19 Utdanningsdirektoratet
2020/4695 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forespørsel ***** ***** ***** *****
2020/4682 20200915 15.09.2020 Utgående brev Mangler ved utslippssøknad gnr 204, bnr 30 Ole Johan Jamtøy
2020/4705 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken
2020/4351 20200915 15.09.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - Forlengelse av leie *****
2020/4706 20200915 15.09.2020 Inngående brev Legeerklæring ved søknad om TT kort *****
2020/4707 20200915 15.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 37 bnr 1 Roy Gjertsen
2020/4708 20200915 15.09.2020 Inngående brev Saldoavstemming STATKRAFT AS
2020/4697 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppgjørsoppstilling andelsnr 11 Stokholm Svendsen AS
2020/4063 20200915 15.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 11, bnr. 58 Kerstin Bredland
2020/4063 20200915 15.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 11, bnr 58 Robert Bredland
2020/4063 20200915 15.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 11, bnr. 58 Christina Bredland
2020/4063 20200915 15.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 11, bnr. 58 Tordis Marie Moen
2020/2354 20200915 15.09.2020 Inngående brev Rapport - Tilskudd sommerjobb for ungdom 2020 Hitra Frivilligsentral
2020/4685 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen gnr. 84, bnr. 93 Helge Thomassen
2020/4551 20200915 15.09.2020 Inngående brev Signert leiekontrakt *****
2020/3715 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kjøpsinteresse - Ansnes molo Ansnes båtforening
2020/1660 20200915 15.09.2020 Inngående brev Påminnelse - Oppfølging av avvik ARKIVVERKET
2020/4701 20200915 15.09.2020 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2020/4703 20200915 15.09.2020 Inngående brev Restanser spillemidler Trøndelag fylkeskommune
2020/4677 20200915 15.09.2020 Utgående brev Informasjon om at eiendommene gnr. 16 bnr. 91 og 110 er sammenslått Lillian Solem
2020/4063 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 11, bnr 58 Tordis Marie Moen
2020/4689 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad sanitærabonnement gnr 22 bnr 43 Bjørn Harald Lervåg
2020/4687 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 122 bnr 305 RAMBØLL AS
2020/404 20200914 14.09.2020 Inngående brev Signert revisjonsberetning og styrets årsberetning KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/404 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ad revisorbrev KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/404 20200914 14.09.2020 Inngående brev Arbeid med selskapsavtale KNH KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/755 20200914 14.09.2020 Inngående brev Freding av Knarrlagsund bro , kulturminneavdelingen Bjørg Brasøy
2020/2151 20200914 14.09.2020 Inngående brev Korrigeringer i vann-nett for Trøndelag NVE
2020/4415 20200914 14.09.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmåling tomt F15 gnr. 50 bnr. 2 Nils Oddmund Rognvik
2020/4683 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om påkobling til kommunal vannforsyning gnr 22 bnr 35 Ole Holthe
2020/3259 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ad søknad om avkjørsel gne 71 bnr 11 ROJO ARKITEKTER AS
2020/619 20200914 14.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/19 Frode Hestnes
2020/3259 20200914 14.09.2020 Inngående brev Svar ad søknad om avkjørsel gnr 71 bnr 11 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/4682 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp septik gnr 204 bnr 30 Ole Johan Jamtøy
2020/670 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilskuddsrammer for NMSK til skogkultur 2020 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3176 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vekt hos hjort innlevert på Dalpro i 2020 Sør-Hitra Utmarkslag
2020/646 20200914 14.09.2020 Utgående brev Faktatall fra Heim og Hitra kommune Lensa
2020/4432 20200914 14.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr 204, bnr 155. Dispensasjon fra pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/1776 20200914 14.09.2020 Inngående brev Uteområdeplan gnr 254 bnr 2 STORHAUGEN LEKEPLASS AS
2020/4415 20200914 14.09.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning tomt F15 til gjennomsyn Nils Oddmund Rognvik
2020/978 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar - Oppmåling Helen I. Sollie
2020/4688 20200914 14.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Rensking kanal Grindhaugen Lars Mjønes
2020/3057 20200914 14.09.2020 Inngående brev Forespørsel om tilleggsopplysninger for sak om vigsel Skatteetaten
2020/4696 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/172 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kommentarer og revidert ROS-analyse - reguleringsplan for Brenna - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4694 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3929 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vedlegg til startlån *****
2020/4690 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om bomvei ved Hernes - Hummelvik Hernes Hummelvik veilag
2020/3259 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Dalenveien 8, gnr 71, bnr 11 ROJO ARKITEKTER AS
2020/4116 20200914 14.09.2020 Inngående brev Status angående dispensasjonssak Stig Ola Sivertsen
2020/4116 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding - status dispensasjonssak Stig Ola Sivertsen
2020/1010 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar - begjæring om innsyn Gisle Stødle
2020/3854 20200914 14.09.2020 Utgående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud - tilsvar fra Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4089 20200914 14.09.2020 Inngående brev Opplysninger i saken Arthur Bergan
2020/4353 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vedrørende dispensasjonssøknad eiendommen gnr 104, bnr 16 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/132 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ad. Klagesak gnr 28 bnr 2 ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
2020/3962 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 87 bnr 3 Hanna Nikoline Hanssen
2020/4684 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om santitærabonnement gnr 22 bnr 40 Harald Smith
2020/4685 20200914 14.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 84 bnr 93 Helge Thomassen
2020/1924 20200914 14.09.2020 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport nr. 17 (07.09.20) Fylkesmannen i Trøndelag (Via CIM)
2020/1924 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 17 - Korona-pandemien (07.09.2020 - 12:00)" loggført Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1924 20200914 14.09.2020 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport nr. 18 (14.09.20) Fylkesmannen i Trøndelag (Vai CIM)
2020/1924 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 18 - Korona-pandemien (14.09.2020 - 12:00)" loggført Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1987 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 69 bnr 13 BOLIG OG NÆRINGSUTLEIE AS
2020/1987 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 13 BOLIG OG NÆRINGSUTLEIE AS
2020/3793 20200914 14.09.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 1 Torbjørn Sture Johansen
2020/3793 20200914 14.09.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 1 Sigrid Helene Hanssen
2020/1917 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar - Angående avløp på eiendommen gnr 19 bnr 62 Petter Bernhard Brevik
2020/4213 20200914 14.09.2020 Utgående brev Vedrørende eiendommen gnr 105 bnr 2 Øyvind Utseth
2020/4678 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til innkjøp av kattefelle for innfangning av eierløse katter Naftali Van Den Beemd
2020/4107 20200914 14.09.2020 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune
2020/3957 20200914 14.09.2020 Utgående brev Vedrørende eiendommen gnr 87 bnr 48 STJERNEFISKEN EIENDOM AS
2020/3654 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar - Vedrørende bruk av Sandstad grusbane gnr 122 bnr 51 Sandstad Idrettslag m.fl.
2020/4039 20200914 14.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til riving av 4 bygg - Nessabakkan 22, 23, 24 og 25, gnr 87 bnr 54 og 71 SØRSTUEN AS
2020/4107 20200914 14.09.2020 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune v/ Seksjon Vegforvaltning
2020/193 20200914 14.09.2020 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 m fl KRIHER EIENDOM AS m.fl.
2020/1010 20200913 13.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Gisle Stødle
2020/404 20200911 11.09.2020 Inngående brev Havnerådsmøte 14.09.20 - administrasjonens årsmelding Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2020/4679 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om tiltak gnr/bnr 68/149 Fritidsbolig Rojo Arkitekter
2020/4678 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til innkjøp av Kattefelle Naftali van den beemd
2020/4677 20200911 11.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter på gnr 16, bnr 91+110 Lillian Solem
2020/4039 20200911 11.09.2020 Inngående brev Ettersendelse på dokumentasjon av utdannings- og erfaringskrav SØRSTUEN AS
Ingen tilgang 20200911 11.09.2020 Inngående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 120 bnr. 34 Roman Lund
2020/756 20200911 11.09.2020 Inngående brev Uttalelse til planforslaget for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 STIFTELSEN AUNØYA
2020/1688 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilbud om modulbasert teststasjon for COVID-19 Mobile Hospital
Ingen tilgang 20200911 11.09.2020 Inngående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 120 bnr. 34 Stule Lund
2020/2165 20200911 11.09.2020 Inngående brev Nymåling gnr. 87 bnr. 123 Terje Fjeldvær
2020/2165 20200911 11.09.2020 Inngående brev Protokoll oppmåling av nausttomt på eiendommen gnr. 87 bnr. 208 Terje Fjeldvær
2020/4669 20200911 11.09.2020 Inngående brev Hjort uten ører, mulig Meldrøyeforgiftning? Lars P. Hammerstad
2020/4083 20200911 11.09.2020 Utgående brev Underretting om sammenslåing av gnr. 21, bnr. 16 og 18 Martine Lilly Meland
2020/1406 20200911 11.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr. 249, bnr. 1 Terje Mannvik
2020/1406 20200911 11.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr. 249, bnr. 1 Lillian Sandvik
2020/1406 20200911 11.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr. 249, bnr. 1 Marit Langli
2020/2165 20200911 11.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 87 bnr. 123 Arnold Jobotn
2020/3840 20200911 11.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 og kommuneplanens arealdel for fradeling av to parseller fra 87/5 og oppføring av garasje på 87/53, Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/2165 20200911 11.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 87 bnr. 228 Terje Fjeldvær
2020/820 20200911 11.09.2020 Inngående brev Rapportutkast - Restaurering av vassdrag på Hitra Natur og Samfunn AS
2020/820 20200911 11.09.2020 Inngående brev Rapportutkast Måsøval Fiskeoppdrett AS
2020/1007 20200911 11.09.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 113 bnr 11 Wendy Ailin Berge
2020/4667 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 22, bnr 146 Brit-May Melandsø
2020/4223 20200911 11.09.2020 Utgående brev Underretting om sammenslåing av gnr. 14, bnr. 63 og 71 Johan Peder Oldervik m.fl.
2020/4414 20200911 11.09.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr. 204, bnr .30 Ole Johan Jamtøy
2020/4628 20200911 11.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av 4 parseller til naustformål på eiendommen - gnr 22, bnr 146. I henhold til reguleringsplan for Melandsjø boligfelt ll. Brit-May Melandsø
2020/3057 20200911 11.09.2020 Inngående brev Vigselsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/4107 20200911 11.09.2020 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune
2020/646 20200911 11.09.2020 Inngående brev Faktatall fra Heim og Hitra kommune Orkland kommune
2020/3808 20200911 11.09.2020 Inngående brev Program 22-24.september 2020 - landsomfattende undersøkelse NAV Hitra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/646 20200911 11.09.2020 Inngående brev Faktatall fra Heim og Hitra kommune LENSA
2020/646 20200911 11.09.2020 Utgående brev Korrespondanse - Faktatall fra Heim og Hitra kommune Orkland kommune
2020/3410 20200911 11.09.2020 Utgående brev Avløp Dolm kirke gnr 20 bnr 1 Kystmuseet i Sør-Trøndelag
2020/581 20200911 11.09.2020 Utgående brev Innkreving av tvangsmulkt - Bruker hos Statens Innkrevingssentral Dag Robert Bjørshol m.fl.
2020/4419 20200911 11.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Midlertidig brukstillatelse gnr 91 bnr 112 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4488 20200911 11.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 203, bnr 1 - Tilbygg til fritidsbolig Solveig Anita Sletvold
2020/4393 20200911 11.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 19, bnr 71 - Oppføring av enebolig og garasje. SELBUHUS INDUSTRIER AS
2020/1010 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2020/4660 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om sanitæranlegg gnr 19 bnr 17 Glenn Birger Kvernø
2020/4650 20200910 10.09.2020 Inngående brev Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020 KULTURDEPARTEMENTET
2020/4649 20200910 10.09.2020 Inngående brev Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – gnr 117 bnr 26. NORTANK BRYNE AS
2020/619 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/1010 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/4641 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 22 bnr 80 Turid Helland Stålhand
2020/4640 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 22 bnr 197 Turid Helland Stålhand
2020/4639 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 22 bnr 107 Turid Helland Stålhand
2020/785 20200910 10.09.2020 Inngående brev Ad brev endring av tillatelse til adkomstvei for gnr. 204, bnr. 94. Kjell Inge Lunder
2020/756 20200910 10.09.2020 Inngående brev Høringsinnspill plan for fysisk aktivitet og idrett Fysioterapaut og fagleder rehabilitering Hitra kommune
2020/1010 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Frode Hestnes
Ingen tilgang 20200910 10.09.2020 Utgående brev Protokoll oppmålingsforretning gnr. 120 bnr. 34 Roman Lund m.fl.
2020/124 20200910 10.09.2020 Inngående brev Avtale om å leie av jord gnr 120 bnr 26 Roger Lund
2020/4642 20200910 10.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 30 Helge Bernhard Larsen
2020/4642 20200910 10.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 30 Karin Oline Larsen
2020/3898 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn gnr. 23, bnr. 35 ÄLVSBYHUS NORGE AS
2020/343 20200910 10.09.2020 Inngående brev Høringssvar Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Utdanningsforbundet Hitra
2020/3882 20200910 10.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr. 64, bnr. 3 Harry Mittet
2020/4661 20200910 10.09.2020 Inngående brev SÆRUTSKRIFT - Ny felles slamforskrift ReMidt REMIDT IKS
2020/4642 20200910 10.09.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen 124/30 Karin Oline Larsen m.fl.
2020/4642 20200910 10.09.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 124, bnr 30 Karin Oline Larsen m.fl.
2020/4662 20200910 10.09.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 254, bnr.3 Geir Indergaard
2020/4664 20200910 10.09.2020 Inngående brev SÆRUTSKRIFT - Ny felles renovasjonsforskrift ReMidt REMIDT IKS
2020/4663 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I TRONDHEIM
2020/1010 20200910 10.09.2020 Utgående brev Begjæring av innsyn Hitra24
2020/1010 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Hitra24
2020/619 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Hitra24
2020/3962 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar - mulig ulovlig septiktank på eiendommen gnr 87, bnr 3 Hanna Nikoline Hanssen
2020/4121 20200910 10.09.2020 Inngående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr. 130, bnr. 11. Dispensasjon fra pbl § 1-8 Bjørn Ekle
2020/4121 20200910 10.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr. 130, bnr. 11. Dispensasjon fra pbl § 1-8 Bjørn Ekle
2020/4632 20200910 10.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 254, bnr 19 etter feilretting Stig Brodahl
2020/1262 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vedrørende vannavgift gnr. 120, bnr. 62 Per-Atle Iversen
2020/1262 20200910 10.09.2020 Utgående brev Korrespondanse vedrørende vannavgift på gnr. 120, bnr. 62 Per-Atle Iversen
2020/4644 20200910 10.09.2020 Inngående brev Husleiekontrakt *****
2020/4646 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanas arealdel gnr 249 bnr 1 Nine Helen Lien Skårild
2020/1122 20200910 10.09.2020 Inngående brev Rapporter vedr utførte salgs-skjenke og røkekontroller samt vekt på Covid-19 relaterte observasjoner NORDFJELDSKE KONTROLL AS
2020/4647 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring gnr 150 bnr 69 Elin Johanne Lervik Stuberg
2020/756 20200910 10.09.2020 Inngående brev Høringssvar TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/4551 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av leieforhold *****
2020/619 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 11/42 Postmottak
2020/619 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 68/180 Postmottak
2020/4632 20200910 10.09.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 254, bnr 19 etter feilretting Nils Kristian Wingan
2020/124 20200910 10.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Tunga - gnr 62, bnr 1. Bernhard Bøklep
2020/4559 20200910 10.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen Vikstraum - gnr 14, bnr 6. Mathias Knutshaug Bremvåg
2020/260 20200910 10.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 83, bnr. 23 Bjørn Ole Myhr
2020/1010 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/3507 20200910 10.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Svar - søknad om fradeling gnr. 46, bnr. 6. Dispensasjon fra kommuneplanen Monica Burø Helsø
2020/619 20200909 09.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 68/180 Byggfakta
2020/619 20200909 09.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 11/42 Byggfakta
2020/756 20200909 09.09.2020 Inngående brev Innspill for plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 Lars Øyvind Kvaale for Hitra Friidrettsklubb
2020/4630 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 11 bnr 12 KYSTPLAN AS
2020/2058 20200909 09.09.2020 Inngående brev Klage over vedtak gnr 37 bnr 41 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS
2020/4629 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 97 bnr 39 HEDALM ANEBYHUS AS
2020/4628 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 22 bnr 146 Brit-May Melandsø
2020/756 20200909 09.09.2020 Inngående brev Høringsinnspill til høringsnotatet "plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023" Brukerådet/Eldrerådet i Hitra kommune
2020/132 20200909 09.09.2020 Inngående brev AD Krav om sakskostnader ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
2020/1010 20200909 09.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/2277 20200909 09.09.2020 Utgående brev Fallvilt vaktliste 2. halvdel 2020 Næss; Morten m.fl.
2020/1890 20200909 09.09.2020 Utgående brev Angående slamavskiller på eiendommen gnr 69 bnr 75 Olav Skarpnes
2020/1477 20200909 09.09.2020 Utgående brev Kontroll av kommunens årsregnskap 2019 - Snillfjord Fylkesmannen i Trøndelag
2020/4634 20200909 09.09.2020 Inngående brev Angående overføring av tilskudd - kap 762 post 64 - styrking av habilitering og rehabilitering i kommunen - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/755 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kulturminneplan for 2020 - 23 HOPSJØ KYST OG KULTURSENTER AS
2020/3213 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedrørende vår sak 2019/1553 - eiendommene 45/66 og 45/25 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/124 20200909 09.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Øverdal Sætra - gnr 7, bnr 3. Hans Inge Isaksen
2020/3398 20200909 09.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for garasje på gnr. 90, bnr. 24 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2020/373 20200909 09.09.2020 Utgående brev Etterspør dokumentasjon på gnr. 19, bnr. 115 Siv Mona Stadsvik
2020/755 20200909 09.09.2020 Inngående brev Innspill til planforslaget om å verne gamle Knarrlagsundbrua som kulturminne. Halvard Petter Ulvan
2020/755 20200909 09.09.2020 Inngående brev Innspill til planforslaget om å verne gamle Knarrlagsundbrua som kulturminne. Halvard Petter Ulvan
2020/4629 20200909 09.09.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 97 bn 39 HEDALM ANEBYHUS AS
2020/2642 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtak om tidsbegrenset samtykke og gebyr ARBEIDSTILSYNET
2020/3555 20200909 09.09.2020 Inngående brev Anbefaling Hitra Barneverntjeneste
2020/755 20200909 09.09.2020 Utgående brev Vedr merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Halvard Petter Ulvan
2020/211 20200909 09.09.2020 Utgående brev Vedr merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Halvard Petter Ulvan
2020/3555 20200909 09.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om dyrehold *****
2020/4558 20200909 09.09.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 78 bnr 122 Rolf Willy Bjerkan
2020/4632 20200909 09.09.2020 Utgående brev Underretting om retting i matrikkelen Nils Kristian Wingan
2020/4583 20200909 09.09.2020 Utgående brev Mangelfull søknad - Gnr 204, bnr 19. Jostein Hamnebukt
2020/336 20200909 09.09.2020 Utgående brev Vedrørende ulovlighetsoppfølging - gnr. 114, bnr.9 ADNOR ADVOKAT AS
2020/197 20200909 09.09.2020 Utgående brev Vedrørende ettergodkjenning av naust på Gnr 28, bnr 19 ADNOR ADVOKAT AS
2020/755 20200909 09.09.2020 Inngående brev Uttalelse til kulturminneplan for 2020 - 2023 - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/756 20200909 09.09.2020 Inngående brev Uttalelse til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2020 - 2023 - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4637 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 47, bnr.120 KYSTPLAN AS
2020/1477 20200909 09.09.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Regnskap/Årsberetning Snillfjord kommune 2019 HEIM KOMMUNE
2020/193 20200909 09.09.2020 Utgående brev Kunngjøring - reguleringsplaner Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/193 20200909 09.09.2020 Utgående brev Kunngjøring Hitra Frøya m.fl.
2020/755 20200909 09.09.2020 Inngående brev Ber om utsatt frist - Offentlig ettersyn av Kulturminneplan for 2020-2023 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/4673 20200909 09.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om fritak på gnr. 93, bnr. 63 REMIDT IKS
2020/678 20200909 09.09.2020 Inngående brev Invitasjon til samling 2 Kartlegging av kommunens klimasårbarhet Fylkesmannen i Trøndelag
2020/197 20200909 09.09.2020 Inngående brev Svar - Vedrørende ettergodkjenning av naust på Gnr 28, bnr 19 ADNOR ADVOKAT AS
2020/336 20200909 09.09.2020 Inngående brev Svar - Vedrørende ulovlighetsoppfølging - gnr. 114, bnr. 9 ADNOR ADVOKAT AS
2020/233 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 91 bnr 109 KYSTPLAN AS
2020/4636 20200909 09.09.2020 Utgående brev Mulig ulovlig tiltak - Gnr 124 bnr 6 Caroline Strøm Andersson m.fl.
2020/678 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunens sårbarhet, Trinn 2 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/678 20200909 09.09.2020 Utgående brev Svar - Kartlegging av kommunens sårbarhet, Trinn 2 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/4638 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4450 20200909 09.09.2020 Inngående brev Avtale om tomtegrenser for gnr. 104, bnr. 52 André Bakeng
2020/4450 20200909 09.09.2020 Utgående brev Vedrørende søknad på gnr 104, bnr 52 Janita M Bakeng
2020/3182 20200909 09.09.2020 Utgående brev Varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt etter pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5 Hjørdis Margrethe Helsø
2020/4614 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/1688 20200908 08.09.2020 Inngående brev Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2020/3654 20200908 08.09.2020 Inngående brev Bruk av Sandstad Grusbane ref. 2020/3654-3/0122/0051 Sandstad Idrettslag - Lars Arne Børø
2020/124 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedr driveplikten i Hitra kommune Brit-May Melandsø
2020/4569 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om busslomme Piotr Maciej Bak
2020/4063 20200908 08.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 11, bnr 58 Kerstin Juberg Bredland
2020/124 20200908 08.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Morvollan - gnr 65, bnr 1. Bjørn Ivar Schei
2020/670 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ny versjon av ØKS og WebSkas Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3303 20200908 08.09.2020 Inngående brev Forslag til tekst - Høring strandsoneforvaltning Hitra Høyre
2020/4615 20200908 08.09.2020 Inngående brev Legeerklæring *****
2020/1491 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** ***** *****
2020/576 20200908 08.09.2020 Inngående brev Work Shop 10.sept - Revidert invitasjon og gruppeinndeling Rambøll AS
2020/1890 20200908 08.09.2020 Inngående brev Slamavskiller på gnr. 69, bnr. 175 - Skaderapport Olav Skarpnes
2020/4562 20200908 08.09.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 122 bnr 259 KYSTPLAN AS
2020/4560 20200908 08.09.2020 Utgående brev Registrert egenerklæring på gnr. 50, bnr. 35 Hans Inge Johannessen
2020/3824 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om konsesjon på gnr. 52, bnr. 5 Olav Selbekk
2020/4477 20200908 08.09.2020 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt gnr 204, bnr 201 Ragnhild Amalie Løfgren
2020/3662 20200908 08.09.2020 Utgående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3481 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/3244 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/3047 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/1491 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/4582 20200908 08.09.2020 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2020/4583 20200908 08.09.2020 Inngående brev Fradeling gnr 204 bnr 19 Jostein Hamnebukt
2020/4585 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/124 20200908 08.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fritak for driveplikten på eiendommen Furulund - gnr 127, bnr 18. Gunn Elvemo Åsmul
2020/1491 20200908 08.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3047 20200908 08.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/2567 20200908 08.09.2020 Utgående brev Mangler ved søknad om oppføring skorstein gnr 22, bnr 16 Lise Andrine Hauge
2020/670 20200908 08.09.2020 Inngående brev Notat etter Teamsmøte 040920 vedr. fordeling av tilskudd til skogsvei mv Heim Kommune
2020/4047 20200908 08.09.2020 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig *****
2020/3431 20200908 08.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 76 bnr 1 - fasadeendring og tilbygg KYSTPLAN AS
2020/3327 20200907 07.09.2020 Inngående brev Ferdigattest deltiltak sti og plastring bilde gnr 68 bnr 31 m.fl. Øivind Berge
2020/4562 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 122 bnr 259 KYSTPLAN AS
2020/4560 20200907 07.09.2020 Inngående brev Egenerklæriong om konsesjonsfrihet gnr 50 bnr 35 Hans Inge Johannessen
2020/4559 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 14 bnr 6 Mathias Knutshaug Bremvåg
2020/4558 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 78 bnr 122 Rolf Willy Bjerkan
2020/4556 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad ferdigattest Garasje gnr 16 bnr 123 Rune Larsen
2020/1010 20200907 07.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Delta
2020/4173 20200907 07.09.2020 Inngående brev Fullmakt Gunn Elvemo Åsmul
2020/4304 20200907 07.09.2020 Inngående brev Nabovarsel Knarrlagsundveien gnr 86 bnr 53 Terje Meyer
2020/4304 20200907 07.09.2020 Inngående brev Nabovarsel Knarrlagsundveien gnr 86 bnr 53 Terje Meyer
2020/4556 20200907 07.09.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 16 bnr 123 Rune Larsen
2020/4557 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/4546 20200907 07.09.2020 Utgående brev Kontrakt Hitterklang 2020/2021 Mia Helen Johansen
2020/4377 20200907 07.09.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/576 20200907 07.09.2020 Inngående brev Invitasjon til deltagelse på Work Shop - SMARTERE BRUK AV PLAST Hitra Kommune
2020/576 20200907 07.09.2020 Utgående brev Invitasjon til deltagelse på Work Shop - SMARTERE BRUK AV PLAST Ole Laurits Haugen m.fl.
2020/4551 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av leiekontrakt *****
2020/968 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - eiendommen 250/4 - Hitra kommune - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/576 20200907 07.09.2020 Inngående brev Svar - Invitasjon til deltagelse på Work Shop - SMARTERE BRUK AV PLAST Hitra Kommune
2020/1010 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring Delta
2020/4548 20200907 07.09.2020 Inngående brev Pristilbud - historiske baser Sikri AS
2020/4555 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale HK-data VITEC HK DATA AS
2020/756 20200907 07.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse angående Plan for idrett og fysisk aktivitet for 2020-2023 Brukerrådet
2020/405 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ruth Jorunn Kalland
2020/4020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 117, bnr 20 Halvard Rønning
2020/4020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 117, bnr 20 Kjell Børø
2020/4020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 117, bnr 20 Trøndelag fylkeskommune
2020/4020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 117, bnr 20 Kristin Lindeberg
2020/3774 20200907 07.09.2020 Utgående brev Utslippstillatelse gnr 254, bnr 20 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/4468 20200907 07.09.2020 Utgående brev Påmelding til leksehjelp skoleåret 2020-2021 Foreldre og foresatte ved Fillan skole
2020/619 20200904 04.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Trygg Trafikk
2020/3431 20200904 04.09.2020 Inngående brev Nye tegninger målsatt gnr 76 bnt 1 KYSTPLAN AS
2020/3336 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vikatoppveien 50-64 - Søknad om endring av tillatelse ROJO ARKITEKTER AS
2020/1007 20200904 04.09.2020 Inngående brev Byggesøknad gnr 113 bnr 11 del 3 Wendy Ailin Berge
2020/1007 20200904 04.09.2020 Inngående brev Byggesøknad gnr 113 bnr 11 del 2 Wendy Ailin Berge
2020/1007 20200904 04.09.2020 Inngående brev Byggesøknad gnr 113 bnr 11 del 1 Wendy Ailin Berge
2020/4419 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Brøggholmen - Rekkehus type B 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4419 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Brøggholmen - Rekkehus type B 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/1987 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vedr. deres ref. 202018/15 Søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 13 KYSTPLAN AS
2020/4419 20200904 04.09.2020 Utgående brev Midlertidig ferdigattest gnr. 91, bnr. 34 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4419 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr. 91, bnr. 34 - Brøggholmen - Rekkehus type B 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/2417 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 127 bnr 121 - ny plassering ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2020/3765 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vedtak om forlenget botid i kommunal bolig *****
2020/4455 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse på gnr. 113, bnr. 20 Ingeniør Pettter Sørlie
2020/4507 20200904 04.09.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 68, bnr 6. ROJO ARKITEKTER AS
2020/181 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om utbedring av lysløype fra Fjellværøy idrettslag FJELLVÆRØY IL
2020/211 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innspill til planforslaget om å verne gamle Knarrlagsundbrua som kulturminne. Halvard Petter Ulvan
2020/211 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innspill til planforslaget om å verne gamle Knarrlagsundbrua som kulturminne. Halvard Petter Ulvan
2020/4455 20200904 04.09.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 113 bnr 20 Petter Melgaard Sørlie
2020/4459 20200904 04.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 84 bnr 17 Trond Arne Thomassen
2020/4459 20200904 04.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 84 bnr 17 Gerd Alice Thomassen
2020/984 20200904 04.09.2020 Utgående brev Mangel ved søknad gnr 204, bnr 80 Steffen Stolpnes
2020/4432 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon - gnr 204 bnr 155 Kystplan AS
2020/541 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 87, bnr. 126 og 211 Einar-Andreas Jektvik
2020/3748 20200904 04.09.2020 Inngående brev Avtale om utføring av studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet NTNU
2020/619 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn Trygg Trafikk
2020/4502 20200904 04.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 47, bnr. 86 Per Kristian Karlsen
2020/4502 20200904 04.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 47, bnr. 86 Camilla Strøm Olsen
2020/3228 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - Bruksendring, carport og terrasse - Hitterveien 379, gnr 11 bnr 39 Rune Lossius
2020/4525 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 68, bnr. 180 ROJO ARKITEKTER AS
2020/211 20200904 04.09.2020 Utgående brev Merknad til høringsutkast - reguleringsplan for Knarrlagsund bru Trøndelag Fylkeskommune v/postmottak
2020/211 20200904 04.09.2020 Utgående brev Merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Trøndelag Fylkeskommune v/postmottak
2020/211 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vedr merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Halvard Petter Ulvan
2020/175 20200904 04.09.2020 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - reguleringsplan for Nordbotn småbåthavn Kystplan AS m.fl.
2020/3213 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vedrørende Fylkesmannens brev. Fylkesmannen i Trøndelag
2020/4432 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon - gnr 204 bnr 155 Kystplan AS
2020/4193 20200904 04.09.2020 Utgående brev Mangelfull søknad på gnr 254 bnr 13 Anne Sofie Helvik
2020/4504 20200904 04.09.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 124, bnr 12. Arnstein Mikkelhaug
2020/4505 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vedrørende septikktank Hitra Kommune
2020/3382 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av to parseller til boligformål på eiendommen - gnr 124, bnr 12. Arnstein Mikkelhaug
2020/3511 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell til boligformål på eiendommen - gnr. 68, bnr. 6. ROJO ARKITEKTER AS
2020/4487 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vannavgift på eiendommen gnr 124 bnr 47 Erik Schjerve m.fl.
2020/4459 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av 84/17 Trond Thomassen m.fl.
2020/4502 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 47/86 Per Kristian Karlsen m.fl.
2020/3431 20200904 04.09.2020 Utgående brev Status i sak 2020/3431 Kystplan AS
2020/3382 20200904 04.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling fra gnr. 124, bnr. 12. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2020/3511 20200904 04.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av parsell til boligformål på eiendommen - gnr. 68, bnr. 6 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Storvarden, Ulvøya.
2020/3431 20200903 03.09.2020 Inngående brev Nye tegninger gnr. 76, bnr. 1 Kystplan AS
2020/1521 20200903 03.09.2020 Inngående brev Oppsummering systemobservasjon - Kvenvær barnehage *****
2020/1010 20200903 03.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/4488 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om tiltak, fritidsbolig gnr 203 bnr 1 Solveig Anita Sletvold
2020/4487 20200903 03.09.2020 Inngående brev Tilknytning 124/47 -(gjennomført i 2012) Rørleggerteam AS
2020/4487 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vann 124/47 Aksel Sandstad
2020/4487 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vanntilkobing Erik Schjerve
2020/4477 20200903 03.09.2020 Inngående brev Ferdigmelding garasje gnr 204 bnr 201 Ragnhild Løfgren
2020/4470 20200903 03.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2020/676 20200903 03.09.2020 Inngående brev Forside periodisk oppgjør august 2020 ORKLAND KOMMUNE
2020/4467 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 117/38, 61 og 67 Kjell Børø
2020/4487 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vanntilkobing 124/47 Aksel Sandstad
2020/3382 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon for fradeling av to parseller gnr. 124, bnr. 12 Arnstein Mikkelhaug
2020/3887 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 254, bnr 3 Asbjørg Judith Wingan
2020/4448 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 254, bnr 3 Asbjørg Judith Wingan
2020/4448 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 254, bnr 3 Trygve Dybdahl
2020/4121 20200903 03.09.2020 Inngående brev Tilleggsbrev ad gnr 130 bnr 11 Bjørn Ekle
2020/1760 20200903 03.09.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 96, bnr 27 og 30 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/1007 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 113, bnr 11. Dispensasjon Wendy Ailin Berge
2020/4471 20200903 03.09.2020 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Ansnes Brygger Event AS
2020/4472 20200903 03.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring Sissel Helen Stensø
2020/2646 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 105, bnr 9. Dispensasjon Gunhild Marie Øyen
2020/132 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vedr. konsesjon på gnr. 28 bnr. 2 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/1010 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/1760 20200903 03.09.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan gnr. 96, bnr. 30 - Sørleirvågveien 1 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/3887 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 254, bnr 3 Trygve Dybdahl
2020/1010 20200903 03.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/1010 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/2417 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse gnr 127 bnr 121 EH-Bygg AS
2020/175 20200903 03.09.2020 Inngående brev Utkast plankart Nordbotn småbåthavn Kystplan AS
2020/2242 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vedr. anlagt vannledning og kum på gnr 69 bnr 29 i Hitra kommune Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS
2020/2242 20200903 03.09.2020 Inngående brev Anlagt vannledning og kum på gnr 69 bnr 29 i Hitra kommune Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS
2020/3882 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oppmålingsprotokoll gnr 64, bnr 3 Kjell Birger Mittet
2020/4459 20200903 03.09.2020 Utgående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen - gnr 84, bnr 17 Nils Magnar Thomassen
2020/577 20200903 03.09.2020 Inngående brev Oversendelse av rapport, Miljøkartlegging Larsskogvatnet Mattilsynet
2020/577 20200903 03.09.2020 Inngående brev Oversendelse av rapport, Miljøkartlegging Larsskogvatnet Hitra Kommune
2020/577 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversendelse av rapport, Miljøkartlegging Larsskogvatnet Dag Robert Bjørshol m.fl.
2020/172 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversendelse av kommentarer og rev ROS-analyse - forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 68 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/4455 20200903 03.09.2020 Utgående brev Mangler ved søknad gnr 113 bnr 20 Petter Sørlie
2020/3422 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak på gnr 22, bnr 85. Dispensasjon Roy Aune m.fl.
2020/132 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vedr. konsesjon på gnr. 28 bnr. 2 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/132 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vedr. konsesjon på gnr. 28 bnr. 2 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/132 20200903 03.09.2020 Inngående brev Vedr. konsesjon på gnr. 28 bnr. 2 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/3511 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om fradeling av parsell til boligformål på eiendommen - gnr. 68, bnr. 6 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Storvarden, Ulvøya. ROJO ARKITEKTER AS
2020/3049 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tilbygg gnr 38 bnr 11. Dispensasjon Janne Hjelde Wold
2020/3084 20200903 03.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 22 bnr 162 og 210. Dispensasjon Karl Sørensen
2020/2034 20200903 03.09.2020 Utgående brev Mulige ulovlige tiltak på eiendommen gnr 16 bnr 140 Torbjørn Hauge
2020/3720 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3720 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3720 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3720 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3720 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3719 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3719 20200903 03.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/3084 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 22, bnr 162 og 210. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/2646 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 105 bnr 9. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/3422 20200903 03.09.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 22 bnr 85. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/4173 20200902 02.09.2020 Inngående brev Vedr søknad om dispensasjon - gnr 127, bnr 150 Ranita Naas
2020/572 20200902 02.09.2020 Inngående brev Bekreftelse utbedring av avløpsanlegg Sæterbakkan AHS Maskin AS
2020/619 20200902 02.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 19/71 Byggfakta
2020/619 20200902 02.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 69/29 Byggfakta
2020/619 20200902 02.09.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 96/27,30 Byggfakta
2020/619 20200902 02.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2020/4455 20200902 02.09.2020 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse Lianesveien 27 gnr 113 bnr 20 NOR HOLDING OG EIENDOM AS
2020/4454 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar - vedrørende vedtak på skadefelling - Vingan vald Einride Wingan
2020/820 20200902 02.09.2020 Utgående brev Restaurering av vassdrag på Hitra - prioritering Natur og Samfunn AS
2020/4422 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar - Matrikkelføring Saksnr. 20-109969SKJ-JTRD MYRA SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/95 20200902 02.09.2020 Utgående brev Vedr. søknad om 2B Prosjekttilskudd HOLMEN/HJERTAAS AS
2020/3840 20200902 02.09.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak på gnr 87, bnr 5. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/4454 20200902 02.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak i klagesak - Klage på tildeling av fellingsløyver for jakt på hjort i 2020 - vald Vingan Henrik Snildal Nordsæther
2020/211 20200902 02.09.2020 Utgående brev Merknad til høringsutkast - reguleringsplan for Knarrlagsund bru Bjørg Brasøy
2020/619 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 96/27,30 Postmottak
2020/619 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 69/29 Postmottak
2020/619 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 19/71 Postmottak
2020/4415 20200902 02.09.2020 Inngående brev Matrikkelbrev gnr. 50 bnr. 35 DNB Eiendom
2020/4149 20200902 02.09.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan 104/58 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/4089 20200902 02.09.2020 Inngående brev Klage Arthur Bergan
2020/619 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2020/3937 20200902 02.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om seniortiltak *****
2020/576 20200902 02.09.2020 Inngående brev Status plaststrategi Remidt IKS